Ir al contenido

Ir al índice

 8 YACHAQANA

Kikinchaykunawan yachachiy

Kikinchaykunawan yachachiy

Mateo 13:34, 35

KAYPI YACHAKUNKI: Imaynatachus kikinchaykunawan aswan sumajta yachachiyta atisqaykita runaj sonqonman chayanaykipaj. Yachakullankitaj uj kikinchaymanta mana tukuy imatapunichu sutʼinchanayki kasqanta.

¿IMAYNATÁ CHAYTA RUWAWAJ?

  • Entiendeyta atinapaj jina kikinchaykunawan yachachiy. Jesusqa mana entiendeyta atinapaj jina imasta, entiendeyta atinapaj jina kikinchaykunawan yachacherqa. Yachachishaspaqa imastachus kikinchayniykiwan yachachiyta munanki, chay imasllamanta parlariy, amataj waj imasmantaqa. Imamanta yachachishaspapis, chayman rijchʼakoj imaswan kikinchariy. Mana ajinata ruwajtiykeqa, mana entiendeyta atisonqankuchu.

  • Uyarejkunapi piensariy. Uyarejkuna imastachus rejsisqankuman jina, imastachus yachayta munasqankuman jinataj kikinchariy. Jinapis ama pʼenqachinapaj jina chayri phiñachinapaj jina kikinchaykunamanta parlaychu.

  • Imastachus uyarejkuna yachakunankuta munanki chay imasllamanta sutʼinchay. Kikinchayniykimantaqa mana tukuy imatapunichu sutʼinchanayki tiyan, manaqa imatachus sutʼinchayta munashanki chayllata. Uyarejkunaqa mana kikinchaynillaykitachu yuyarikunanku tiyan, manaqa imatachus chay kikinchaywan yachachisqaykitapis.