Ir al contenido

Ir al índice

 31 takina

¡Jehovamanta sutʼinchajkuna kanchej!

¡Jehovamanta sutʼinchajkuna kanchej!

(Isaías 43:10-12)

1. Diosta mana rejsejrí,

lantisllata ruwan pay.

Tukuy atiyniyoj,

Diosninchej Jehová.

Qhasipaj llulla diosrí,

mana yachayniyoj dios.

Runasqa ninku: “Kay cheqa dios”,

chay diostaj, qhasi mana kaj.

(KUTIPANAPAJ)

Profeciasnintarí,

Jehová juntʼanqamin.

Sutinchejrí; ¡Jehovamantamin

Sutʼinchajkuna!, arí.

2. Sutiykimanta Jehová,

runas yachashankuña.

Reinoykimantataj,

willamuyku Dios.

Kʼacha Palabraykirí,

cheqa yachakuyta qon.

Yachakuspaqa, willamoj rin,

noqaykuwantaj, takin pay.

(KUTIPANAPAJ)

Profeciasnintarí,

Jehová juntʼanqamin.

Sutinchejrí; ¡Jehovamantamin

Sutʼinchajkuna!, arí.

 3. Sutiykita willayrí,

jatunchasunki, Jehová.

Sajra runataqa,

‘wañuwajtaj’ niy.

Diosman kutipun chayqa,

juchanta pampachan, Dios.

Kay willaypeqa, may kusiy kan,

wiñay kausayta qon Jehová.

(KUTIPANAPAJ)

Profeciasnintarí,

Jehová juntʼanqamin.

Sutinchejrí; ¡Jehovamantamin

Sutʼinchajkuna!, arí.

(Leerillaytaj Isa. 37:19; 55:11; Eze. 3:19.)