1. ¿Imaraykú Bibliamanta yachakunallaykipuni kanman?

Kaykama yachakusqaykeqa, Jehová Diosta astawan munakunaykipaj yanapasorqachá. Chaywanpis payta astawan munakunaykipaj kallpachakullaypuni (1 Pedro 2:2). Diospa qayllallanpipuni kanki chayqa wiñay kausayta japʼiyta atinki. Chayrayku Diospa Palabranta estudiakullaypuni. Juan 17:3; Judas 21 leey.

Diosmanta astawan yachakojtiykeqa, creeyniyki wiñanqa, paytataj kusichiyta munanki (Hebreos 11:1, 6). Chaytaj juchasniykimanta pesachikunaykipaj, kausayniykita cambianaykipaj ima yanapasonqa. Hechos 3:19 leey.

2. ¿Imaynatá wajkunata yanapawaj?

Jehová Diosman qayllaykuyta atinki

Tukuypis wajkunaman sumaj willaykunata willariyta munanchej. Chayrayku qanpis ichá Bibliamanta yachakusqaykita wajkunaman willariyta munanki. Bibliamanta yachakullankipuni chayqa, sumaj willaykunata runasman willariyta atinki. Romanos 10:13-15 leey.

Ichapis familiaykiman chayri amigosniykiman willariwaj imastachus yachakushasqaykimanta. Chaywanpis ama sonqonkuta nanachinaykipaj jinachu parlay. Pantasqa religionpi kasqankuta ninaykimantaqa, Diospa munayninmanta kʼachallamanta parlariy. Runaqa imaynatachus kausakusqanchejta astawan qhawanku. 2 Timoteo 2:24, 25 leey.

3. Bibliamanta yachakuspa, ¿imastá tariwaj?

Diosta yupaychaypi ñaupariyta atinki, Jehová Diosmantaj astawan qayllaykunki. Arí, Diospa familianmanta kayta atinki. 2 Corintios 6:18 leey.

 4. Ñauparinallaykipajpuni, ¿imatá ruwawaj?

Bibliamanta yachakullaypuni (Hebreos 5:13, 14). Chaypajtaj Jehovaj testigosninta, ¿Imastá Biblia yachachiwanchej? librowan yachachisunankuta niy. Bibliamanta astawan yachakuspaqa, aswan kusisqa kausakunki. Salmo 1:1-3; 73:27, 28 leey.

Sumaj willaykunaqa kusikuyniyoj Diosninchej Jehovamanta jamun. Payman astawan qayllaykunapajtaj payta yupaychajkunawan khuska tantakuna tiyan (Hebreos 10:24, 25). Diospa munayninta tukuy sonqo ruwaspataj, wiñay kausayta japʼisunchej. Arí, Diosman qayllaykoyqa, ¡may sumajpuni! 1 Timoteo 1:11; 6:19 leey.