Ir al contenido

Ir al índice

Kay ¡Rijchʼariy! revista: ¿Yanapawasunmanchu Biblia kausayninchejpi?

Kay ¡Rijchʼariy! revista: ¿Yanapawasunmanchu Biblia kausayninchejpi?

Bibliaqa unayniyojña kaspapis yanapawasunman

Bibliaqa mana Diosllamantachu parlan. Astawanpis sumajta yuyaychawanchej:

  • Mana anchata onqonapaj.

  • Kusisqa kanapaj.

  • Familiawan amigoswan allinta kausakunapaj.

  • Qolqeta allinta apaykachanapaj.

  • Diosman qayllaykunapaj.

Bibliaqa tukuy runasta yanapan

Bibliaqa watas pasasqanman jina, ashkha runasta allinta kausakunankupaj yanaparqa. Kay tiempopitaj may chhika parlaykunapiña tiyan. Imaynatachus Bibliaj yuyaychaykunasnin yanapasunanta yachakuy.