Ir al contenido

Ir al índice

 145 takiy

Willaj risaj

Willaj risaj

Uraqachinapaj:

(Jeremías 1:17)

 1. Kunanrí

  sutʼiyanña.

  Willaj riy may sumajmin.

  Paran, chirin chay,

  puñuy may miskʼimin.

  Noqa munayman puñuytamin,

  paran chay.

  (KUTIPANAPAJ)

  Jehovaj kallpanta mañakuni

  willaj rinaypajmin.

  Chaymantarí wakichikuni,

  may sumaj chay.

  Mana sapaychu willaj rini,

  yanapariwan Dios.

  Sonqo kʼajaywan noqa rini

  willaj ari.

 2. Dios Jehová

  jarkʼawan chay,

  sonqoy may kusisqamin.

  Sonqoytaqa Dios

  qhawan pay, rejsin pay.

  Ruwasqasniyta yuyarin Dios,

  yachan pay.

  (KUTIPANAPAJ)

  Jehovaj kallpanta mañakuni

  willaj rinaypajmin.

  Chaymantarí wakichikuni,

  may sumaj chay.

  Mana sapaychu willaj rini,

  yanapariwan Dios.

  Sonqo kʼajaywan noqa rini

  willaj ari.

(Leerillaytaj Ecl. 11:4; Mat. 10:5, 7; Luc. 10:1; Tito 2:14.)