Nueva Zelanda

Japón

Uganda

Lituania

Ñaupa cristianosqa, tantakuykunasninkupi Diosman takej kanku, Paymanta mañakoj kanku, Palabrantapis leespa ukhunchaj kanku (1 Corintios 14:26). Tantakuyniykuman jamuspaqa, kikinta ruwasqaykuta rikunki.

Bibliaj nisqanta yachachikun. Sapa qotuchakuy, semana tukukuyta tantakuyku. Chaypitaj 30 minutosta Bibliamanta uj umallirichiyta uyariyku. Chay umalliricheyqa, Bibliaj nisqan imaynatachus kay tiempopi juntʼakushasqanta, imaynatachus kausayninchejpi yanapawasqanchejta ima sutʼinchan. Chantapis uyarejkunata, Bibliankupi leerinallankutataj nikun. Chay tantakuy tukukusqantawan, Torremanta Qhawaj revistamanta Yachaqanapaj tantakuy qallarin. Chaypitaj chay revistamanta uj yachaqanata, uj horapi tapuykunawan ukhunchakun. Tukuy jamojkunataj kutichiyta atinku. Chay tantakoyqa, Diospa yuyaychasqanman jina ruwanaykupaj yachachiwayku. Jallpʼantinpi 110.000 kuraj qotuchakuykunapi, kikinta yachakuyku.

Sumajta yachachinaykupaj yanapawayku. Khuskan semana chaypi, uj chʼisita Cristiano Kausayninchej nisqa tantakuyta ruwallaykutaj, chaytaj kinsapi tʼaqasqa. Kay Cristiano Kausayninchej nisqa folletoqa sapa killa llojsin. Ñaupaj kajqa Bibliamanta Sumaj Yachachiykuna nisqa, kaytaj chay semanapi Bibliata leekusqanmanta yachakunaykupaj yanapawayku. Qhepan kajqa Sumajta Yachachinachej nisqa, kaytaj chay killapi ima publicacionwanchus runasman willamunapaj rikuchiykunanejta ruwakun. Sapa hermano tukusqantawantaj, uj wakichisqa hermano, aswan sumajta leenapaj chayri parlarinapaj yuyaychawayku (1 Timoteo 4:13). Kinsa kajqa Cristiano Kausayninchej nisqa, chaypitaj imaynatachus Diospa yuyaychaykunasnin kausayninchejpi yanapawasqanchejta ukhunchakun. Chaytaj Bibliata sumajta entiendenaykupaj tapuykunawan, kutichiykunawan ruwakun.

Tantakuyniykuman jamuspaqa, sumajta yachachikusqanta rikuspa, tʼukulla qhepakunki (Isaías 54:13).

  • Tantakuyniykuman jamuspa, ¿imatataj rikunki?

  • ¿Mayqen tantakuyniykumantaj ñaupajta jamuyta munawaj?