Ir al contenido

Ir al índice

 YAPA

Señorpa Cenanqa: Diosta jatunchan

Señorpa Cenanqa: Diosta jatunchan

CRISTIANOSQA, “Señorpa Cenanta”, chayri Jesuspa wañupuyninta yuyarinapaq tantakuyta ruwananku tiyan (1 Corintios 11:20). ¿Imaraykutaq? ¿Maykʼaqtaq yuyarinanku tiyan, chantá imaynatá?

Jesusqa, chay cenata Pascuapi, 33 k.p. watapi ruwarqa. Pascuataqa juk kutillata watapi ruwaq kanku, 14 pʼunchaypi, nisán killapi. Maykʼaqchus Pascua urmananta yachanankupaq, judiosqa, ima pʼunchaymantapachachus inti yaqha 12 horastapuni kʼanchasqanta qhawaq kanku. Chaymanta, aswan qaylla musuq killaman yupaq kanku, chay tutamantapacha nisán killa qallariq. Pascuataq ruwakuq chunka tawayuq tutanman, inti yaykupuptinkama.

Chay chʼisiqa, Jesús Pascuata apostolesninwan ruwarqa, Judas Iscarioteta kachapuytawantaq, Jesús Señorpa Cenanta ruwayta qallarirqa. Chay kutimantapacha Pascuata yuyarinamantaqa, Señorpa Cenanta yuyarina tiyan, chaytaq juk kutilla watapi ruwakunan tiyan.

Mateo willawanchik imaynatachus chay pacha Señorpa Cenan ruwakusqanta, pay nirqa: “Jesusqa tʼantata oqharispa, Dios Tatanman graciasta qorqa, partispataj yachachisqasninman  jaywarqa: Mikhuychej, kaymin cuerpoyqa, nispa. Copata oqharispataj, graciasta qollarqataj, paykunamantaj jaywarqa. Chantá nerqa: Kaymanta tukuyniykichej ujyaychej. Kayqa tratomanta yawarniy, chaytaj jichʼasqa kanqa ashkha runaspa juchasninku pampachasqa kanampaj”, nispa (Mateo 26:26-28).

Wakinkunaqa, Jesús tʼantata aychanman, vinotataq yawarninman tukuchisqanta ninku. Chaywanpis, Jesús tʼantata quchkaptin aychanqa, nisunman cuerponqa mana imanakurqachu. Jina kaptin, ¿apóstoles Jesuspa aychantapuni, yawarnintapuni mikhusqankutachu nisunman? Mana, chaytachus ruwankuman karqa chayqa, Diospa kamachisqanta pʼakichkankuman karqa (Génesis 9:3, 4; Levítico 17:10, 11). Lucas 22:20, pʼitipi Jesús nirqa: “Kay copaqa yawarniypi mosoj tratomin, qankunarayku jichʼasqa”. ¿Chay copa “mosoj tratomin” kasqantachu nisunman? Mana. Imaraykuchus chay copa juk tratollawan ninakurqa, parlasqaña kasqanmanjina.

Chayrayku tʼantaqa Jesuspa aychanwan ninakurqa, vinotaq yawarninwan ninakurqa. Astawanpis tʼantaqa Cristop mana juchayuq cuerpon niyta munarqa. Jesús Pascua tʼantata discipulosninman qurqa, chay tʼantaqa mana levadurayuq karqa (Éxodo 12:8). Bibliapi, levaduraqa, juchawan, ismuywan ima ninakun. Jinamanta mana levadurayuq tʼantaqa, mana juchayuq Jesuspa cuerpon niyta munarqa (Mateo 16:11, 12; 1 Corintios 5:6, 7; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 2:1, 2).

Vinotaq, Jesuspa yawarnin niyta munarqa, kay musuq trato valorniyuq kananpaq. Jesusqa yawarninta ‘juchasninchik pampachakunanpaq’ jichʼarqa. Yawarninta jichʼasqanrayku, wakin runas Diospa ñawpaqinpi llimphu sunqu kanku, chantapis paykunaqa, chay musuq tratoman yaykunku (Hebreos 9:14; 10:15-17). Chay musuq tratorayku, 144.000 chiqa sunqu cristianos janaqpachaman rinqanku, chaypiqa sacerdotes kanqanku, kamachinqanku ima, runap allinninpaq (Génesis 22:18; Jeremías 31:31-33; 1 Pedro 2:9; Apocalipsis 5:9, 10; 14:1-3).

¿Pikunallataq Jesuspa wañupuyninta yuyarinapaq tantakuypi tʼantata mikhuyta, vinotataq ukyayta atinku? Qhawanchikjina, chayta musuq tratopi kaqkunalla, nisunman, janaqpachapaq akllasqa kaqkunalla ruwayta atinku. ¿Imaynatá paykuna  akllasqas kasqankuta reparankurí? Diosqa espíritu santonniqta, paykunata, janaqpachaman rinankupaq, akllasqa kasqankuta reparachin (Romanos 8:16). Chantapis chay runasqa, Jesuswan kamachinankupaq tratoman yaykullankutaq (Lucas 22:29, 30).

Paraisopi kawsakuyta suyakuqkuna, ¿imatataq ruwanku? Jesús kamachisqanmanjina, Señorpa Cenanman rinku, jatunpaqtaq qhawanku, manataq tʼantata mikhunkuchu, nitaq vinotapis ukyankuchu. Jehovamanta sutʼinchaqkuna Señorpa Cenanta, watapi juk kutillata yuyarinku, inti yaykupuptinkama nisán killapi 14 pʼunchaypi. Kay pachamanta wakillan janaqpachaman ripuqkuna kanku. Chaywanpis Jesuspa wañupusqantaqa yuyarinanchikpuni tiyan, Dios, Jesús ima mayta munakuwasqanchikpi tʼukurinanchikpaq (Juan 3:16).