Ir al contenido

Ir al índice

¿Imaraykutaj Dios mana tukuypa mañakusqankutachu uyarin?

¿Imaraykutaj Dios mana tukuypa mañakusqankutachu uyarin?

Jehová Diosqa mayta kusikun sonqomantapacha mañakojtinchej. Jinapis Diosqa mana tukuypa mañakusqankutachu uyarin. ¿Imaraykú? ¿Imaynatá mañakunanchej kanman? Imatachus Biblia nisqanta qhawarina.

“Diosmanta mañakushaspaqa, ama kutin kutita kikillantapuni niychu” (Mateo 6:7).

Jehová Diosqa mana munanchu orakushaspa kutin kutita kikillantapuni ninata, nitaj uj libromanta leenata. Diosqa munan sonqomantapacha paywan parlarinata. Kaypi piensarina. Amigosqa sapa día mana kikillantapunichu willanarikunku. Astawanpis sumaj amigos kasqankurayku tukuy imamanta parlarinku. Orakuspa parlasqanchejman jinalla mañakuspaqa, rikuchinchej Diosta amigonchejta jina qhawasqanchejta.

“Mañakunkichej chaypis, mana japʼinkichejchu. Imaraykuchus sajra yuyaywan mañakunkichej” (Santiago 4:3).

Dios chejnisqan imasta mañakuspaqa, ama suyanachu pay uyarinawanchejta. Ichapis uj runaqa qolqerayku pujllaj rispa Diosmanta suerteta mañakunman. Diosqa mana munanchu suertepi creenata, nitaj qolqeta munapayanata. Chayrayku chay runaj mañakusqantaqa mana uyarinmanchu (Isaías 65:11; Lucas 12:15). Jehová Diosqa mana uyarinmanchu chay jina mañakuykunataqa. Dios mañakusqanchejta uyarinanpajqa, Bibliapi imatachus nisqanman jina kananta qhawarinanchej tiyan.

 “Sichus pipis Diospa kamachisqanta mana uyarin chayqa, Diospis millachikuspa, manallataj chay runaj mañakusqantaqa uyarenqachu” (Proverbios 28:9).

Ñaupa tiempopi Diosqa, mana kasukojkunata, mana uyarejchu. Kay tiempopis jinallataj (Isaías 1:15, 16; Malaquías 3:6). Dios orakusqanchejta uyarinawanchejpajqa, kamachiykunasninta kasukunapaj kallpachakuna tiyan. Juchallikorqanchej chaypis, Diosqa uyariwasunpuni. Imajtinchus Diosqa wakichisqa kashan perdonanawanchejpaj sonqomantapacha pesachikojtinchej, munayninta ruwanapajtaj kallpachakojtinchej (Hechos 3:19).