Ir al contenido

Ir al índice

 Ñawpaq kaq rakʼiy

“Kallpampis, atiynimpis chay jinapuni”

“Kallpampis, atiynimpis chay jinapuni”

Kay rakʼiypiqa, Jehová atiyninwan ruwasqanta, thuñisqanta, jarkʼasqanta, allinchasqanta ima, Biblia nisqanmanjina ukhuncharisun. Mayjina “atiyni[yuq]” Jehová, imaynasmantachus “kallpa[nta]” rikuchisqanta yachayqa, payta llakichiyta manchachikunapaq sunqunchik tanqawasun (Isaías 40:26).

IN THIS SECTION

4 YACHAQANA

‘Jehovaqa may atiyniyoj’

Dios may atiyniyoj kasqan, ¿manchachikunapajchu? Arí, chaywanpis mana ajinapunichu.

5 YACHAQANA

Ruwananpaj atiynin: “Ruwarqa cielota, kay pachatapis”

May jatun inti, juch’uy colibri ima Jehová may atiyniyoj kasqanta rikuchiwanchej.

6 YACHAQANA

Thuñinanpaj atiynin: ‘Jehovaqa tukuy maqanakupi atipaj’

¿Imaynatá “mana chʼajwata munaq Dios” uj maqanakuta oqharichinman?

7 YACHAQANA

Jarkʼananpaj atiynin: “Diosninchejqa jarkʼakuwajninchej”

Diosqa kamachisninta iskaynejmanta jarkʼan, ujnin kajtaj aswan sumaj.

8 YACHAQANA

Allinchananpaj atiynin: Jehovaqa ‘tukuy imata musojyachin’

Jehovaqa cheqa yupaychayta sayarichinña. ¿Imatá qhepaman allinchanqa?

9 YACHAQANA

“Cristoqa Diospa atiynin”

Jesús wajkuman yachachisqan, milagrosta ruwasqan, ¿imatá Jehovamanta yachachiwanchej?

10 YACHAQANA

Atiyninchejwan ‘Diosta qhawarispa kikinta ruwana’

May atiyniyoj kawaj chaywanpis, ¿imaynatá allinta apaykachawaj?