Ir al contenido

Ir al índice

Jacques Lefèvre. Tukuy runas Diospa Palabranta entiendenankuta munarqa

Jacques Lefèvre. Tukuy runas Diospa Palabranta entiendenankuta munarqa

KAY 1520 watas qallariypi uj domingo paqarin, París llajtaj qayllanpi, Meaux llajtitapi tiyakojkunaqa mayta tʼukorqanku, Iglesiapi Mateo libromanta Juan librokama Francés parlayninkupi uyarispa, nitaj latín parlayllapichu.

Chaytataj ruwayta munarqa, Jacques Lefèvre dʼÉtaples sutiyoj runa (latín parlaypi sutenqa Jacobus Faber Stapulensis), payqa Bibliata tijrachej karqa. Aswan qhepaman ujnin amigonman qhelqarqa: “Diosqa, maytapuni wakin lugaresmanta runasta yanapashan Palabranmanta yachanankupaj”, nispa.

Chay tiempopeqa mana munajchu kanku Iglesia Catolicapi chantá París llajtapi kaj teólogos nisqa, waj parlaykunapi Biblia kananta. Jina kajtinpis, ¿imaraykutaj Jacques Lefèvre Bibliata francés parlayman tijracherqa? ¿Imaynatá yanaparqa runasta Diospa Palabranta entiendenankupaj?

DIOSPA PALABRANTA SUMAJTA ENTIENDEYTA MUNARQA

Jacques Lefèvreqa niraj Bibliata tijrachej jina llankʼashaspa, filosofía nisqamanta, teología nisqamantataj allinta yachayta munarqa. Payqa repararqa chaykunamanta kaj libros, ñaupa qhelqasqasmanta qʼewisqaña kasqanta. Chayrayku chay librospi imatapunichus yachachisqanta yachayta munaspa, latín parlaypi Vulgata nisqa Católica Bibliata sumajta ukhuncharqa.

Diospa Palabranta sumajta ukhunchasqanrayku, repararqa “Diosmanta cheqa kajta estudiaspalla kusisqa kayta atisqanchejta”. Chayrayku Jacques Lefèvreqa filosofía nisqata manaña estudiarqachu, tukuy atisqantataj Bibliata tijrachinanpaj kallpachakorqa.

Kay 1509 watapi, Jacques Lefèvreqa orqhorqa Salmos libromanta phishqa laya latín parlaykunapi, * chaykunamanta ujnenqa karqa Vulgata nisqamanta paypa allinchasqan. Tiemponmanta teólogos nisqasmanta, payqa mayta kallpachakoj Bibliaj nisqanta runas entiendenankupaj jina orqhonanpaj. Pay imaynatachus Diospa Palabranta ukhunchasqanqa, Bibliamanta waj yachayniyoj runastapis yanaparqa (“ Jacques Lefèvrej ruwasqanqa Martín Luterota yanaparqa”, nisqa recuadrota leeriy).

Salmos libropi uj listapi ashkha sutis Diosta sutichanankupaj. Kayqa rikhurin Psalterium Quintuplex nisqapi, mayqenchus 1513 watapi orqhokorqa.

Jacques Lefèvreqa católico familiapi nacekorqa. Chayrayku sumajta yacharqa Iglesia Católica yachachisqanta allinchakunanta, runasman Diospa Palabranmanta maychus kajman jina yachachikojtillan. Jinapis, ¿imaynatá runas Diospa Palabranmanta yachakunkuman karqa latín parlayllapi kajtin?

TUKUYPAJ JINA TIJRACHISQA BIBLIA

Jacques Lefèvre munarqa Biblia parlayninkupi tukuy runasman chayananta, chaytataj nin Evangeliospa qallariyninpi.

Jacques Lefèvreqa Diospa Palabranta jatunpaj qhawarqa, chayrayku tukuyman chayananta munarqa. Chaypajtaj 1523 watapi junio killapi, Mateo libromanta Juan librokama francés parlaypi tijrachisqan Bibliata, iskay juchʼuy librospi orqhorqa. Chay juchʼuy Bibliastaqa pisi qolqeyoj kajkunapis rantikuyta atillarqanku, jatun Bibliamanta khuskallan valesqanrayku.

Runasqa usqhayllata rantikorqanku, kusisqastaj kasharqanku. Qharispis warmispis mayta munasharqanku parlayninkupi Jesuspa palabrasninta leeyta. Chayrayku 1.200 Bibliasta orqhokusqan pisi killasllapi tukukorqa.

MANA MANCHACHIKUSPA BIBLIATA JARKʼARQA

Jacques Lefèvreqa Evangeliospa qallariyninpi sutʼincharqa francés parlaypi ruwasqanta iglesiamanta “llampʼu sonqo runaspaj”. Payqa munarqa “latín parlayniyojkuna jinallataj Evangeliomanta sumajta entiendenankuta”. ¿Imaraykutaj mayta munarqa tukuy runas Bibliaj yachachisqanta yachakunankuta?

Jacques Lefèvreqa yacharqa llulla yachachiykuna Iglesia Catolicapaj mana allinchu kasqanta (Marcos 7:7; Colosenses 2:8). Payqa yacharqa tiempoña kasqanta Evangeliomanta “mundontinpi willakunanpaj, niñataj pipis runaspa yachachisqankuwan chʼaukiyasqa kananpaj”.

Jacques Lefèvreqa sutʼita rikuchillarqataj, Bibliata francés parlayman tijrachikunanpaj churanakojkunaman pantasqa kashasqankuta. Puraj uyas kasqankuta jinata nerqa: “¿Imaynatá runasman yachachinkichej Jesucristo yachachisqanman jina kausakunankupaj, Diospa Evangelion runaspa parlayninkupi mana kananta saqespari?”, nispa (Romanos 10:14).

París llajtapi Universidad Sorbona nisqamanta teólogos, Jacques Lefèvreta chʼinyachiyta munarqanku. Kay 1523 watapi agosto killapi mana munarqankuchu Biblia tijrachisqa kananta chayri waj parlaykunapi Bibliamanta qhelqakunantapis, “Iglesiapaj mana allinchu” kasqanta yuyasqankurayku. Manachus Franciamanta rey Francisco I yanaparinman karqa chayqa, Lefèvre wañuchisqa kayta atinman karqa.

“PAKAYLLAPI” BIBLIATA TIJRACHIYTA TUKORQA

Jacques Lefèvreqa, payman churanakojtinkupis Bibliata tijrachillarqapuni. Kay 1524 watapi, Griegopi Qhelqasqasta (Mosoj Testamentota) tijrachiyta tukuytawan, francés parlaypi Salmos librota orqhorqa, tukuy cristianos Diosmanta “tukuy sonqo, tukuy kallpankuwantaj” mañakunankupaj.

Sorbona nisqa Universidadmanta teólogos nisqasqa, Jacques Lefèvrej ruwasqasninta usqhayllata sumajta qhawaykorqanku. Chaymantataj kamachisqanku Griegopi Qhelqasqasta tijrachisqanta ruphaykuchinankuta, chantá nerqanku wakin qhelqasqasnenqa “Martín Luterotapis pay jinallataj kananpaj tanqasqanta”. Chantapis teólogos, Jacques Lefèvreta ruwasqasninta sutʼinchananpaj wajyachejtinku chʼinlla karqa, Estrasburgo llajtamantaj ayqekorqa. Chaypitaj Bibliata pakaypi tijrachillarqapuni. Wakenqa manchali kasqanta yuyarqanku. Jinapis payqa yuyarqa ajinallamanta kutichiyta atisqanta Bibliaj yachachisqanta pisipaj qhawajkunaman (Mateo 7:6).

Jacques Lefèvre ayqekusqanmanta uj watanman jina, rey Francisco I, payta, 4 watayoj wawan Carlosmanta encargadota churarqa. Chayrayku tiempon kallarqa Bibliata tijrachiyta tukunanpaj. Kay 1530 watapi, tijrachisqan Bibliaqa imprimikorqa Amberes llajtapi (Bélgica), nitaj Francia suyupichu, Carlos V * nisqaj permisonwan.

MANA TUKUY IMA SUYASQANCHU JUNTʼAKORQA

Jacques Lefèvreqa, mayta suyarqa Iglesia Católica runaj costumbresninta saqenanta, Bibliaj yachachisqanman jinataj kausakunankuta. Payqa sumajta yacharqa “tukuy cristianos Bibliata leeyta, entiendeyta ima yachakunanku kasqanta”. Chayrayku mayta kallpachakorqa Biblia tukuy runasman chayananpaj. Payqa munarqa Iglesia Catolicapi cheqanta yachachikunanta, chaytaj ni jaykʼaj juntʼakorqachu. Jinapis ashkha runas Diospa Palabranmanta yachanankupaj yanaparqa.

^ párrafo 8 Psalterium Quintuplex nisqa libronpa sapa paginanpi, Salmos libroqa phishqa laya latín parlaykunapi karqa. Chantapis chay libropeqa uj listapi kallarqataj ashkha sutis, chaykunatataj oqharej kanku Diosta sutichanankupaj. Tetragrámaton nisqapis kallarqataj, chayqa hebreo qallupi tawa letraspi Diospa sutinta qhelqakusqan.

^ párrafo 21 Phishqa watasninman jina, kay 1535 watapi, Francia suyumanta Olivétan, Bibliata tijrachej runa, tijrachisqan Bibliata orqhorqa ñaupa qhelqasqasman jina. Payqa yanapachikorqa Griegopi Qhelqasqasta tijrachinanpaj Jacques Lefèvrej ruwasqanwan.