Diosta uyariy wiñay wiñaypajtaj kausanki

Jehová Diosqa yanapayta, bendeciyta, cuidayta ima munawanchej.

Qallariynin

Diosqa munakuwasqanchejrayku allinta kausakunapaj yachachiwanchej.

¿Imaynatá Diosta rejsisunman?

Diosta rejsinapaj imatachus ruwananchejta pichus yanapanawanchejta ima kaypi yachakuy.

¿Imaynataj Diosninchej?

Kaypi yachakuy sutinmanta imaynachus kasqanmanta ima.

¿Imaynataj Edén huertapi kausay karqa?

Génesis libroqa willawanchej imaynachus Edén huertapi kausay kasqanta.

¿Imataj karqa Satanasta uyarisqankurayku?

Sajra imas rikhuriyta qallarerqa.

¿Imatataj yachakunchej Jatun Para kasqanmanta?

Jatun Para kasqanqa mana uj cuentollachu.

¿Pitaj Jesús karqa?

¿Imaraykú Jesusmanta yachakunanchej may allin?

¿Imaraykutaj Jesús wañorqa?

Jesús kausayninta qosqanrayku sumaj bendiciones tiyan.

¿Maykʼajtaj jallpʼapi paraíso kanqa?

Bibliaqa willawanchej imaschus kananta niraj Diospa Gobiernon jamushajtin.

¿Mañakusqanchejta Jehová Dios uyarinchu?

¿Imastataj Diosmanta mañakusunman?

¿Imaynatá familias kusisqa kausakunkuman?

Diosqa familiata rikhuricherqa, chayrayku familiaspaj sumaj yuyaychaykunata qon.

¿Imatá ruwananchej tiyan Diosta kusichinapaj?

Diosqa wakin imasta chejnikun, wakin imastataj munakun.

¿Imaynatá rikuchiwaj Jehová Diosta munakusqaykita?

Jehová Diosta munakusqaykita ruwasqasniykiwan rikuchiy.