MANARAQ 1914 wata kachkaptin, Bibliamanta yachaqaqkunaqa, unaytaña chay watapi profecías juntʼakunanta willachkarqanku. ¿Imastaq chay watapi juntʼakunan karqarí? ¿Imaptintaq 1914 wata tʼukunapaqjina kasqanta nisunman?

Lucas 21:24 pʼitipi Jesús nirqa: “Mana judío kajkunaqa Jerusalenta saruranqanku, paykunaj pʼunchayninku juntʼakunankama”, nispa. Jerusalenqa, Judá suyupta capitalnin karqa. Chay llaqtata Davidpa miraynin kamachirqa (Salmo 48:1, 2). Chay  reykunaqa, mana wakkunajinachu karqanku, paykunaqa Diospa “kamachina tiyanampi” tiyaykurqanku, Diostaq paykunata akllarqa sutinpi kamachinankupaq (1 Crónicas 29:23). Ajinamanta Jerusalenpiqa, Jehovap kamachiynin rikukurqa.

Jina kaptin, ¿maykʼaqtaq llaqtakuna Diospa kamachiyninta sarurqanku? Babiloniosqa 607 q.p. watapi, Jerusalenta sarurqanku. Chaypacha Jehovap kamachina tiyananta chʼusaqta saqirqanku, manañataq Davidpa miraynin kamachichkarqachu (2 Reyes 25:1-26). ¿Jina sarusqallapunichu Jerusalén qhipakunan karqa? Ezequiel niwanchik, Jerusalenpa qhipa rey Sedequiasman jinata willakusqanta: “Uma maytʼukunaykita, pilluykita ima orqhokuy, [...] ujtawantaj mana sayarisqachu kanqa, pipajchus wakichisqa kashan, chayqa jamunankama. Paymanqa chay llajtata qosaj”, nispa (Ezequiel 21:26, 27). Davidpa pillunqa, Jesusllapaq wakichikurqa (Lucas 1:32, 33). Jesús Rey kasqantawan Jerusalén manaña sarusqachu kanan karqa.

 ¿Maykʼaqtaq chay karqarí? Jesusqa, mana judío kaqkuna (gentiles) pʼunchayninku juntʼakunankama nirqa. ¿Maykʼaqtaq chay pʼunchaykuna juntʼakunan karqarí? Daniel 4 tʼaqanpi qillqasqan yanapawanchik. Chaypiqa Nabucodonosor, Babiloniap reynin, imatachus musqukusqanmanta willawanchik. Chay musquyninpi payqa, imaynatachus juk ángel juk jatun sachʼata kʼutusqanta rikurqa. Kʼullullanta saphintawan saqikurqa, fierro cadenaswantaq wataykukurqa, chaymanta juk ángel nisqa: “Chay jinapi qanchis wata juntʼa kachun”, nispa (Daniel 4:10-16).

Wakin kutiqa, Bibliapi sachʼasqa kamachiqkunawan ninakun (Ezequiel 17:22-24; 31:1-5). Chayrayku, chay sachʼa kʼutukusqanqa, Jerusalenpi Diospa kamachiynin kʼutukusqanwan ninakurqa. Astawanpis, willakusqanmanjina Jerusalenta ‘qanchis watata’ ‘sarunanku’ karqa, kay ‘qanchis wataqa’ profético watas karqa, ¿machkha tiempotaq chay karqarí?

Apocalipsis 12:6, 14 nisqanmanjina “kinsa wata khuskanniyoj” profético watasqa, “waranqa iskay pachaj sojta chunkayoj pʼunchay[wan]” ninakun. Qanchis profético watataq, 2.520 pʼunchaykuna ninayan. Rikukusqanmanjina, ‘mana judiokuna llaqtasqa’, Jerusalén thuñisqa kasqanmanta 2.520 pʼunchayninman, Diospa llaqtanta saruchkallarqankupuni. Imaptinchus profeciaqa mana chay kutipichu juntʼakunan karqa, manaqa astawan qhipamanraq juntʼakunan karqa. Números 14:34; Ezequiel 4:6, maskʼanchik chayqa, rikunchik imaynatachus ‘sapa pʼunchay juk wata’ ninayasqanta. Chayrayku chay profético ‘qanchis watasqa’, 2.520 watas niyta munarqa.

Kay 2.520 watasqa, 607 q.p. watapi octubre killapi qallarirqa, —Babilonios Jerusalenta saruchkaptinku— tukukurqataq 1914 watapi, octubre killapi. Chaypachaqa, ‘mana judíos kaqkunap pʼunchayninku’ tukukurqa. Chaypachataq, Diosninchik Jesucristota janaqpachapi Reytajina churarqa (Salmo 2:1-6; Daniel 7:13, 14). *

 Jesusqa, janaqpachamanta Reyjina ‘kutimuyninpi’, jatuchaq maqanakuykuna, yarqhaykuna, jallpʼa ikhakuykuna, may chhika unquykuna ima rikukunanta nirqa (Mateo 24:3-8; Lucas 21:11). Nisqantaq kunan juntʼakuchkan. Chaytaq, 1914 watapi Jesucristo Diospa Reinonpi kamachiyta qallarisqanta rikuchiwanchik, ‘qhipa saqra tukukuy pʼunchaykuna’ qallarisqanta ima (2 Timoteo 3:1-5).

^ párr. 4 Kay 607 q.p. octubre killamanta, 1 q.p. octubre killakama, 606 watas ruwakun. Cero nisqa wata mana kasqanrayku, 1 q.p. octubre killamanta 1914 k.p. octubre killakama, 1.914 watas ruwakun. Kay iskay yupata tantaspa 606 watata, 1.914 wataswan, 2.520 watas ruwakun. Jerusalén 607 q.p. watapi urmasqanmanta astawan yachakunaykipaq, Perspicacia para comprender las Escrituras libropi “Cronología” nisqata ñawiriy. Kaytataq Jehovamanta sutʼinchaqkuna urqhunku.