Ir al contenido

Ir al índice

 3 TAPUY

Tatasniywan, ¿imaynatá allinta kausakuyman?

Tatasniywan, ¿imaynatá allinta kausakuyman?

¿IMARAYKUTAJ YACHANA?

Tatasniykiwan allinta kausakunki chayqa, qanpis kusisqa kausakunki.

¿IMATÁ QAN RUWAWAJ?

Kaypi tʼukuriy: Uj miércoles chʼisi, 17 watasniyoj Guillermo, tareasninta tukuytawan samarinanpaj wakichikushan. Teleta japʼichin, sillanpitaj tiyaykun.

Chayllapitaj tatan may phiñasqa yaykumun, nintaj:

“Guillermo, teleta qhawaspalla tiempoykita usuchinki, hermanoykita tareasninwan yanapanaykimanta nisqaqa, qanqa manapuni nisusqaykuta ruwankichu”, nispa.

Guillermotaj tatan uyarinanpaj jina “chayllapuni sapa kuti” nispa, thutuyta qallarin.

Tatantaj nin: “¿Ima ninki?”, nispa.

Guillermotaj phiñakuyninta ñitʼiykukuspa, uyanta uj jinayachispataj, “mana imatapis ninichu” nispa tatanman kutichin.

Tatantajrí may phiñasqa “ama ajinata qhapariykuwaychu” nispa niyta qallarin.

Guillermo kawaj chay, ¿imatá ruwawaj karqa tataykita mana phiñachinaykipaj?

TUMPATA TʼUKURIY

Tatasniykiwan parlayqa, uj autotapis apaykachashawaj jina. Ñanpi uj bloqueowan tinkuspaqa waj ñanta maskʼawaj.

 SUTʼINCHANAPAJ

Uj sipas Lidia sutiyoj nin: “Tataywan mana parlayta atillanichu, wakin kuti imatapis nishajtiy, ¿imatamin nishawarqanki?, nispa kutichiwan”.

LIDIA ATIN KINSA IMASTA RUWAYTA

 1. Tatanta qhapariykuyta.

  Lidiaqa “ni jaykʼaj uyariwankichejchu” nispa qhapariykun.

 2. Tatanwan niña parlayta.

  Lidiaqa niña ujtawan chʼampayninmanta parlayta munanchu.

 3. Waj kutipi parlarinanpaj suyayta.

  Lidiaqa waj kutipi tatanwan chʼampayninmanta parlan chayri uj cartata qhelqan.

Lidiata, ¿mayqentataj ruwananta niwaj?

KAYPI TʼUKURIY: Lidiaj tatanqa waj imaspi yuyashan, nitaj Lidiaj chʼampayninmanta yachanchu. Chayrayku Lidia uj kajta ajllajtin, qhapariykojtintaj tatanqa ichá mana yachanqachu imaraykuchus qhapariykushasqanta. Ajinata qhapariykojtenqa tatanqa niña uyarinmanchu, chantapis Lidiaqa tatasninta mana jatunpajchu qhawashanman. Chayrayku kayta ajllajtenqa ni payta, nitaj tatantapis yanapanmanchu (Efesios 6:2, 3).

Imaynatachus ñanpi uj bloqueo kajtin, waj ñanta maskʼanki, ajinallatataj tatasniykiwan parlayta maskʼawaj.

Iskay kajta ajllay, allin kajtinpis mana payta yanapanqachu. Imaraykuchus Lidiaqa llakiyninmanta tatanwan parlananpuni tiyan. Tatantajrí yanapananpaj imachus llakichishasqanta yachanan tiyan. Lidia chʼinlla kajtenqa mana payta, nitaj tatantapis yanapanqachu.

Kinsa kajta ajllajtin, Lidiaqa imaynatachus uj bloqueowan tinkukuspa waj ñanta maskʼan, ajinallatataj tatanwan waj kutipi parlayta maskʼan. Chantapis Lidiataqa tatanman uj cartata qhelqasqan niña anchata llakikunanpaj yanapan.

Cartata qhelqasqanqa imaynapunichus kashasqanta tatanman willananpaj yanapan. Tatantajrí chay cartata leespa imachus wawanta llakichishasqanta yachanqa. Chayrayku kinsa kajta ajllasqanqa Lidiata, tatanta ima yanapan. Tatanwan parlaspa chayri uj cartata qhelqaspaqa “imachus allin kausayman” apan nisqa yuyaychayta kasukushan, Bibliapeqa chayta ruwanata niwanchej (Romanos 14:19).

¿Lidia imastawan ruwayta atinman?

Tʼukuriy imatawanchus ruwayta atisqanpi. Tʼukurillaytaj chayta ruwajtin imachus kananpi.

 SUTʼITA PARLAY

Tatasniyki yuyasqankuwan, qan nisqaykiwan mana kikinchu kasqanta yuyarikuy.

KAYPI TʼUKURIY:

Tatasniykeqa imaraykutaj ajina kashanki nispa tapusunku. Qantaj ninki: “Mana chaymanta parlayta munanichu”, nispa.

Chayta nisqaykirayku ichapis tatasniykeqa mana paykunapi atienekusqaykita, chʼampayniykimanta amigosniykiwan parlariyta munasqaykita entiendenqanku.

Tʼukuriy jatun chʼampayniyoj kasqaykipi, tatasniykitaj yanapayta munashasusqankupi. “Ama chaymanta llakikuychejchu, noqa allinchallasaj” nejtiykeqa.

 • ¿Imatá tatasniyki yuyankuman?

 • ¿Imaynatá aswan sumajta kutichiwaj?