Ir al contenido

Ir al índice

 UJ YACHAQANA

“Chinkasqasta noqa maskʼamusaj”

“Chinkasqasta noqa maskʼamusaj”

Kaypi tʼukuriy, uj ovejitaqa pastota mikhushaspa, mana reparakuspalla tropanta, michejnintawan chinkachin. Sapitallantaj phiña animales tiyan chaynejpi laqhayaykuchikushanña. Jinallapitaj michejninpa parlasqanta uyarin, michejnintaj chay rato taripamuspa marqʼarikun, ropanwan maytʼuykuspataj wasinman apakapun.

JEHOVAPIS kutin kutita uj michej jina kasqanta nin. Pay nin: “Ovejasniyta maskʼaj risaj, michikapusajtaj” nispa (Ezequiel 34:11, 12).

Ovejasniyta qhawasaj

Jehovaj ovejasninwan ninakoj runasqa, payta munakunku, yupaychanku ima. Biblia nin: “Jamuychej, qonqorisqas yupaychanachej. Qonqorikunachej Tata Diospa ñawpaqempi, imaraykuchus payqa ruwawarqanchej. Paymin Diosninchej, noqanchejtaj ayllun kanchej, qʼomer pampaspi kaj ovejasnin”, nispa (Salmo 95:6, 7). Imaynatachus ovejas michejninkuta kasukunku, ajinallatataj Jehovata yupaychajkunaqa payta kasukunku. Chayta ruwaytaj wakin kutisqa mana atikullanchu. Imajtinchus Diospa kamachisnenqa chʼeqerasqa chayri chinkasqa ovejas jina kankuman (Ezequiel 34:12; Mateo 15:24; 1 Pedro 2:25). Jinapis Jehovaqa, paykunamanta mana qonqakapunchu.

¿Jehovata Michejniykita jinallapunichu qhawanki? Chantá, ¿imaynatá Jehová kay tiempopi uj michej jina qhawashawanchej?

 Sumajta yachachiwanchej. Jehová nin: “Sumachaj pastospi [ovejasniyta] mikhuchimusaj”, nispa. Nillantaj: “Chaynejpi puñukonqanku, may sumachaj pastostataj mikhukonqanku”, nispa (Ezequiel 34:14). Jehovaqa ashkha yachachiykunata mikhunata jina tiemponpi qowanchej. Ichá yuyarikunki Jehová Diosqa uj umallirichiynejta chayri uj videonejta mañakuykunasniykiman kutichisusqanta. ¿Nichu chay reparachisorqa Jehová mayta munakususqanta?

Jarkʼawanchej, yanapawanchej ima. Jehová nin: “Chʼeqerasqastataj tropaman kutirichimusaj. Chakin pʼakisqata tableyaykusaj, maytʼuykusajtaj. Tulluyajkunata yanaparisaj”, nispa (Ezequiel 34:16). Jehovaqa kallpachan llakisqa kajkunata. Payqa, uj hermanonchejta wajkuna chayri hermanosnillanchejtaj sonqonta nanachejtinku, uj ovejitata jina jampiykun. Chantapis qotuchakuymanta karunchakojkunata kutinpunankupaj yanapan. Ichá paykunaqa imapis kasqanrayku niña kutinpuyta atisqankuta yuyashankuman.

Chinkajtinchej maskʼawanchej. Jehová nin: “Maykunamanchus [...] chʼeqerakorqanku, chaykunamanta paykunata tarikampusaj. Chinkasqasta noqa maskʼamusaj”, nispa (Ezequiel 34:12, 16). Jehovaqa ni mayqen chinkasqa ovejanmanta qonqakapunchu. Payqa reparan mayqen ovejanchus chinkasqa kashasqanta, maskʼamuytawan tarispataj kusikun (Mateo 18:12-14). Chayrayku payqa kamachisninta nin: “Qankunaqa ovejasniy kankichej, sumaj pastosniyoj jallpʼapi kaj tropa ovejasniy”, nispa (Ezequiel 34:31). Qanpis Jehovaj ovejitan kanki.

Jehovaqa ni mayqen chinkasqa ovejanmanta qonqakapunchu, paykunata tarispataj kusikun

“Pʼunchayniykuta mosojyachiy ari, ñawpajta karqa, ajinata”

Jehovaqa kusisqa kausakunaykita munaspa kutimunaykita munan. Payqa ovejasninwan ninakoj kamachisninta bendecinanta nin (Ezequiel 34:26). Nisqantaj juntʼakunpuni. Qantaj chayta kausayniykipi rikorqankiña.

¿Yuyarikunkichu Jehovamanta yachakushaspa imayna kusisqachus kashasqaykita? ¿Imaynataj kasharqanki Diospa sutinmanta, imastachus runaspaj ruwayta munasqanmanta ima yachakuspa? ¿Yuyarikunkichu jatun tantakuykunapi hermanoswan khuska kay kallpachasusqanta? Chantapis, runasman Bibliamanta yachachiytawan kusisqa, sonqo juntʼasqataj wasiykiman kutipoj kanki, ¿icharí?

Kunanpis kusisqa kayta atillankitaj. Unay tiempomanta Diospa kamachisnenqa mañakorqanku: “Wajyakapuwayku ari, [...] noqaykutaj qanman jampusqayku. Kay pʼunchayniykuta mosojyachiy ari, ñawpajta karqa, ajinata”, nispa (Lamentaciones 5:21). Jehovaqa mañakusqankuta uyarerqa, paykunataj watejmanta kusiywan sirverqanku (Nehemías 8:17). Jehovaqa, qantapis paykunata jina yanapasonqa.

Jinapis, Jehovaj llajtanman kutinpuyta munajkunaqa chʼampaykunapi rikukunkuman. Kay folletopitaj imaynatachus chay chʼampaykunata atipanamanta parlarisun.