Ir al contenido

Ir al índice

¿Imaynataj kausay qhepaman kanqa?

¿Imaynataj kausay qhepaman kanqa?

¿Piensarerqankichu imaynachus aswan qhepaman kausay kananpi? Bibliaqa nin tumpamantawan jallpʼantinpi sinchʼi llakiykuna kananta.

Jesusqa sutʼincharqa imaynatachus reparananchejta “Diospa Gobiernon qayllapiña” kashasqanta (Lucas 21:31). Chantapis nillarqataj guerras, jallpʼa ikhakuykuna, yarqhaykuna, sinchʼi onqoykuna ima kananta. Chay tiempopiñataj kausashanchej (Lucas 21:10-17).

Bibliaqa nillantaj qhepa pʼunchaykunapi gobiernos gobernashajtinku runas mayta sajrayanankuta, churanakunankutataj. Ichapis leeriwaj 2 Timoteo 3:1-5 versículos nisqanta. Reparankitaj runasqa chay versiculospi nisqanman jinapuni kashasqankuta, sajras kasqankuta, mana allin imastataj ruwashasqankuta.

Chayqa rikuchiwanchej tumpamantawan Diospa Gobiernon tukuy imata allinchananta, jallpʼapitaj allin kausay kananta (Lucas 21:36). Diosqa Palabranpi niwanchej jallpʼata allinchananta, runaspajpis allin imasta ruwananta. Imaschus kananta qhawarina.

UJ SUMAJ GOBIERNO

Jesusmanqa “atiy qosqa karqa, jinallataj jatumpaj qhawasqa kay, reinopis, tukuy nacionesmanta kaj runas, tukuy parlaymanta kaj runas ima payta sirvinankupaj. Atiynenqa kikillampuni kanqa, kamachinantaj mana jaykʼajpis tukukonqachu” (DANIEL 7:14).

¿Ima niyta munan? Dios uj sumaj Gobiernota sayarichisqanta, Jesustaj Reynin. Chay gobiernopeqa wiñaypaj kusisqastaj kausakusun.

 MANA ONQOY KANQACHU

“Mana pipis nenqachu: Onqosqa kani, nispaqa” (ISAÍAS 33:24).

¿Ima niyta munan? Sanos kananchejta, ni jaykʼajtaj onqonanchejta. Wiñaypajtaj kausakunanchejta.

ALLIN KAUSAY KANQA

“Tukuy kay pachapi chʼajwasta chʼinyachin” (SALMO 46:9).

¿Ima niyta munan? Allin kausaypi kausakusunchej, niñataj llakiy kanqachu guerras kasqanrayku.

KʼACHA RUNASLLA JALLPʼAPI KAUSAKONQANKU

‘Manaña sajra runas kanqankuchu, llampʼu sonqoyojkunatajrí kay pachata herenciata jina japʼenqanku’ (SALMO 37:10, 11).

¿Ima niyta munan? Manaña sajra runas kananta, Diosta kasukoj runasllataj kausakunankuta.

JALLPʼAQA UJ PARAÍSO KANQA

“Chaypi wasista ruwakuspa, tiyakonqanku. Uva huertasta churanqanku, poqoynintataj mikhonqanku” (ISAÍAS 65:21, 22).

¿Ima niyta munan? Jallpʼantin uj paraíso kananta. Diosmantaqa jallpʼapi munaynin ruwakunanta mañakunchej, chaytataj juntʼanqapuni (Mateo 6:10).