Ir al contenido

Ir al índice

Familiapi kusisqa kausakunapaj sumaj yuyaychaykuna

Familiapi kusisqa kausakunapaj sumaj yuyaychaykuna

Qhariwarmi kausay, wawasniyoj kay imaqa Diosmanta sumaj regalo kanku. Diosninchejqa familia jina kusisqa kausakunanchejta munan, chaypajqa sumaj yuyaychaykunata qowanchej, chay yuyaychaykunataqa Bibliapi tarisunman. Kay yachaqanapi wakin yuyaychaykunata qhawarisunchej.

Qosa, warmiykita munakuy

“Qosaspis warminkuta munakunanku tiyan cuerponkuta jina. Warminta munakojqa pay kikinta munakun. Manapuni pipis kikin cuerpontaqa chejnikunchu. Astawanpis cuerponta mikhunawan kallpachan, munakuntaj” (EFESIOS 5:28, 29).

Qosaqa familianpaj uman (Efesios 5:23). Kʼacha qosaqa mana warminpa sonqonta nanachinchu nisqanwan ruwasqanwan ima, nitaj imatapis munayninman jinalla ruwakunanta maskʼanchu. Astawanpis warminta jatunpaj qhawan, kusisqa kananpaj yanapan, tukuy necesitasqantataj qon (Filipenses 2:4). Kʼacha qosaqa imaynachus kashasqanta, imatachus piensasqanta ima warminman willarin, warmin parlajtintaj sumajta uyarin. Chantapis payqa mana warminpaj sinchʼita phiñakunchu, mana maqanchu, nitaj kʼumuykachachinchu (Colosenses 3:19).

Warmi, qosaykita respetay

“Warmitajrí qosanta sonqomantapacha jatunpaj qhawanan tiyan” (EFESIOS 5:33).

Warmi qosanta respetajtin, imatachus qosan ajllan chaypi apoyajtin ima, familia jina allinta kausakonqanku. Qosan imapipis pantan chayqa mana kʼumuykachachinchu nitaj phiñakunchu, manaqa respetallanpuni (1 Pedro 3:4). Ima problematapis qosanwan allinchanan kajtin sumaj yuyaywan ajllan maykʼajchus chaymanta parlananta, parlashaspataj respetasqanta rikuchin (Eclesiastés 3:7).

Ama wasanchanakuychejchu

‘Qhareqa warminwan ujchakonqa, iskayninkutaj uj runa jinalla kanqanku’ (GÉNESIS 2:24).

Uj qhariwan uj warmiwan casarakojtinku sumaj ujchasqa kanku. Chayrayku iskayninku kallpachakunallankupuni tiyan sumaj ujchasqallapuni kanankupaj. ¿Imaynatá chayta ruwankuman? Sonqomantapacha parlanakuspa, munakuyninkuta imitallawanpis rikuchinakuspa ima. Ni jaykʼaj waj qhariwan chayri waj warmiwan puñuykuspa. Jinapis qhenchachakoyqa nipuni allinchu, imaraykuchus qhariwarmi kausaypi niña purajmanta atienekunkuchu, familiankutapis tʼaqanachin (Hebreos 13:4).

Tatas, wawasniykichejta sumajta yachachiychej

“Wawamanqa imaynatachus kawsananta allinta yachachiy; machuyaynimpipis mana qonqanqachu chay yachasqantaqa” (PROVERBIOS 22:6).

Diosqa tatasman uj sumaj llankʼayta qon, chaytaj kashan wawasninkuman sumajta yachachiy. Tatasqa wawasninkuman ruwasqasninkuwan yachachinkuman, chantapis kʼacha wawas kanankupaj yanapankuman (Deuteronomio 6:6, 7). Wawas mana allinta portakojtinku kʼacha tatasqa ‘allinta uyariyta yachananku tiyan, manataj usqhayllata parlanankuchu tiyan, nitaj usqhayllata phiñakunankuchu tiyan’ (Santiago 1:19). Wawata jasutʼina kajtintaj munakusqankurayku jasutʼenqanku manataj rabiasqa kasqankuraykuchu.

 Wawas, tatasniykichejta kasuychej

‘Wawas, tataykichejta mamaykichejtawan kasuychej. Tataykita, mamaykitawan jatunpaj qhaway’ (EFESIOS 6:1, 2).

Wawasqa tatasninkuta kasukunanku tiyan maytataj respetananku tiyan. Chayta ruwajtinku familiapi mana phiñanakuy kanqachu, kusisqataj kausakonqanku. Wawas machusña kajtinku tatasninkuta respetasqankuta rikuchinku paykunata sumajta cuidaspa. Chantapis tatasninku mana imanarpakunankupaj wasinkuta allinchaspa chayri pisisqa kajtinku qolqesituta jaywarispa (1 Timoteo 5:3, 4).