Ir al contenido

Ir al índice

 14 YACHAQANA

¿Imaraykú Dios, uj llajtata kay tiempopi ajllan?

¿Imaraykú Dios, uj llajtata kay tiempopi ajllan?

1. ¿Imaraykutaj Dios ñaupa tiempopi Israelta llajtan kananpaj ajllarqa?

Diosqa, kamachin Abrahampa mirayninta, llajtan kananpaj ajllarqa, leyestataj qorqa. Chay llajtata, “Israel” nispa suticharqa. Paykunalla Diosta cheqa kajman jina yupaycharqanku, Palabrantataj waqaycharqanku (Salmo 147:19, 20). Tukuy suyusqa, paykunanejta bendecisqa kananku karqa. Génesis 22:18 leey.

Diosqa, israelitasta testigosnin kanankupaj ajllarqa. Kausayninkutaj, Diospa leyesninta kasukuy, may allin kasqanta rikucherqa (Deuteronomio 4:6). Waj runaspis, paykunanejta cheqa Diosta rejsiyta atinkuman karqa. Isaías 43:10, 12 leey.

2. ¿Imaraykutaj Dios kunan tiempo kamachisnin ujchasqa kanankuta munan?

Jehovaqa Israel llajtata qhesacharqa, waj mosoj llajtatataj sayaricherqa (Mateo 21:43; 23:37, 38). Chayrayku kay tiempopi, cheqa cristianos Jehovaj testigosnin kanku, manataj israelitaschu. Hechos 15:13-17 leey.

Jesusqa, discipulosninta tukuy runasman willanankupaj, yachachinankupaj ima, uj llajta jina kanankupaj ujcharqa (Mateo 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Chay llankʼaytaj, kay pachaj tukukuyninpi ni jaykʼaj jina ruwakushan. Arí, Jehovaqa tukuy nacionesmanta may chhika runasta, cheqa religionpi kanankupaj tantashan (Apocalipsis 7:9, 10). Ujchasqas kasqankurayku, purajmanta yanapakunku, kallpachakunkutaj. Chantapis tukuyninku, tantakuyninkupi Bibliamanta kikinta yachakunku. Hebreos 10:24, 25 leey.

 3. Jehovaj testigosnin, ¿imaynatá kunan tiempopi qallarerqanku?

Paykunaqa, 1870 wata chaynejpi rikhurerqanku. ¿Imaynamantá? Uj juchʼuy qotu, Bibliaj cheqa yachachiyninta, pʼampasqa jina kasqanmanta sutʼiman orqhorqanku. Jesús, cristianosta willamunankupaj ujchasqanta yachaspataj, Diospa Reinonmanta tukuynejpi willayta qallarerqanku. Kay 1931 watapitaj “Jehovaj testigosnin” nispa sutichakorqanku. Hechos 1:8; 2:1, 4; 5:42 leey.

4. ¿Imaynatá Jehovaj testigosnin wakichisqa kanku?

Ñaupa tiempopi cristianostaqa, uj junta directiva kamachej. Paykunataj Jesusta umankuta jina qhawaj kanku (Hechos 16:4, 5). Kunanpis, Jehovaj testigosnin kikillantataj ruwanku. Chay juntaqa sutikun: Diospa Llajtanta Kamachejkuna. Paykunaqa unaytaña Diospaj llankʼaj cristianos kanku, sapa suyupi kaj sucursaltataj umachanku. Chay sucursalespi, Bibliamanta orqhosqa qhelqasqasta 600 kuraj qallusman tijrachikun, papelpi orqhokun, tukuynejmantaj apachikun. Diospa Llajtanta Kamachejkunaqa, 100.000 kuraj qotuchakuykunata Bibliaman jina kallpachanku, yuyaychanku ima. Sapa qotuchakuypitaj, Diospa ovejasninta munakuywan qhawanankupaj, sumaj wakichisqa hermanos, ancianos jina churasqa kanku. 1 Pedro 5:2, 3 leey.

Jehovaj testigosnenqa, sumaj willaykunata willanankupaj, runasta yachachinankupaj ima, ujchasqa kanku. Apóstoles jinataj, wasimanta wasi willanku (Hechos 20:20). Cheqa kajta munakojkunatapis, Bibliamanta yachachinku. Mana chayllachu, uj familia jina kanku, uj kʼacha Tatayojllataj. Chayrayku hermanos jina purajmanta munanakunku (2 Tesalonicenses 1:3). Chantapis Diosta kusichinankupaj, runa masinkuta yanapanankupaj ima kallpachakusqankurayku, ¡may kusisqa familia kanku! Salmo 33:12; Hechos 20:35 leey.