1. ¿Mashkha religionestaj cheqan kanku?

“Llulla profetasmanta allinta qhawakuychej” (MATEO 7:15).

Jesusqa yachachisqasninpaj uj religionllata sayaricherqa. Chaytataj wiñay kausayman pusaj kʼullku ñanwan kikincharqa. Chay kʼullku ñanpitaj pisi runaslla kanku (Mateo 7:14). Diosqa Biblia nisqanman jina payta yupaychajkunallata allinpaj qhawan. Paykunataj uj yuyaylla kanku. Juan 4:23, 24; 14:6; Efesios 4:4, 5 leey.

2. ¿Imatataj Jesús llulla yachachejkunamanta nerqa?

“Tukuypa ñaupaqenpi Diosta rejsisqankuta ninku, ruwasqasninkuwantajrí payta qhesachanku” (TITO 1:16).

Jesusqa nerqa llulla profetas runasta pantachinankuta. Chaytaj ajinapuni, imaraykuchus ashkha iglesiaspi kajkunaqa cristianos nichikunku, cheqan kajta yachachisqankutataj ninku. Jinapis runasllata engañanku. Diosta yupaychajkunarí, Bibliaj nisqanman jinapuni tukuy imata ruwanku, chayrayku paykunataqa rejsiyta atisunman. Mateo 7:13-23 leey.

3. ¿Imaynataj cheqan cristianos kanku?

Imastachus cheqan cristianos ruwasqankuta qhawarina.

  • Cristianosqa Bibliata jatunpaj qhawanku. Runaj nisqanman jinalla kausanankumantaqa, Bibliaj nisqanman jinapuni kausakunku (Mateo 15:7-9). Chantapis mana puraj uyaschu kanku. Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17 leey.

  •   Cristianosqa Diospa sutinta jatunchanku. Jesusqa Diospa sutinta runasman rejsichispa jatuncharqa. Yachachisqasninmanpis, Diospa sutin jatunchasqa kananta mañakunankuta yachacherqa (Mateo 6:9). ¿Ima religiontaj Diospa sutinta wajkunaman willashan? Juan 17:26; Romanos 10:13, 14 leey.

  • Cristianosqa Diospa Gobiernonmanta willanku. Jesusqa Diospa Gobiernonmanta runasman willananpaj kachamusqa karqa. Wañuchisqa kanankamataj chayta willarqa. Chay Gobiernollataj runaj chʼampayninta tukuchenqa (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Jesusqa yachachisqasninmanpis, chay Gobiernomanta willanankuta kamacherqa. Chayrayku pillapis Diospa Gobiernonmanta parlasojtin, ¿ima religionmantataj kanman? Mateo 24:14 leey.

  • Cristianosqa mana kay mundomanta runas jinachu kanku. Jesuspa yachachisqasnenqa, mana politicapi, nitaj chʼajwaspi satʼikunkuchu (Juan 17:16; 18:36). Manallataj kay mundomanta runas jinachu kausakunku. Santiago 4:4 leey.

  • Cristianosqa purajmanta munanakunku. Paykunaqa Diospa Palabranpi tukuy laya runasta jatunpaj qhawayta yachakunku. Llulla religionespi kajkunarí guerrasman satʼikullanku. Cheqan cristianostaj mana chayta ruwankuchu (Miqueas 4:1-3). Astawanpis tiemponkuta, kapuyninkuta ima, runa masinkuta yanapanankupaj, kallpachanankupaj ima churanku. Juan 13:34, 35; 1 Juan 4:20 leey.

4. ¿Mayqen religiontaj cheqan kasqanta niwaj?

Cristianosqa Bibliaj nisqanta yachachinku, Diospa sutinta jatunchanku, runaj chʼampaykunasninta Diospa Gobiernollan allinchananta willanku, purajmanta munanakunku, nitaj guerrasman satʼikunkuchu. Reparasqaykiman jina, ¿pikunataj chayta ruwanku? 1 Juan 3:10-12 leey.