Ir al contenido

Ir al índice

 99 takina

Mosoj Kamachejta jatunchana

Mosoj Kamachejta jatunchana

(Apocalipsis 7:9)

1. May chhika runas

jamushanku tukuy llajtasmanta,

ajllasqasnejta, Cristonejta,

ujchasqaña kanku.

Uj Kamachejta, qon Jehová,

juntʼanqa munayninta pay.

Jehová Diosninchejpa Reinon qon,

sonqochayta, kusikuyta.

(KUTIPANAPAJ)

Diosqa jatunchasqa.

Cristo jatunchasqa,

noqanchejrayku wañorqa pay.

Cristonejta yupaychasqa, Jehová,

pay wiñay kausayta qon.

2. Kamachej Cristo,

may kusiywan payta jatunchana.

¡Kay kʼacha Reyqa!, juntʼanqaña

Diospa munayninta.

Juntʼanqa kayta Rey Jesús:

Wañuyta tukuchenqa pay,

chantá tʼika pacha kanqamin,

kusirikuy tiempo kanqa.

(KUTIPANAPAJ)

Diosqa jatunchasqa.

Cristo jatunchasqa,

noqanchejrayku wañorqa pay.

Cristonejta yupaychasqa, Jehová,

pay wiñay kausayta qon.

(Leerillaytaj Sal. 2:6; 45:1; Isa. 9:6; Juan 6:40.)