Ir al contenido

Ir al índice

Jehová jina cheqan kajta qhawana

Jehová jina cheqan kajta qhawana

“Noqaqa Tata Diospa sutinta qhaparispa, oqharisaj. [...] Payqa mana llullakoj Dioschu. Payqa mana jaykʼajpis pantanchu” (DEU. 32:3, 4).

110, 2 TAKIYKUNA

1, 2. 1) ¿Ima llakiypitaj Nabot, wawasnin ima rikukorqanku? 2) ¿Imasmantá kay yachaqanapi yachakusun?

ISKAY sajra runasqa uj runata llullakuspa juchacharqanku sajra imasta ruwasqanmanta. Ajina runataqa wañuchej kanku. Chay iskay sajra runasqa llullakorqanku, jinapis chay runaqa wañuchisqa kananpaj juchachasqa karqa. Tʼukuriy imaynachus kasharqanku sajra ruwaykunata chejnikojkuna, mana juchayoj runata, wawasninta ima rumiswan chʼanqaykuspa wañuchisqankuta rikuspa. Chayqa mana uj cuentollachu. Chay runaqa Diospa cheqa sonqo kamachin Nabot karqa. Rey Achab Israelta kamachishajtin kausakorqa (1 Rey. 21:11-13; 2 Rey. 9:26).

2 Kay yachaqanapi yachakusunchej imachus Nabotwan kasqanmanta. Chantá yachakullasuntaj ñaupa tiempomanta uj anciano pantaykusqanmanta. Kay iskay runaspa kausayninkoqa rikuchiwasunchej imaraykuchus llampʼu sonqo kay, perdonayta yachay ima may sumaj kasqanta Jehová jina cheqan kajta qhawanapaj.

QHASILLAMANTA WAÑUCHINKU

3, 4. ¿Imayna runataj Nabot karqa, imaraykú rey Achabman uvas huertanta mana vendeyta munarqachu?

3 Rey Achabpa warmenqa reina Jezabel karqa. Paykuna jinataj ashkha israelitas sajra imasta ruwasharqanku. Nabottajrí Jehovaman cheqa sonqo karqa. Baalta yupaychajkunaqa mana Jehovata, nitaj leyesnintapis respetajchu kanku. Jinapis Nabotqa Jehovawan amigos kasqanta may valorniyojpaj qhawarqa, kausayninmanta nisqaqa.

4 (1 Reyes 21:1-3 leey). Rey Achabqa Nabotman nerqa: ‘Uvas huertaykita qoway. Noqataj kay huertaykimanta aswan sumaj huertata qopusqayki’, nispa. Nabottajrí mana munarqachu. ¿Imaraykú? Nabot nerqa: “Dios librawachun, tatasniypa qowasqan herencia huertata qanman qopusunaymantaqa”, nispa. Nabottaj aswan sumaj huertata qopusqayki nisqanta qhesacharqa. Imaraykuchus herenciata wiñaypaj vendeyqa, Jehová Israel llajtaman Leyta qosqanpa contranpi kasharqa (Lev. 25:23; Núm. 36:7). Rikunchej jina, Nabotqa Jehovata kasukorqa.

5. ¿Imatá Jezabel ruwarqa Nabotpa uvas huertanrayku?

5 Nabot uvas huertanta mana vendeyta munajtin, Achabwan Jezabelwanqa chay huertarayku sajra imasta ruwarqanku. Jezabelqa iskay runasta maskʼanankuta kamacherqa, Nabotta, qhasimanta juchachanankupaj. Chayrayku Nabotta, wawasninta ima wañucherqanku. ¿Imaynatá Jehová chayta qhawarqa?

DIOS JUSTICIATA RUWAN

6, 7. 1) ¿Imaynatá Jehová rikucherqa cheqan kajta ruwayta munasqanta? 2) ¿Imaynatá Jehovaj ruwasqan Nabotpa familianta, amigosninta ima sonqocharqa?

6 Jehovaqa Eliasta usqhayllata kacharqa Achabwan parlamunanpaj. Eliasqa Achabta runa wañuchi, suwa ima kasqanta nerqa. Chantá willarqa imatachus Jehová nisqanta. ¿Imatataj Jehová nerqa? Imaynatachus Nabot, wawasnin ima wañuchisqas karqanku, ajinallatataj Achab, Jezabel, wawasnin ima wañuchisqa kanankuta nerqa (1 Rey. 21:17-25).

7 Nabotpa familian, amigosnin ima maytachá ñakʼarerqanku Achab sajra imasta ruwasqanmanta. Chaywanpis Jehovaqa Achab ruwasqanta rikorqa, nitaj ajinallatachu saqerparerqa. Chayta yachayqa Nabotpa familianta, amigosninta ima maytachá sonqocharqa. Chaywanpis llampʼu sonqo kayninku, Jehovapi atienekusqanku ima pruebamanchá churakorqa, mana yuyasqankuman jina ruwakusqanmanta.

8. ¿Imatá Achab ruwarqa Jehovaj willayninta uyariytawan, chantá imataj karqa?

8 Achabqa Jehovaj nisqanta uyariytawan, “pʼachasninta llikʼikorqa, qhashqa pʼachasta churakuspataj, mana mikhorqachu. Ajina qhashqa pʼachayoj puñorqa, phutisqataj purerqa”. Achabqa Diospa ñaupaqenpi kʼumuykukorqa. Chantá, ¿imataj karqa? Jehovaqa Eliasta nerqa: “Ñawpaqeypi kʼumuykachasqanrayku, mana chay sajrataqa pay kawsanankama apachimusajchu, manachayqa churimpa pʼunchaynimpi chay sajrataqa tukuy mirayninman apachimusaj”, nispa (1 Rey. 21:27-29; 2 Rey. 10:10, 11, 17). Jehovaqa “sonqosta allinta qhawasqa[nrayku]”, Achabmanta khuyakorqa (1 Cró. 29:17).

LLAMPʼU SONQOYOJ KANA

9. ¿Imaynatá Nabotpa familianta, amigosninta ima llampʼu sonqo kasqanku yanaparqa?

9 Achab wañojtinraj, familian castigasqa kanan karqa. Chayta Nabotpa familian, amigosnin ima yachajtinku, creeyninku pruebamanchá churakorqa. Jinapis llampʼu sonqo kajtillanku, sinchʼi creeyniyoj kankuman karqa. Llampʼu sonqo kajtinkoqa Jehovata yupaychallankumanpuni karqa, atienekuspa Dios cheqan kajtapuni ruwananpi (Deuteronomio 32:3, 4 leey). Jehovaqa paraisopi, justiciata Nabotpaj ruwanqa, payta, familiaresninta ima watejmanta kausarichimuspa (Job 14:14, 15; Juan 5:28, 29). Llampʼu sonqoyoj runaqa yachan, Dios “tukuy ima ruwasqasninchejmanta cuentata” mañanawanchejta, “pakasqa kajmanta, sutʼipi kajmanta, allin kajmanta, mana allin kajmantapis” (Ecl. 12:14). Jehovaqa juzgashaspa imatachus mana yachanchejchu chayta sumajta yachan. Llampʼu sonqo kayqa, Jehovapi creenallapajpuni yanapawanchej.

10, 11. 1) ¿Imaspi rikukuspataj mana Jehová jinachu cheqan kajta qhawasunman? 2) ¿Imaynasmantá llampʼu sonqo kay yanapawasunchej?

10 Ancianos imallatapis ajllajtinku, ¿imatá ruwasun chay ruwasqankuta mana entiendejtinchej chayri mana allin rijchʼawajtinchej? Sutʼincharinapaj, ¿imatá ruwasun noqanchejta chayri mayqen familiarninchejtapis congregacionpi uj llankʼayta niña ruwanata niwajtinchej? Qosanchejta chayri warminchejta manachayri wawanchejta chayri amigonchejta ancianos congregacionmanta qharqosqa kanankuta nejtinku, ¿imatá ruwasun chay nisqanku mana allinchu rijchʼawajtinchej? ¿Imatá ruwasunchej ancianos juchallejta khuyakuspa pantasqankuta yuyajtinchej? Ajinapi rikukuspa ichá niña Jehovapi, imaynatachus llajtanta wakichisqanpi ima atienekusunmanchu. Chay kajtenqa, imaynasmantachus llampʼu sonqo kay yanapawasqanchejta qhawarina.

Ancianos uj willayta willasqanku mana allinchu rijchʼawajtinchej, ¿imatá ruwasun? (10, 11 parrafosta qhawariy).

11 Llampʼu sonqo kayqa yanapawasunchej, reparanapaj uj chʼampaymanta mana tukuy imatachu yachasqanchejta. Uj chʼampaymanta tukuy imata yachajtinchejpis, Jehovalla chay runaj sonqonpi imachus kasqanta qhawan (1 Sam. 16:7). Chayta yachayqa, llampʼu sonqowan mana tukuy imatapunichu yachayta atisqanchejta reparanapaj, niña pantasqata yuyanapaj ima yanapawasunchej. Chantapis sonqonchejta pillapis nanachiwajtinchej chayri wajpa sonqonta nanachisqankuta rikojtinchej, llampʼu sonqoyoj kayqa yanapawasunchej kasukunapaj, pacienciakunapaj, Jehová allinchananpi suyakunapaj ima. Bibliaqa nin: “Diosta manchachikuspa kawsakunku, chaykunata allimpuni rinanta. Yachallanitaj juchasapas sajra kajta ruwasqankurayku paykunatapis mana allin rinanta”, nispa (Ecl. 8:12, 13). Llampʼu sonqosllapuni kasun chayqa, allinninchejpaj, wajkunaj allinninkupaj ima kanqa (1 Pedro 5:5 leey).

PURAJ UYA KASQAN

12. ¿Imatá yachakusunchej, imaraykutaj?

12 Apostolespa tiemponpi Antioquía llajtamanta cristianosqa uj chʼampaypi rikukorqanku. Imaraykuchus llampʼu sonqo kasqanku, perdonayta munasqanku ima pruebaman churakorqa. Kunantaj chayta qhawarina, chaytaj imaynatachus perdonayta qhawasqanchejta reparanapaj yanapawasun. Chantá yanapallawasuntaj imaraykuchus Jehová pantaj runasta llajtanpi apaykachasqanta entiendenapaj. Chayta ruwaspataj Jehovaqa kamachiykunasninta mana pisipaj qhawachinchu.

13, 14. 1) ¿Ima ruwanastataj Pedro japʼerqa? 2) ¿Imaynatá Pedro mana manchachikoj kasqanta rikucherqa?

13 Apóstol Pedroqa cristianos ukhupi may rejsisqa karqa. Payqa Jesuspa amigon karqa, Jesustaj payman may sumaj ruwanasta qorqa (Mat. 16:19). Sutʼincharinapaj, Pedroqa 36 watapi Cornelioman, wasinpi kajkunaman ima Jehovamanta willarqa. Chaytaj tʼukunapaj jina karqa, imaraykuchus Cornelio mana judiochu karqa nitaj circuncidasqachu karqa. Cornelio, wasinpi kajkuna ima Diospa atiyninta japʼejtinku, Pedroqa repararqa cristianos jina bautizasqa kanankuta, nerqataj: “Kay runasqa noqanchej jinallataj Diospa atiyninta japʼinku. ¿Atinmanchu pillapis jarkʼayta yakuwan mana bautizachikunankupaj?”, nispa (Hech. 10:47).

14 Kay 49 watapi apóstoles, ancianos ima Jerusalenpi tantakorqanku, mana judío kajkuna circuncidasqa kaytachus manachus necesitasqankuta qhawarinankupaj. Chay tantakuypi mana manchachikuspa Pedroqa hermanosta yuyaricherqa, ashkha watas ñaupajta mana judío kajkunaman Jehová atiyninta qosqanta. Pedroj parlasqanqa Diospa Llajtanta Kamachejkunata yanaparqa imatachus ajllanankupaj (Hech. 15:6-11, 13, 14, 28, 29). Judío kajkuna, mana judío kajkuna ima, maytachá agradecekorqanku Pedro chay tukuy imasta willarisqanmanta. Chay cristianosqa Pedropi atienekuyta atillarqankuchá (Heb. 13:7).

15. ¿Imapitaj Pedro pantarqa Antioquía llajtapi kashaspa? (23 paginapi kaj dibujota qhawariy).

15 Jerusalenpi tantakusqankumanta pisi tiemponman, Pedroqa Antioquía llajtaman rerqa. Chay llajtapi kashaspataj, mana judío kaj hermanoswan mikhoj. Chay hermanosqa Pedroj kausayninmanta, yachayninmanta ima maytachá yachakorqanku. Jinallapi Pedroqa chay hermanoswan manaña mikhojchu. Chay ruwasqanqa chay hermanosta maytachá sonqonkuta nanacherqa, tʼukucherqataj. Chantapis waj judío cristianos, Bernabé ima Pedro jina ruwarqanku. ¿Imaraykú Pedro chay jinata pantaykorqa? Ruwasqanqa congregacionta tʼaqanachinman karqa. ¿Imatataj Pedroj pantayninmanta yachakusunman maykʼajllapis uj anciano ruwasqanwan chayri parlasqanwan sonqonchejta nanachiwajtinchej?

16. 1) ¿Ima kʼamiytataj Pedro japʼerqa? 2) ¿Ima tapuykunataj chaymanta kanman?

16 (Gálatas 2:11-14 leey). Pedroqa runata manchachikorqa (Pro. 29:25). Payqa imatachus Jehová mana judío kajkunamanta yuyasqanta yacharqa. Jinapis manchachikorqa judíos pisipaj qhawanankuta, mana judío kaj hermanoswan khuska kasqanmanta. Apóstol Pabloqa, Pedroman “puraj uya” kasqanta nerqa. Imaraykuchus Pabloqa Jerusalenpi 49 watapi uj tantakuypi Pedrota uyarerqa, mana judío kajkunamanta sumajta parlasqanta (Hech. 15:12; Gál. 2:13). ¿Imatá ruwarqanku mana judío kajkuna Pedro sonqosninkuta nanachejtin? ¿Diosta yupaychayninkupi pantachinantachu saqerqanku? ¿Niñachu congregacionpi Pedro llankʼayninta ruwarqa?

PERDONAYTA YACHAKUNA

17. ¿Imaynatá Pedro yanapachikorqa Jehová perdonasqanwan?

17 Pedroqa llampʼu sonqo karqa, Pabloj kʼamisqantataj japʼikorqa. Bibliaqa mana ninchu Pedro congregacionpi ruwanasninta niña ruwasqanta. Chantapis aswan qhepaman Pedro iskay librosta qhelqananpaj Dios yuyaycharqa. Chay librostaj Bibliapi kashan. Iskay kaj libronpi Pedroqa Pablomanta nerqa “munasqa hermanonchej” nispa (2 Ped. 3:15). Pedroj pantasqanqa mana judío kajkunaj sonqonta maytachá nanacherqa. Chaywanpis congregacionpa uman Jesusqa, Pedronejta congregacionta yanapallarqapuni (Efe. 1:22). Hermanos Pedrota perdonaspaqa Jehová jina, Jesús jina ruwarqanku. Chayrayku nisunman nichá saqerqankuchu pantaj runaj pantasqan, pantachinanta.

18. ¿Ima kutispitaj Jehová jina cheqan kajta qhawasqanchejta rikuchisun?

18 Ñaupa tiempomanta ancianosqa, kay tiempomanta ancianos jinallataj pantaj runas karqanku. Bibliaqa nin: “Tukuyninchej ashkha kutista pantanchej”, nispa (Sant. 3:2). Arí, chayqa cheqapuni. Jinapis, ¿imatá ruwasun uj hermano contranchejpi pantajtin? ¿Jehová jinachu cheqan kajta qhawasun? Sutʼincharinapaj, ¿imatá ruwasun waj lugarmanta kaj runamanta uj anciano mana allintachu parlajtin? ¿Manañachu Jehovata yupaychasun uj anciano mana tʼukurispalla phiñachinawanchejpaj jina chayri sonqonchejta nanachinawanchejpaj jina parlajtin? Chay hermano niña anciano jina llankʼananta yuyanamantaqa, ¿suyasunchu pacienciawan Jesús allinchananta? Chayrí, ¿ashkha watastaña Diosta cheqa sonqo sirvisqanpichu yuyasun? ¿Contranchejpi juchallej hermano ancianollapuni kajtin, congregacionpitaj astawan ruwaykunata japʼejtin kusikusunchu? Perdonasun chayqa, cheqan kajta Jehová jina qhawasqanchejta rikuchisun (Mateo 6:14, 15 leey).

19. ¿Imatá ruwananchej tiyan sajra kaj chinkanankama?

19 Cheqan kajta jatunpaj qhawasqanchejrayku, mayta suyashanchej Satanasta, mundonta ima Jehová wiñaypaj chinkachinanta (Isa. 65:17). Chay pʼunchay chayamunankama, pillapis sonqonchejta nanachiwajtinchej, llampʼu sonqollapuni kana, reparanataj uj imamanta mana tukuy imatapunichu yachasqanchejta, tukuy sonqotaj perdonana contranchejpi juchallikojkunata. Ajinata ruwasun chayqa, Jehová jina cheqa kajta qhawasqanchejta rikuchisunchej.