Ir al contenido

Ir al índice

 8 Yachaqana

Allinchananpaj atiynin: Jehovaqa ‘tukuy imata musojyachin’

Allinchananpaj atiynin: Jehovaqa ‘tukuy imata musojyachin’

1, 2. ¿Imastaq Kay tiempopi runasta llakichin, chaykuna llakichillawanchiktaqchu?

JUK wawa munasqa pukllananta chinkarpachispa chayri pʼakirpaspa, sunqu nanayta waqarikun. Chaywanpis tatasnin, pukllananta taripuptinku chayri allinchapuptinku mayta kusirikun, ¿icharí? Tatasninpaqqa, pukllananta tariy chayri allinchay mana imachu. Jina kaptinpis wawankuqa, ¡maytapuni kusikun! Manaña juktawan rikunanta yuyasqan, makisninpi kasqanrayku.

2 May Sumaq Tatanchik Jehovaqa, tukuy imata allinchananpaq chayri chinkasqatajinaña qhawasqanchikta qupunawanchikpaq, may atiyniyuq. Mana juk pukllanallamantachu parlachkanchik, manaqa kay “manchay sajra pʼunchaykuna[pi]” llakiykunasninchikmanta (2 Timoteo 3:1-5). Ima ratollapis, wasinchikta, kapuyninchikta, llamkʼayninchikta ima chinkachisunman chayri unquykusunman. Chantapis runas, yakuta, jallpʼata, aireta ima mayta chʼichichasqankurayku may chhika animales chinkapuchkasqankuqa llakiy. Chaywanpis, familianchikmanta pillapis wañupuptinqa, astawanraq llakikunchik. Arí, chayjina llakiyqa mayta ñakʼarichiwanchik (2 Samuel 18:33).

3. ¿Imatataq Hechos 3:21 sunquchakunapaqjina niwanchik, chantá imaynatataq Jehová chayta ruwanqa?

3 Jehová, allinchananpaq atiyniyuq kasqanta yachayqa, ¡mayta sunquchawasun! Rikusunchikjina, imastachus Diosninchik allinchayta atisqan, kamachisninpaq allinchapunqataq chayqa tʼukunapaq. Bibliaqa, Jehová “tukuy imasta mosojyachinan[ta]” niwanchik (Hechos 3:21).  Chaytataq Cristop makinpi Reinoniqta ruwanqa, mayqinchus 1914 watapi janaqpachapi sayachisqa karqa (Mateo 24:3-14). * ¿Imastataq musuqyachinqarí? Chaypaqqa, imastachus Jehová atiyninwan watiqmanta allinchasqanta qhawarina. Juknintaqa, kay tiempopiña sutʼita rikuchkanchik. Wakkunatataq, qhipamanraq pachantinpi juntʼakuqta rikusunchik.

Chiqa yupaychay watiqmanta sayarin

4, 5. Kay 607 watapi J.n.j., ¿imataq Diospa llaqtanmanta karqa, ima suyakuytataq Jehová llaqtanman qurqa?

4 Jehovaqa chiqa yupaychayta sayarichinña, chaywanpis achkha imastaraq ruwanqa. Imaynatachus chayta ruwasqanta japʼiqanapaq, imaschus Judá llaqtapi kasqanta qhawarina. Jehová atiyninwan allinchasqanta yachaspa, mayta kusirikusun (Romanos 15:4).

5 Jerusalén llaqta 607 watapi J.n.j. thuñikuptin, imaynachus chiqa sunqu judíos kachkasqankupi tʼukurina. Munasqa llaqtankuqa thuñisqa, pirqasninpis urmachisqa karqa. Salomón chiqa yupaychaypaq sumaq ruwasqan templopis, thuñisqallataq karqa (Salmo 79:1). Kawsakuchkaqkunataqa Babiloniaman aparqanku. Llaqtankutaq chʼinlla rikhurirqa, kʼita phiña animalestaq juntʼaykurqa (Jeremías 9:11). Runa yuyasqanmanjinaqa, mana allinchanapaqjina kachkarqa (Salmo 137:1). Chaywanpis Jehovaqa, ñawpaqmantaña thuñisqa kananta willarqa, watiqmanta sayarichisqa kanantapis willallarqataq.

6-8. a) ¿Imamantataq ñawpa profetas astawan qillqarqanku, imaynatá qallariypi juntʼakurqa? b) Kunan pʼunchaykunapi, ¿imaynatá Diospa llaqtan kay ñawpa profecías nisqanta juntʼakuqta rikunku?

 6 Ñawpa profetasqa, Jerusalén llaqta jataripunanmanta achkhata qillqarqanku. * Jehovaqa chay prefeciasniqta nirqa: Jerusalén llaqta watiqmanta sayarinanta, runas chaypi tiyakapunankuta, phiña kʼita animalesta qharqunanta, enemigosninkumanta jarkʼananta ima. Arí, jallpʼankuqa, ¡juk sumaq huertamanjina kutinan karqa! (Isaías 65:25; Ezequiel 34:25; 36:35.) Chiqa yupaychaypis sayaripunallantaq karqa, templopis watiqmanta ruwakunan karqa (Miqueas 4:1-5). Chiqamantachá kay profecías judiosta sunqucharqa, 70 watasta Babiloniapi wata runasjina muchunankupaq.

7 Jerusalén watiqmanta sayarichisqa kanan tiempo chayamurqa. Judiosqa, Babiloniamanta kacharichisqas kaytawan, Jerusalenpi templota sayarichirqanku (Esdras 1:1, 2). Jehovaqa, judíos chiqa sunqu kachkaptinku bendicerqa, jallpʼankutapis sumaqta puquchirqa. Chantá enemigosninkumanta, jallpʼankupi unayta tiyakuq kʼita phiña animalesmanta ima jarkʼarqa. Judiosqa, Jehová atiyninwan tukuy imata allinchasqanmanta, ¡maytachá kusikurqanku! Chaywanpis tukuy chayqa, profeciaspa juntʼakuyninmanta qallariynillan karqa. Imaptinchus “qhepa pʼunchaykunapi[raq]”, nisunman tiemponchikpiraq astawan juntʼakunan karqa, Davidpa mirayninmanta juk runa kamachiyta qallariptin (Isaías 2:2-4; 9:6, 7).

8 Jesusqa, 1914 watapi kamachiyta qallarispa, Jallpʼapi Diospa llaqtanta chiqa yupaychayman pusarqa. Persiamanta kamachiq Ciro, judiosta 537 watapi J.n.j. Babiloniamanta kacharichirqa, ajinallatataq Jesuspis, akllasqa cristianosta Jatun Babiloniamanta nisunman llulla religionesmanta kacharichirqa (Romanos 2:29; Apocalipsis 18:1-5). Chiqa cristianospa yupaychayninkuqa, 1919 watamantapacha sumaq sayasqa kachkan (Malaquías 3:1-5). Jehovap llaqtantaq,  chaymantapacha ñawpa llimphuchasqa templopijina payta yupaychanku. Chaytaq Dios Jallpʼapi llaqtanpaq chiqa yupaychayta sayarichisqanwan ninakun. ¿Imaptintaq chayta may jatunpaq qhawananchik tiyan?

Diospa llaqtanpaq chiqa yachachiy sayarisqan

9. Apóstoles wañupusqankutawan, ¿imatá llulla cristianos Diosta yupaychaywan ruwarqanku, imatá Jehová kay tiemponchikpi ruwan?

9 Ñawpa cristianoswan imaschus kasqanta yuyarikuna. Paykunaqa, chiqa yupaychaywan bendecisqa karqanku. Jesús, apóstoles imaqa, chiqa yupaychay pisimanta pisi chinkananta nirqanku (Mateo 13:24-30; Hechos 20:29, 30). Jinataq karqa; apóstoles wañupuptinku llulla cristianos rikhurirqanku. Religionta kamachiqkunataq Bibliamanta pantasqata yachachirqanku, runastapis mana kaq imasta ruwanankupaq tanqarqanku. Astawanpis Dios, Churi, espíritu santo ima, juklla kasqankuta yachachispa runaspa umankuta muyuchirqanku. Jinamanta Diosmanta karuncharqanku. Chantapis Jehovamanta mañakuyta yachachinankumantaqa, Mariamanta chayri “santosmanta” mañakunankuta yachachirqanku, juchasninkutapis curasman willakunankuta nirqanku. Runasta ajinata unayta pantachisqankuta rikuspa, ¿imatá Jehová ruwarqa? Kay pachapi llulla yachachiykuna, saqra ruwaykuna ima juntʼa kaptinpis, ¡chiqa yupaychayta sayarichirqa! Chay ruwasqantaq, kay tiempopi imamantapis aswan sumaq.

10, 11. a) ¿Diospa llaqtanpi ima iskay tʼinkastataq rikunchik, imaynatá chaykuna yanapawanchik? b) ¿Imayna runastataq Jehová llaqtanpi tantan, chantá imastá paykuna rikunqanku?

10 Kay tiempopi chiqa cristianosqa, Diospa llaqtanpi may kusisqas kachkanchik. ¿Imaraykú? Juk kaq: Jehová Diosta chiqa kaqmanjina yupaychasqanchikrayku. Arí, mana llulla ni qʼiwisqa yupaychaywan tʼinkawanchik. Chiqa yachachiykunatataq mikhunatajina wakichipuwanchik. Ajinamanta janaqpachapi Tatanchikta sumaqta riqsinchik, kusichinchik, qayllaykunchiktaq (Juan 4:24). Iskay kaq: Diosta yupaychaq runaswan kaspa kusikullanchiktaq. Isaías nirqajina Diosqa,  kay “qhepa pʼunchaykunapi” llaqtanpi chʼaqwasta chinkachin, allinpi kawsakuytataq yachachiwanchik. Juchasapa runas kaptinchikpis, “mosoj runa kaywan pʼachawan jina pʼachalliku[napaq]” yanapawanchik. Kallpachakusqanchikmantataq espíritu santonta quwanchik, ajinamanta kʼacha kaykunata wiñachiyta atinchik (Efesios 4:22-24; Gálatas 5:22, 23). Diospa espiritunmanjina kawsakuqkunaqa, chiqamanta Diospa llaqtanpi kanku.

11 Jehovaqa, payta munakuq runasta, allinpi kawsakuyta munaqkunata, “sunkuncupi Diosmanta pisiskas caskancuta khawacojcuna[ta]” ima llaqtanpi tantan (Mateo 5:3, Dios Parlapawanchej). Chay runastaq, Diosninchik pachantinpi tukuy imata musuqyachisqanta rikunqanku.

“Noqa tukuy imata mosojyachini”

12, 13. a) ¿Imaraykutaq profecías wakjinamantawan juntʼakunanta suyasunman? b) Edén huertapi, ¿imatá Jehová Jallpʼapaq munasqanta nirqa, ima suyakuytataq chay quwanchik?

12 Achkha profecías, mana chiqa yupaychay sayarichisqa kanallanmantachu parlarqanku. Sutʼincharinapaq, Profeta Isaiasqa unqusqas, suchus, ciegos, juqʼaras ima sanoyachisqas kanankuta, wañuypis chinkananta qillqarqa (Isaías 25:8; 35:1-7). Israelpiqa, chay profecías juntʼakusqan mana rikukurqachu. Kay tiempopi Diospa llaqtanpi jukjinamanta juntʼakuptinpis, aswan qhipaman wakjinamantawan Jallpʼantinpi juntʼakunanta suyasunman. ¿Imaraykú?

13 Jehovaqa, Edén huertapi imatachus Jallpʼapaq munasqanta nirqa. Payqa, runas may kusisqas, ni ima unquyniyuq, jukchasqa kawsakunankuta munarqa. Ñawpaq qhariwarmiqa, Jallpʼata, chaypi kawsakuqkunata ima sumaqta qhawaspa, Jallpʼantinta paraisoman tukuchinanku karqa (Génesis 1:28). Kay tiempopi kawsayqa, ni tumpallapis chayman rikchʼakunchu. Chaywanpis Jehovap munayninqa juntʼakunqapuni (Isaías 55:10, 11). Chaytataq Jesús, Diospa Reinonpi kamachichkaspa Jallpʼantinpi juntʼanqa (Lucas 23:43).

14, 15. a) ¿Imaynatá Jehová ‘tukuy imata musuqyachinqa’? b) ¿Imaynatá paraisopi kawsakusunchik, chaymanta mayqintaq astawan kusichisunki?

 14 Jallpʼantin juk paraisoman tukuchkasqanta yuyay. Jehovaqa, chay tiempomanta nin: ¡Qhawariy! “Noqa tukuy imata mosojyachi[chka]ni”, nispa (Apocalipsis 21:5). ¿Imatá chay niyta munan? Jehová saqra runasta atiyninwan chinkachiytawan, “mosoj cielota, mosoj jallpʼatawan” sayarichinanta. Arí, janaqpachamanta juk musuq gobierno kay pachapi chiqan runasta kamachinqa, pikunachus Jehovata munakunku, munaynintataq ruwanku (2 Pedro 3:13). Satanaswan supaykunasninwan watasqa kanqanku (Apocalipsis 20:3). Arí, ni jaykʼaqjina ni pitapis chiqnikuyman, saqra ruwayman ima tanqayta atinqankuchu. ¡Chaymá kusiy kanqa!

15 Chay tiempopiqa, Dios qallariypi munarqajina Jallpʼanchikta allinta qhawasunchik. Jallpʼaqa, sapitallanmanta allinchakuyta atin. Quchasta, mayusta ima ni pi chʼichichaptinqa, sapallankumanta llimphuchakunkuman. Dios kamachisqanmanjina jallpʼata llamkʼaspa, juk kʼacha huertaman tukunanpaq yanapakuspa ima, maytachá kusirikusunchik. Arí, Jallpʼantin Edén huertamanjina tukunqa. Manaña pipis animalesta, sachʼasta ima qhasimanta chinkachinqachu, astawanpis tukuywan allinta kawsakusunchik. Wawitaspis, phiña animalesta manaña manchachikunqankuchu (Isaías 9:6, 7; 11:1-9).

16. Paraisopi chiqa sunquyuq runaspa cuerponku, ¿imaynamantaq tukunqa?

16 Ñuqanchikpipis tukuy cuerponchik allinchakunqa. Armagedón pasayta kawsaqkunaqa, tukuy sanoyakusqankuta rikunqanku. Jesusqa, Jallpʼapi kachkaspa ciegosta, juqʼarasta, suchusta, wak unquyniyuqkunata ima, Diospa atiyninwan sanoyachirqa, ajinallatataq chay tiempopi ruwanqa (Mateo 15:30). Machuyasqa runaspis, waynayanqanku chayri sipasyanqanku, kallpankuman kutipunqanku, unquyninkumantapis sanoyapunqanku (Job 33:25). Kʼusu aychankupis  lluskʼayanqa, wistʼuyasqa makisninku, chakisninkupis chiqanyapunqanku, kallpankumantaq kutipunqanku. Imaschus jucharayku ñakʼarichiwanchik chaykunapis, pisimanta pisi chinkapunqanku. Arí, Jehová atiyninwan tukuy imata allinchaptin, ¡mayta agradecekusunchik! Kunanqa, chaykunamanta jukta qhawarina.

Wañusqas kawsarimunqanku

17, 18. a) ¿Imaraykutaq Jesús saduceosta kʼamirqa? b) ¿Imaraykutaq Elías, Jehová juk wawata kawsarichinanta mañakurqa?

17 Ñawpa tiempomanta saduceosqa, wañusqas kawsarimunankupi mana creeqchu kanku. Chayrayku Jesús paykunata kʼamirqa: “Qankunaqa pantasqa kankichej, Diosmanta Qhelqasqata mana rejsisqaykichejrayku, nitaj Diospa atiynintapis”, nispa (Mateo 22:29). Arí, Jehovaqa, wañusqasta kawsarichiyta atisqanta Biblianiqta rikuchiwanchik. ¿Imaynamantá?

18 Eliaspa tiemponpi imachus kasqanta qhawarina. Juk viudaqa, kʼata wawanta wañusqata japʼichkarqa. Profeta Eliastaq, chay warmip wasinpi kachkasqanrayku mayta llakikurqa. Chay ñawpaqllata, chay wawitata yarqhaymanta mana wañunanpaq yanaparqa, chayrayku maytachá munakuyta qallarirqa. Mamanqa, may llakisqachá kachkarqa, imaptinchus qusanpis wañupurqaña, chay wawallantaq paywan kachkarqa. Chantapis machuyayninpi qhawanantachá suyachkarqa. Sinchi llakiyninpitaq, ñawpa juchasninmanta Dios ñakʼarichichkasqanta yuyarqa. Chay viudap llakiynin yapakusqanmanta, Eliaspa sunqun mayta nanarqa. Chayrayku, wawata mamanpa marqʼariyninmanta japʼispa altos wasipi puñunanman aparqa. Chantá Jehovamanta kawsarichinanta mañakurqa (1 Reyes 17:8-21).

19, 20. a) ¿Imaynatá Abraham, Jehová wañusqasta kawsarichiyta atisqanpi iñisqanta rikuchirqa, imaraykutaq ajinata iñirqa? b) ¿Imaynatá Jehová, Eliaspa iñiyninta bendicerqa?

19 Eliasmanta astawan ñawpaqtaña Abrahamqa, Jehová  atiyninwan wañusqasta kawsarichinanpi iñirqa. Imaraykuchus Jehovaqa, Abraham 100 watasniyuqña, warmin Sarataq 90 watasniyuq kachkaptin, atiyninwan wawitayuq kanankupaq yanaparqa (Génesis 17:17; 21:2, 3). Aswan qhipamantaq Jehovaqa, Abrahamman churinta qʼulachipunanta nirqa. Abrahamtaq Jehová, wawanta wañupuptinpis kawsarichimuyta atisqanpi iñirqa (Hebreos 11:17-19). Chayraykuchá urqu patapi wawanta qʼulachiq richkaspa, kamachisninman iskayninku kutinpunankuta nirqa (Génesis 22:5).

“Qhaway, wawaykeqa kawsashan”

20 Jehovaqa, Isaac wañunanta mana saqirqachu chayrayku mana kawsarichinanchu karqa. Eliaspa tiemponpirí, viudap wawanqa mana unaypaqchu kaptinpis wañurqapuni. Jehovaqa, wawata kawsarichispa profetap iñiyninta bendicerqa. Chayrayku Eliasqa, wawata mamanman jaywapuchkaspa nirqa: “Qhaway, wawaykeqa kawsashan”, nispa (1 Reyes 17:22-24).

21, 22. a) ¿Imaraykú wañusqas kawsarimusqankumanta qillqakurqa? b) ¿Machkha runastaq musuq pachapi kawsarimunqanku, pitaq chayta ruwanqa?

21 Bibliapi ñawpaq kutirayku Jehová wañusqasta kawsarichinanpaq atiyniyuq kasqanmanta qillqakusqanqa, Elías chay wawata kawsarichisqan kachkan. Aswan qhipamantaq Jehovaqa, Eliseoman, Jesusman, Pabloman, Pedroman ima wañusqasta kawsarichinankupaq atiyninta qurqa. Chaywanpis chay kawsarimuqkunaqa, wañupullarqankutaq. Jina kaptinpis chay kawsarichisqankuqa, qhipaman imaynachus kananta rikuchiwanchik.

22 Musuq pachapiqa, Jesús “noqa kani kawsarimuy, kawsaytaj” nisqanta juntʼanqa (Juan 11:25). Arí, mana yupay atina runasta kawsarichimunqa, paykunataq wiñaypaq kawsayta atinqanku (Juan 5:28, 29). Imayna kusiychus kananpi tʼukurina. Kawsarimuqkunaqa, familiankuwan, amigosninkuwan ima, tinkukapunqanku. ¡May kusiywanchá  abrazanakunqanku! Arí, Jehová atiyninwan kawsarichimusqanmanta, ¡mayta jatunchasunchik!

23. ¿Imaynatá Jehová may atiyniyuq kasqanta rikuchirqa, chantá imaynatataq suyakuyninchikta kallpachan?

23 Jehovap nisqanpiqa, tukuy sunqu atienekusunman. Payqa, may munasqa Churinta espiritutajina kawsarichispa, atiyninta sutʼimanta rikuchirqa. Chantapis, tukuymanta astawan pataman churarqa. Jesús kawsarimusqantaqa, achkha runas rikurqanku (1 Corintios 15:5, 6). Mana creeyta munaqkunapis, Jehová wañusqasta kawsarichiyta atisqanta mana qhisachanankupaq juk rikuchiy karqa.

24. ¿Imaraykutaq Jehová wañusqasta kawsarichinanpi atienekusunman, chantá imatá aswan qhipapaq suyakusunman?

24 Jehovaqa, wañusqasta kawsarichinanpaq mana atiyniyuqllachu, manaqa chayta ruwayta munanpuni. Chiqa sunqu Jobqa, Jehová wañusqasta mayta kawsarichiyta munasqanta nirqa (Job 14:15). ¿Manachu ajinata atiyninta rikuchiyta munaq Diosman qayllaykuyta munasunman? Chaywanpis Jehovaqa, mana wañusqasllatachu kawsarichinqa, manaqa achkha imastawanraq allinchanqa. Jehovaman astawan qayllaykuspaqa, atiyninwan “tukuy imata mosojyachi[yta]” munasqanta, sumaqpaq qhawasunchik (Apocalipsis 21:5).

^ párrafo 3 Jehovaqa, Reinonta sayarichiytawan “watejmanta tukuy imasta mosojyachi[yta]” qallarirqa. Arí, chiqa sunqu Davidpa mirayninmanta juk Rey wiñaypaq kamachiyta qallarirqa, Davidman Dios nirqajina (Salmo 89:35-37). Babilonia, Jerusalenta 607 watapi J.n.j. thuñisqanmantapacha, Davidpa mirayninmanta ni pi Diospa kamachina tiyananpi kamachirqachu. Profecías juk kamachiqmanta parlasqankuqa, Jesús janaqpachapi kamachiqjina churasqa kaptin juntʼakurqa. Pichus, Davidpa mirayninmanta kay Jallpʼapi paqarikurqa.

^ párrafo 6 Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Sofonías, wakkuna ima, chaymanta qillqarqanku.