Ir al contenido

Ir al índice

Diospa kamachisqasninta kasukuspaqa kusisqa kausakusunman.

Diosqa kasukojkunata bendecin

Diosqa kasukojkunata bendecin

Profeta Moisés nerqa, Diospa kamachiykunasninta kasukojtinchej Dios bendecinawanchejta (Deuteronomio 10:13; 11:27). Diostaqa mana castiganawanchejta manchachikusqanchejraykullachu kasukunchej. Diostaqa kʼacha kasqanrayku kasukunchej. Imajtinchus Diostaqa munakunchej, nitaj llakichiyta munanchejchu. “Diosta munakoyqa kamachisqasninta juntʼaymin” (1 Juan 5:3).

Diosta kasukojtinchej, ¿imaynasmantá pay bendeciwanchej? Chaymanta parlarina.

1. DIOSTA KASUKUSPAQA YACHAYNIYOJ KANCHEJ

‘Noqamin Señorniyki Tata Dios kani. Noqa may ñantachus purinaykita rikuchiyki’ (ISAÍAS 48:17).

Jehová Diosninchejqa, rejsiwanchej, necesitasqanchejpitaj yanapawanchej. Diospa yuyaychaykunasnin imata ajllanapajpis yanapanawanchejta munanchej chayqa, Palabranta ukhunchananchej tiyan. Chaypeqa niwanchej imatachus Dios ruwananchejta munasqanta, chayman jinataj kausakunanchejta munasqanta.

2. DIOSTA KASUKUSPAQA KUSISQA KANCHEJ

“Diospa palabranta uyarispa kasukojkunamin aswan kusisqaqa kanku” (LUCAS 11:28).

Kay tiempopeqa, may chhika runas Diospa Palabranta kasukusqankurayku kusisqa kausakunku. Uj runamanta parlarina, payqa Españamanta. Payqa manchay phiña runa karqa, wajkunata, warminta ima anchata sufrichej. Payqa uj kuti profeta Moisespa qhelqasqanpi José llampʼu sonqo kasqanmanta leerisqa. Joseqa Jacobpa wawan karqa. Josetaqa esclavota jina venderqanku, qhasimantataj carcelman wisqʼaykorqanku. Chaywanpis Joseqa llampʼu sonqo karqa, mana phiñakorqachu, kʼachataj karqa (Génesis, capítulos 37-45). Chay runaqa nin: “Josej kausayninpi piensareyqa yanapawarqa llampʼu sonqo kanaypaj, kʼacha kanaypaj, mana phiñakuywan atipachikunaypaj ima. Chayrayku kunanqa kusisqa kausakuni”, nispa.

Diospa Palabranpeqa ashkha yuyaychaykuna tiyan wajkunawan allinta kausakunanchejpaj. Qhepan yachaqanapi chaymanta astawan yachakusun.