Ir al contenido

Ir al índice

 27 YACHAQANA

Tantakuna Wasipi biblioteca, ¿imaynatá yanapawasunman?

Tantakuna Wasipi biblioteca, ¿imaynatá yanapawasunman?

Israel

República Checa

Benín

Islas Caimán

¿Bibliamanta yachakusqaykita yapayta munawajchu? Bibliapi uj versiculomanta, uj runamanta, uj lugarmanta chayri imallapis kasqanmanta, ¿yachayta munawajchu? Ichapis, uj chʼampayta atipanaykipaj Bibliaj yanapayninta maskʼayta munanki. Jina kajtenqa, Tantakuna Wasipi bibliotecata qhawariy.

Bibliotecapeqa sumajta ukhunchanapaj publicaciones tiyan. Jehovaj testigosnin qalluykipi orqhosqanku publicacionesmanta, ichá mana tukuychu kapusunki. Chaywanpis Tantakuna Wasipi bibliotecapeqa, kunallanraj llojsimoj publicacionespis tiyan. Chantapis ichá imaymana Biblias, diccionarios, waj yanapas ima tiyan. Chayrayku tantakuy ñaupajta, chayri tukukusqantawan mana manchachikuspa chayman chimpaykuy. Uj computadora kan chaytaj, ichá kay Watchtower Library nisqayoj. Chaypeqa ashkha publicacionesniyku tiyan, maskʼayta atinapaj jinallataj, palabrasta chayri Bibliaj versiculosninta churaspa.

Cristiano Kausayninchej nisqaqa tantakuypi qhelqasqa kajkunapaj, uj sumaj yanapa. Qanqa Tantakuna Wasipi kaj bibliotecapi umallirichiyniykita wakichikuyta atiwaj. Cristiano Kausayninchej nisqa tantakuypi yachachej hermanotaj, bibliotecapi tukuy publicaciones kananpaj, sumaj kʼuchunchasqa kananpaj ima kamachisqa kashan. Uj yachachiyta maskʼayta munanki chayqa, chay hermano chayri yachachejniyki yanapasunkiman. Chaywanpis Tantakuna wasipi bibliotecamanta, ni mayqen librotapis apakuyta atiwajchu, nitaj raqhayta chayri chʼichichayta atiwajchu.

Bibliaqa “Diosta rejsina[paj]”, yachachiyninta “qolqe pʼampasqata jina” maskʼananchej kasqanta nin (Proverbios 2:1-5). Tantakuna Wasipi bibliotecataj, chaypaj yanapawasunman.

  • Tantakuna Wasipi kaj bibliotecapi, ¿imastataj tariwaj?

  • ¿Pitaj bibliotecapi yachachiykunata maskʼayta yachachisunkiman?