Ir al contenido

Ir al índice

Bibliaqa kusiy kausayta tarinapaj yanapawanchej

Bibliaqa kusiy kausayta tarinapaj yanapawanchej

UJ CHʼISI laqha callenta purishasqaykipi tʼukuriy. Laqhalla kajtinpis, uj sumaj linternayoj kasqaykirayku mana manchachikunkichu. Pampata kʼancharejtiyki, imaschus ñanpi kasqanta rikunki. Ñaupaqeykita kʼancharejtiykitaj, maynintachus rinaykita sutʼita rikunki.

Bibliaqa chay sumaj linternaman rijchʼakun. Yachakorqanchej jina, kay sajra mundopi imaymana llakiykuna kajtinpis, Diospa Palabranqa chay llakiykunawan mana atipachikunapaj yanapawanchej. Jinapis Bibliaqa mana chayllapajchu yanapawanchej. Diospa Palabranqa wiñay kausayman pusaj ñanta rikuchiwanchej, chayninta purinapajpis yanapawanchej (Salmo 119:105). ¿Imaynatá?

Jehová Diospa Palabranqa kusiy kausayta tarinapaj iskaynejmanta yanapawanchej: 1) kusisqa kausananchejpaj yachachiwanchej, 2) tukuy imata Ruwaj Diosninchejman chimpanapajwan.

1. KUSISQA KAUSANANCHEJPAJ

Bibliaqa llakiykunasninchejwan mana atipachikunapaj yuyaychawanchej, manataj runas ruwasqanku libros jinallachu. Bibliaqa yachachiwanchej, llakiykunasnillanchejpi yuyanamantaqa, wajkunaj llakiyninkupipis piensanata. Chayta ruwaspaqa aswan kusisqa kausasun.

Bibliaqa yuyaychawanchej: “Aswan kusiy wajman qoriy, qorichikunamanta nisqaqa”, nispa (Hechos 20:35). Ichá maykʼajllapis pisichikojman imallatapis jaywarerqanki chayrí ujnin amigoyki llakiyninta willarisojtin tukuy sonqo uyarerqanki. Ajinata wajkunata yanaparispa, ¡maytachá kusikorqanki!

Mana imata suyaspalla wajkunata yanaparinchej chayqa, aswan kusisqa kanchej. Uj pacha, uj  runa jinata qhelqarqa: “Mana kutichinawanchejta suyaspalla, wajkunaman imatapis qorinchej chayri yanaparinchej chayqa, ashkha imasta japʼillanchejtaj”, nispa. Chantapis wajcha runasta yanaparinchej chayqa, aswan sumajraj. Imajtinchus Diosta yanapashanchej. Paytaj manuta jina kutichipunawanchejta niwanchej (Proverbios 19:17). Diosqa wajkunata yanaparisqanchejta sumajpaj qhawan, niwanchejtaj kay jallpʼa paraisoman tukojtin wiñay kausayta qonawanchejta. Chaytaj, ¡may sumajpuni! (Salmo 37:29; Lucas 14:12-14). *

Jinapis Bibliaqa kusisqa kausakunanchejpaj imatawanchus ruwanata willawanchej. Bibliaqa niwanchej, Jehová Diosta yupaychananchejta, jatunchananchejta, kamachisqasnintataj juntʼananchejta (Eclesiastés 12:13; Apocalipsis 4:11). Chayta ruwaspaqa, tukuy imata Ruwaj Diosninchejta kusichinchej. Payllataj niwanchej: “Yachayniyoj kay, wawáy, kusichiwankitaj”, nispa (Proverbios 27:11). Chayta ruwayta atisqaykita, ¿yacharqankichu? Kausayninchejpi imatapis Bibliaj nisqanman jina ruwasun chayqa, cielopi kashaj munasqa Tatanchejta kusichisun. Payqa noqanchejmanta llakikun, allin rinawanchejpajtaj yuyaychawanchej (Isaías 48:17, 18). Tukuy Atiyniyoj Diosninchejta yupaychayta, kusichiytataj atisqanchejqa, ni imawan kikinchakunchu.

2. DIOSMAN CHIMPANAPAJ

Bibliaqa tukuy imata Ruwaj Diosninchejpa sumaj amigosnin kanapaj yachachiwanchej. Diospa Palabran niwanchej: “Diosman qayllaykuychej, paytaj qankunaman qayllaykamusonqachej”, nispa (Santiago 4:8). Wakin runasqa mana Diosman chimpaykuyta atillankuchu. Jinapis Bibliaqa niwanchej, Diosta maskʼananchejta, tarinanchejtataj. Imajtinchus “payqa mana karupichu kashan sapa ujninchejmanta” (Hechos 17:27). Chayta kasukoyqa, aswan qhepaman kausanapaj yanapawasun. ¿Imaraykú chayta ninchej?

Mayta munaspapis wañuymantaqa ni pi ayqeyta atisunmanchu, wañoyqa enemigonchejpuni (1 Corintios 15:26). Chaywanpis Diosqa wiñay wiñaypaj kausaj Dios, munantaj payta munakojkuna wiñaypaj kausanankuta. Jehovaqa payta maskʼajkunaman kayta nin: “Wiñaypajtaj kawsaychej”, nispa (Salmo 22:26).

¿Imatá ruwawaj Diospa qayllanpi wiñaypaj kanaykipaj? Bibliapi paymanta yachakullaypuni (Juan 17:3; 2 Timoteo 3:16). Diospa Palabranta entiedenaykipaj, paypa yanapanta mañakuy. Bibliaqa niwanchej: “Pillapis pisi yachayniyoj chayqa, Diosmanta mañakullachunpuni. Diostaj yachayta payman qonqa”, nispa (Santiago 1:5). * Chaymantataj Diospa Palabranpi yachakusqaykiman jina kausanaykipaj kallpachakuy. Ajinamanta Bibliaqa kay tiempopi, jamoj tiempopipis, purinaykipi “kʼanchana jina” kanqa, ñanniykipitaj “kʼanchay jina” (Salmo 119:105).

^ párr. 8 Diosninchej kay jallpʼapi wiñay kausayta qonawanchejmanta astawan yachakuyta munaspaqa, ¿Imastá Biblia yachachiwanchej? libroj 3 capitulonta leeriy. Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku.

^ párr. 13 Jehovaj testigosnenqa mana ni imata mañaspalla Bibliamanta yachachiyku. Astawan yachayta munaspaqa, ¿Imaynatá Bibliamanta yachachiyku? nisqa videota qhawariy.

Diosqa wiñay wiñaypaj kausaj Dios, munantaj payta munakojkuna wiñaypaj kausanankuta