Ir al contenido

Ir al índice

 21 Yachaqana

Jesusqa “Diosmanta yachay[ta]” sutʼinchan

Jesusqa “Diosmanta yachay[ta]” sutʼinchan

1-3. ¿Imaynatataq Jesuspa llaqta masisnin yachachisqanta qhawarqanku, chantá imatá mana repararqankuchu?

RUNASQA, Jesús waynallaraq kachkaspa sinagogapi yachachisqanmanta tʼukulla qhipakurqanku. Payqa llaqta masinku karqa, achkha watastataq carpinterojina llamkʼarqa, chayrayku tukuy riqsirqanku. Ichapis wakinqa, Jesús ruwaysisqan wasispi tiyakurqanku chayri ruwasqan aradoswan, yugoswan ima llamkʼarqanku. * Chaywanpis, ¿yachachisqanta japʼikunkumanchu karqa?

2 Uyariqkunaqa, tʼukulla qhipakuspa jinata tapukurqanku: “Maypitaj kay jinata yachamorqari?”, nispa. Chantá paykunallataq ninakurqanku: “Kayqa carpintero, jinataj Mariajpa churin”, nispa (Mateo 13:54-58; Marcos 6:1-3). Llakikunapaqjina llaqta masisninqa, paykunajinalla kasqanta yuyarqanku. May yachaywan parlaptinpis qhisacharqanku. Manataq maymantachus yachaynin jamusqanta repararqankuchu.

3 ¿Imaynamantá Jesús chayjina yachayniyuq karqa? Payllataq nirqa: “Kay yachachisqayqa mana noqajtachu, manachayqa Kachamuwajniypata”, nispa (Juan 7:16). Apóstol Pablopis nirqa: “Cristo [...] ñoqanchejman Diosmanta yachay”, nispa (1 Corintios 1:30). Jesusqa, Jehovap yachayninta rikuchirqa, chayrayku nirqa: “Noqawan, Dios Tatawanqa ujlla kayku”, nispa (Juan 10:30). Jesús “Diosmanta yachay[ta]” kimsaniqmanta rikuchisqanta qhawarina.

 ¿Imatataq yachachirqa?

4. a) ¿Imamantataq Jesús yachachirqa, imaraykutaq chay may sumaqpuni karqa? b) ¿Imaraykutaq Jesuspa yachachisqasnin uyariqkunapaq may sumaq karqa?

4 Ñawpaq kaq: imamantachus yachachisqan. Jesusqa “Diospa reinonmanta” allin willaykunata runasman yachachirqa (Lucas 4:43). Chaytaq may sumaqpuni karqa, imaptinchus pay Kamachiq kaspa, Jehovap Kamachiyninta pataman churanan karqa, runaspaqtaq wiñaypaq bendicionesta apamunan karqa. Chantapis Jesusqa, imaynatachus kawsakuymanta yuyaycharqa. Ajinamanta, qillqakusqanmanjina paypuni “Mayta Tʼukuna Yuyaychaj” kasqanta rikuchirqa (Isaías 9:6). ¿Imaraykutaq yuyaychasqan tʼukunapaq karqa? Imaptinchus Diospa Palabranta, munayninta, runastapis —pikunatachus mayta munakurqa— sumaqta riqsirqa. Chayrayku yuyaychaykunasninqa, uyariqkunapaq may sumaqpuni karqa. “Wiñay kawsay palabra[manta]” yachachisqanta kasukuqkunataq, salvakunkuman karqa (Juan 6:68).

5. ¿Imasmantataq Jesús Urqupi yachachirqa?

5 Jesús Urqupi Yachachisqanqa, ni piqpa yachachisqanwan kikinchakunmanchu. Kay Mateo 5:3–7:27, pʼitis nisqanmanjinaqa, ichá 20 minutosmantapis aswan pisillapi umallirichirqa. Chaywanpis yachachisqanqa mana qunqanapaqjina, yanapallawanchikpunitaq. Jesusqa tukuy imamanta yachachirqa, imaynatachus wakkunawan aswan sumaqta apanakuymanta (Mt 5:23-26, 38-42; Mt 7:1-5, 12), llimphu kawsayniyuq kaymanta (Mt 5:27-32), sumaqta kawsakuymanta ima (Mt 6:19-24; Mt 7:24-27). Chaywanpis mana yachachillarqachu, manaqa rikchʼanachinaswan parlaspa, tʼukurichispataq allinta sutʼincharqa.

6-8. a) ¿Imaraykutaq Jesús ama anchata phutikunata nirqa? b) ¿Imaynamantataq Jesuspa yuyaychaykunasnin Diospa yachayninta rikuchirqa?

6 Jesusqa, may yachaywan kapuyniyuq kaymanta mana  anchata phutikunata yuyaycharqa. Chay yuyaychayqa, Mateo 6 tʼaqapi kachkan, chaypitaq nirqa: “Ama phutikuychejchu kawsayniykichejmanta, mikhunaykichejmanta, ujyanaykichejmanta ima; amallataj phutikuychejchu imawanchus pʼachallikunaykichejmantapis”, nispa (Mt 6: 25 pʼiti). Yachanchikjina, sapa pʼunchay mikhuyta, pʼachallikuyta ima necesitanchik, chayraykutaq chaykunamanta llakikunchik. Chaywanpis, ¿imaraykutaq Jesús chaykunamanta “ama phutikuychejchu” nirqa? *

7 Imaptinchus chayta nisqanta qhawarina. Yachanchikjina Jehovaqa, kawsayta, cuerpota ima quwanchik. Chayrayku, ¿manachu kawsananchikpaq mikhunata, pʼachata ima qullawasunmantaq? (Mt 6: 25 pʼiti.) Payqa pʼisqitusmanpis mikhunata qun, tʼikastapis may kʼachituta pʼachallichin. Chayrayku, ¿manachu payta yupaychaqkunaman astawanraq qunqa? (Mt 6: 26, 28-30 pʼitis.) Mayta llakikuyqa qhasi mana kaqlla, ni juk tʼaqllatapis kawsayninchikman yapaykunmanchu (Mt 6: 27 pʼiti). * ¿Imatataq mana anchata llakikunapaq ruwasunman? Jesusqa, Diosta yupaychayta kawsayninchikpi ñawpaqman churanata yuyaychawanchik. Ajinata ruwaptinchikqa, janaqpachapi Tatanchik “yapata jina” tukuy imata quwasunpuni (Mt 6: 33 pʼiti). Chantapis Jesusqa, qʼayamanta mana llakikuspalla kawsakunata sumaqta yuyaycharqa. Kunan, qʼayamantawan llakikuspa, ¿imatá tarisunman? (Mt 6: 34 pʼiti.) ¿Imapaqtaq mana llakikunasmanta llakikusun? Chay yuyaychaykunata kasukuyqa, kay saqra pachapi mana astawan ñakʼarinapaq yanapawasun.

8 Jesuspa yuyaychaykunasninqa, yaqha 2000 watasña pasaptinpis yanapallawanchikpuni. ¿Manachu chay, Jehovap  yachayninta rikuchin? Runaspa sumaq yuyaychaykunasninkuqa, tiempowan manaña yanapanchu, chayrayku allinchanku chayri wak yuyaychaykunata rikhurichinku. Jesuspa yachachiykunasnintaq wiñaypaq. Chaytaq mana tʼukunapaqchu, imaptinchus Mayta Tʼukuna Yuyaychaqqa, “Diospa Palabranmanta” parlarqa (Juan 3:34).

Imaynatachus yachachisqan

9. ¿Imatataq soldados, Jesuspa yachachisqanmanta nirqanku, imaraykutaq mana yapasqatachu parlachkarqanku?

9 Iskay kaq: Jesusqa, imaynatachus yachachisqanpi Diospa yachayninta rikuchillarqataq. Juk kutipi achkha soldados Jesusta japʼiq rirqanku, chʼusaq makilla kutimuspataq nirqanku: “Mana jaykʼaj pi runapis parlarqachu chay runa jinaqa”, nispa (Juan 7:45, 46). Paykunaqa, mana yapasqatachu parlachkarqanku. Imaptinchus Jesuslla, “patamanta” kasqanrayku tukuy imata riqsirqa, may yachayniyuqtaq karqa (Juan 8:23). Chiqamantapuni ni mayqin runa payjina yachachiyta atinmanchu karqa. Kunanqa, imaynasmantachus yachachisqanta iskayllata qhawarina.

“Runasqa yachayninmanta mayta tʼukurqanku”

10, 11. a) ¿Imaraykutaq Jesús rikchʼanachinaswan yachachisqan may sumaq karqa? b) ¿Imataq kikinchaykuna, imaynamantá Jesús ajinata yachachisqanta yachanchik?

10 Sumaq rikchʼanachinaswan yachachirqa. “Jesusqa rijchʼanachinaswan parlarqa runasman; mana rijchʼanachinaswanqa mana imatapis yachacherqachu.” (Mateo 13:34.) Ñuqanchikqa, entiendey mana atina yachachiykunata, riqsisqa imaswan rikchʼanachispa sumaqta yachachisqanmanta tʼukulla qhipakunchik. Jesusta uyariq runasqa, tarpuqkunata, tʼanta ruwaq warmista, qhatuspi pukllaq wawasta, challwasta japʼiqkunata, michiqkuna chinkasqa ovejasninkuta maskʼachkaqta ima sapa kuti rikuq kanku. Chayrayku Jesusqa, riqsisqanku imasllawan yachachispa sumaqta japʼiqanankupaq yanaparqa, sunqunkukamataq chayarqa (Mateo 11:16-19; 13:3-8, 33, 47-50; 18:12-14).

 11 Jesusqa kikinchaykunaswan, nisunman cuentitoswanjina imaynatachus kawsakuyta chayri Diosta yupaychayta yachachillarqataq. Kikinchaykunaqa, mana rikukuq imastapis sumaqta entiendenapaq, yuyarikunapaq ima yanapawanchik, chayrayku yachachisqan mana qunqaypichu qhipakurqa. Jesusqa, achkha kutispi Tatanmanta sumaq kikinchaykunawan mana qunqakunapaqjina yachachirqa. ¿Pitaq herencianta usuchiq waynamanta kikinchayta mana entiendenmanchu? Chaywanqa, Diosmanta karunchakuq sunqumantapacha pesachikuptin, Diospa khuyakuyninta, perdonninta ima tariyta atisqanta yachachirqa (Lucas 15:11-32).

12. a) ¿Imaynatataq Jesús tapuykunawan yachachirqa? b) ¿Imaynatataq Jesús mana Dioschu atiyta qusqanta niqkunata chʼinyachirqa?

12 Sumaq tapuykunata ruwarqa. Jesusqa, uyariqkuna paykuna kikinku kutichikunankupaq, sunqunkupi imachus kasqanta yachanankupaq, imatapis allinta akllanankupaq ima, sumaq tapuykunata ruwarqa (Mateo 12:24-30; 17:24-27; 22:41-46). Jesusqa, religionta kamachiq judíos mana Dioschu atiyta qusqanta niptinku, paykunata tapurqa: “Pitaj Juanta bautizanampaj churarqa, Dioschu, chayrí runaschu?”, nispa. Ni imata niyta atispa, paykunapura ninakurqanku: “Dios churarqa nisun chayqa, pay niwasun: Imaraykutaj chantá mana paypa nisqanta creerqankichejchu? nispa. Juanta runas churanku, nispa nejtinchejrí, runastañataj manchachikunchej, imaraykuchus tukuy yuyanku Juanqa profetapuni kasqanta”, nispa. Chayrayku “mana yachaykuchu”, nirqanku (Marcos 11:27-33; Mateo 21:23-27). Jesusqa, chay tapuyllawan chʼinyachirqa, chʼawka sunquyuq kasqankutataq rikuchirqa.

13-15. Jesús kʼacha samaritanomanta parlasqan, ¿imaynamantataq yachayniyuq kasqanta rikuchin?

13 Jesusqa tukuy imaymanamanta yachachirqa, wakin kutiqa kikinchaykunata ruwaspa tapuykunawan ima runasta tʼukurichiq. Jesusqa juk kuti, Leymanta yachaq judío imatachus wiñay kawsayta tarinanpaq ruwananmanta tapuptin,  Leypi imatachus nisqanta tapurqa, chaypiqa Diosta, runa masita ima munakuymanta kamachiy karqa. Chay runataq, chiqan runa kasqanta rikuchiyta munaspa juktawan tapurqa: “Chantá pitaj runa masiyri?”, nispa. Jesustaq kay kikinchaywan kutichirqa: juk runaqa, sapallan richkaspa suwaspa makinkuman urmasqa, parti wañusqatataq saqirpasqanku. Chantá iskay llaqta masisnin jukninqa sacerdote, juknintaq levita, chay ñanllatataq rispa mana yanaparispalla pasapusqanku. Qhipankutataq juk samaritano chayniqta richkaspa, chay runata rikuspa qayllaykusqa, mayta khuyakuspataq nanasqasninta jampiykusqa, juk alojamientomanjina apaspataq jampichisqa. Chayta niytawan Jesusqa chay runata tapurqa: “Chay kinsamanta mayqentaj rijchʼasunki runa masin kasqanta, chay suwaswan maqachikojpatari?”, nispa. Chay runataq jinallataña kutichisqa: “Mayqenchus khuyarqa, chay”, nispa (Lucas 10:25-37).

14 ¿Imaynatataq chay kikinchay Jesús yachayniyuq kasqanta rikuchin? Judiosqa, llaqta masisnillankuta runa masinkupaq qhawaq kanku, samaritanostataq mana (Juan 4:9). Jesús, juk samaritanota juk judío yanapasqanmanta parlaspa, ¿judiospa yuyayninkuta tikrachiyta atinmanchu karqa? Mana. Jesusqa sumaq yachaywan juk samaritano, parti wañusqa judiota khuyakuywan jampisqanta nirqa. Chantapis chaymanta parlaytawan imatachus tapusqanpi tʼukurina. Jesusqa, pichus runa masin kasqanta jukjinamanta sutʼincharqa. Imaptinchus chay judioqa, jinata tapurqa: “Pitaj runa masiyri?”, nispa. Jesustaq wakjinamanta tapurqa: “Mayqentaj rijchʼasunki runa masin kasqanta[?]”, nispa. Jesusqa, mana pichus yanapasqa kasqanmantachu parlarqa, manaqa pichus kʼachamanta yanapasqanmanta. Arí, juk sumaq runa masiqa, pitapis yanapananpaq mana ima layachus kasqantaraqchu qhawan. Ajinamanta Jesusqa, ¡may sumaqta yachachirqa!

15 Chayraykuchá runasqa, Jesuspa “yachachiyninmanta” mayta tʼukurqanku, paymantaq kʼaskakurqanku (Mateo  7:28, 29). Juk kutiqa, “ashkha runas” payta uyarispa kimsa pʼunchayta qhipakurqanku, mana mikhunayuq kanankukama (Marcos 8:1, 2).

Imaynatachus kawsakusqan

16. ¿Imaynamantataq Jesús, Diospa yachayninmanjina kawsakusqanta “rikuchi[rqa]”?

16 Kimsa kaq: Jesusqa imaynatachus kawsakusqanwan Jehovap yachayninta rikuchirqa. Yachayniyuq kasqanchikqa, ruwasqasninchikpi rikukun. Discípulo Santiago ajinata nirqa: “Sichus qankunamanta mayqellampis yachayniyoj kanman chayqa, yachayninta rikuchichun sumaj kawsayninwan”, nispa (Santiago 3:13). Jesusqa, ruwasqasninwan Diospa yachayninmanjina kawsakusqanta “rikuchi[rqa]”. Kunanqa kawsakusqanpi, wakkunawan apanakusqanpi ima, allin yuyayniyuq kasqanta qhawarina.

17. ¿Imaynamantataq Jesús kawsayninpi maychus kaqta imatapis ruwasqanta rikuchirqa?

17 Mana allinta yuyaychakuspalla ruwaq runasqa, imatapis ruwarparillanku chayri manañataq ni imata ruwayta munankuchu, ¿icharí? Chayqa ajinapuni, imaptinchus maychus kaqta imatapis ruwanapaqqa, yachayniyuq kana tiyan. Jesusqa, Diospa yachayninta rikuchisqanrayku maychus kaqtapuni imatapis ruwarqa. Kawsayninpiqa, Diosta yupaychayta aswan ñawpaqman churarqa. Chantapis allin willaykunata mana samarispa runasman willarqa, chayrayku nirqa: “Chaypajmin noqaqa jamorqani”, nispa (Marcos 1:38). Payqa kapuyniyuq kaymanta mana llakikurqachu, chayrayku pisi kapuyniyuqllasina karqa (Mateo 8:20). Chaywanpis, mana qʼayma runachu karqa, astawanqa “kusikuq Dios” Tatanjina, kusisqa kawsakurqa, wakkunatapis kusirichiyta maskʼarqa (1 Timoteo 1:11; 6:15, NM). Ajinata ruwarqa juk casarakuyman rispa, maypichus takiykuna, kusirikuy ima kaqpuni. Jesusqa, vino tukukapuptin —mayqinchus runap “sonqonta mayta kusichi[n]”— juk milagrota ruwaspa  yakuta sumaq vinoman tukuchirqa (Salmo 104:15; Juan 2:1-11). Mikhunata qurinankupaq waqyariptinkupis achkha kutispi rirqa, chay kutispitaq yachachirqa (Lucas 10:38-42; 14:1-6).

18. ¿Imaynamantá Jesús discipulosninta allin yuyaywan qhawarqa?

18 Jesusqa allin yuyayniyuq kasqanta, wakkunata allinpaq qhawasqanpi rikuchillarqataq. Runasta sumaqta riqsisqanrayku, discipulosninpa ruwasqankuta maychus kasqanmanjina qhawarqa. Chantá Jehovata yupaychaqkuna juchasapas kasqankuta yachaspapis, kʼacha kayninkuta, imatachus sumaqta ruwayta atisqankuta ima allinta reparaq (Juan 6:44). Jesusqa, discipulosnin pantaptinkupis paykunapi atienekusqanta rikuchirqa. ¿Imaynamantá? Sumaq ruwayta ruwanankuta kamachispa. Arí, allin willaykunata runasman willayta sumaqta juntʼanankupi atienekurqa (Mateo 28:19, 20). Hechos librotaq ajinata ruwasqankuta sutʼinchan (Hechos 2:41, 42; 4:33; 5:27-32). Jesusqa, paykunapi atienekuspa may yachayniyuq kasqanta rikuchirqa.

19. ¿Imaynamantataq Jesús “kʼacha, llampʼu sonqotaj” kasqanta rikuchirqa?

19 Bibliaqa, 20 yachaqanapi rikurqanchikjina llampʼu sunqu kayta, sunqu tiyasqa kayta ima, yachaytawan khuskachan. Yachanchikjina Jehovalla chayta may sumaqmanta  rikuchin. Chantá, ¿imatataq Jesusmanta nisunman? Jesús discipulosninwan llampʼu sunqu kasqanqa, mayta sunquchawanchik. Payqa, chiqan runa kasqanrayku mana paykunajinachu karqa. Chaywanpis discipulosninta mana pisipaqchu qhawarqa. Nitaq jaykʼaqpis mana wakichisqa kasqankuta yuyarqachu. Manachayqa maykamallachus ruwayta atisqankuta yacharqa, paykunawantaq pacienciakurqa (Marcos 14:34-38; Juan 16:12). Wawaspis payman kʼaskakurqanku. Imaptinchus “kʼacha, llampʼu sonqotaj” kasqanta repararqanku (Mateo 11:29; Marcos 10:13-16).

20. ¿Imaynamantataq Jesús kʼacha kasqanta mana judía warmiman rikuchirqa?

20 Jesusqa, Diospa llampʼu sunqu kayninta wakjinamanta rikuchillarqataq. Payqa khuyakuyta rikuchina kaptin kʼacha karqa. Juk kutiqa mana judía warmi, ususinta supay anchatapuni ñakʼarichichkasqanrayku, thañichipunanta mañakurqa. Jesustaq, kimsaniqmanta mana yanapananta nirqa. Ñawpaq kaq: chay warmiman ni imata kutichirqachu. Iskay kaq: Diosqa judiosllaman kachamusqanta nirqa, manataq mana judío kaqkunamanchu. Kimsa kaq: kʼachamanta juk rikchʼanachinawan kikillantataq sutʼincharqa. Chaywanpis chay warmiqa mañakullarqapuni, ajinamanta may iñiyniyuq kasqanta rikuchirqa. Chayta rikuspa, ¿imatá Jesús ruwanman karqa? Payqa imatachus mana ruwayta munasqanta ruwarqa. Arí, chay warmip ususinta thañichipurqa (Mateo 15:21-28). ¿Manachu chay tʼukunapaq? Yuyarikuna, yachayniyuq kayqa llampʼu sunqu kaymanta kachkan.

21. ¿Imaraykutaq Jesusjina parlanapaq, ruwanapaq ima kallpachakunanchik tiyan?

21 Aswan yachayniyuq runap parlasqan, Evangeliospi qillqakusqanmanta mayta agradecekunchik. Jesusqa Tatanjinapuni kasqanta sumaqta rikuchirqa. Ñuqanchikpis Jesusjina ruwaspa, parlaspa ima Diospa yachayninta tarisunchik. Qhipan yachaqanapiqa, imaynatachus kawsayninchikpi Diospa yachayninta rikuchiyta atisqanchikta qhawarisunchik.

^ párrafo 1 Ñawpa tiempopi carpinterosqa, wasista, mesasta, wak imasta ima ruwaq kanku. Justino Mártir, 150 watapijina Jesusmanta qillqarqa: “Runasqa, Jesusta carpinteromanta riqsirqanku, paykunawan kachkaspataq aradosta, yugosta ima ruwarqa”, nispa.

^ párrafo 6 Griego qallupi ‘phutikuy’ rimayqa, “wak imaspi tʼukuy” niyta munan. Mateo 6:25 pʼitipiqa, chay rimayta uqharispa, llakiykuna umata nanachisqanmanta, chayraykutaq mana kusisqachu kawsakusqanchikmanta parlachkan.

^ párrafo 7 Yachayniyuq runasqa, anchata llakikuy unquykunata rikhurichisqanta ninku, sunqumanta unquykunata chayri wak unquykunata mayqinkunachus kawsayninchikta pisiyachin.