Ir al contenido

Ir al índice

 9 YACHAQANA

¿Imaynatá tantakuykunapaj sumajta wakichikuwaj?

¿Imaynatá tantakuykunapaj sumajta wakichikuwaj?

Camboya

Ucrania

Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakushanki chayqa, ichá imatachus yachakunaykita ñaupajmanta wakichikuyta yachankiña. Tantakuykunapi astawan sumajta yachakunaykipaj, kikillantataj ruway. Chaypajtaj, kay urapi yuyaychakusqanman jina ruwawaj.

Maykʼajchus, maypitajchus wakichikunaykita yachay. ¿Ima horastataj astawan japʼeqayta atiwaj? ¿Sutʼiyaytachu niraj llankʼayman rishaspa? Chayri, ¿chʼisinchu wawas puñurasqankutawan? Mana ashkha tiempoyoj kajtiykipis, yachakunaykipaj tiempota tʼaqay, amataj chayta juntʼanaykipaj imapis jarkʼasunanta saqeychu. Maypichus mana chʼajwa kanchu, chaypi ukhunchay. Radiota, teleta, celulartapis wañuchiy. Niraj qallarishaspa, Diosmanta mañakuy. Jinamanta mana waj imaspi yuyankichu, Diospa Palabranpitaj yuyayniykita churanki (Filipenses 4:6, 7).

Tantakuypaj kutichiykunata marcakuy. Yachaqana, imamantachus parlashasqanta reparay. Chantá titulonta, sapa subtítulo imaynatachus chay yachaqanata sutʼinchashasqanta, dibujosta ima qhawariy. Jatun yachachiykunasninta yachanaykipajtaj, yuyarinapaj tapuykunata leeriy. Chantá parrafosta ujmanta uj leey, kutichiykunasnintataj maskʼay. Bibliamanta textostapis maskʼarispa leeriy, reparaytaj imaynatachus chay texto, yachaqanata sutʼinchashasqanta (Hechos 17:11). Kutichiykunata tariytawan, yuyarichisunanpaj jina palabrasllata marcakuy. Jinamantataj tantakuypi kashaspa, munaspaqa makiykita oqhariyta atinki, yuyayniykimanta pisi palabrasllapi kutichinaykipaj.

Sapa semana tantakuypi imatachus yachachikunanta ñaupajmanta wakichikuspaqa, Bibliamanta yachakusqaykiman, mosoj yachachiykunata yapanki (Mateo 13:51, 52).

  • ¿Imatá sapa tantakuypaj wakichikunaykipaj ruwawaj?

  • ¿Imaynatá wakichikuwaj tantakuypi kutichinaykipaj?