Ir al contenido

Ir al índice

 3 YACHAQANA

Sumaj willaykuna, ¿Diosmantapunichu jamun?

Sumaj willaykuna, ¿Diosmantapunichu jamun?

1. ¿Pitaj Biblia qhelqakunanpaj yuyaycharqa?

Jallpʼapi wiñay kausay kanantaqa, Biblia willawanchej (Salmo 37:29). Bibliaqa 66 librosniyoj, 40 runastaj qhelqarqanku. Moisés qallariypi 5 librosta qhelqasqanmanta, 3.500 watasña pasan. Apóstol Juan, qhepa kaj librota qhelqasqanmantataj, 1.900 watasña pasan. ¿Pejpa yuyaynintaj Bibliapi qhelqasqa kashan? Diosninchej qhelqajkunata espíritu santonnejta yuyaycharqa (2 Samuel 23:2). Paykunaqa, Diospa yuyayninta qhelqarqanku, mana paykunaj yuyayninkutachu. Chayrayku Bibliaqa, Jehovamanta jamun. 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20, 21 leey.

2. ¿Imaraykú Biblia Diosmanta jamusqanta nisunman?

Imaraykuchus qhepaman imachus kananta nisqanqa, juntʼakunpuni. Runaqa mana chayta niyta atinmanchu (Josué 23:14). Arí, Tukuy Atiyniyoj Dioslla, imachus qhepaman kananta niyta atin. Isaías 42:9; 46:10 leey.

Bibliaqa Diosmanta jamusqanrayku, ni mayqen librowan kikinchakunchu. Kunankamaqa 2.000 millones kuraj Biblias runaman jaywakun, 450 kuraj qalluspitaj. May unayniyoj kaspapis, runa yachasqanmanta (cienciamanta) parlaspa, mana pantanchu. Tawa chunka runas qhelqajtinkupis, uj yuyaylla Bibliapi tiyan. * Tukuynin Biblia, Diospa munakuyninta rikuchin. Runaj kausaynintapis tijrachiyta atin. Chayrayku ashkha runas, Bibliata Diospa Palabranta jina japʼikunku. 1 Tesalonicenses 2:13 leey..

 3. ¿Imamantá Biblia parlawanchej?

Imatachus Dios runaspaj munasqanmanta. Chantapis imaynatachus runa, uj kʼacha huertapi kausayta chinkachisqanta willawanchej. Nillawanchejtaj imaynatachus Dios, chay sumaj kausayta, watejmanta sayarichinanta. Apocalipsis 21:4, 5 leey.

Diospa Palabranpeqa, kamachiykuna, yuyaychaykuna ima tiyan. Bibliaqa Diosta rejsinapaj yanapawanchej. Chaypeqa, Dios imayna kʼachachus runaswan kasqanta yachasunman. Chantapis Bibliaqa, imaynatachus Dioswan amigos kayta atisqanchejta sutʼinchawanchej. Salmo 19:7, 11; Santiago 2:23; 4:8 leey.

4. ¿Imataj Bibliata entiendenapaj yanapawasun?

Jesusqa “Diosmanta Qhelqasqapi nisqanta” oqhariytawan, sutʼinchaj. Kay folletoqa, Bibliata entiendenaykipaj, kikillantataj ruwanqa. Lucas 24:27, 45 leey.

Diosmanta, munayninmantawan yachakuspaqa, mayta miskʼichikunki. Chaywanpis wakin runasqa, mana yachayta munankuchu. Wakintaj Bibliamanta parlajtinchej phiñarikunku. Jinapis, ama Bibliamanta yachakuyta saqeychu. Imaraykuchus Diosta rejsispaqa, wiñay kausayta japʼinki. Juan 17:3 leey.

 

^ párrafo 3 Astawan yachakuyta munaspaqa, La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? nisqa librota leeriy.