Ir al contenido

Ir al índice

Diospa Llajtanta Kamachejkunaj cartanku

Diospa Llajtanta Kamachejkunaj cartanku

Munasqa hermanos:

Tukuypaj Torremanta Qhawaj revistapi kay qhepa watasllapi “Creeyniyojkunamanta yachakunapaj” nisqa yachaqanas orqhokorqa. Chaymantapachataj chay sumaj yachaqanasta sapa llojsimojtin leerirqanchej.

Torremanta Qhawaj revistata leejkuna, ¿imatá chay yachaqanasmanta nerqanku? Uj warmi, Martamanta yachaqanata leeytawan nerqa: “Asirikorqani chay yachaqanata leeshaspa, imaraykuchus pay jinapuni kani, wajyarikusqasniyta sumajta atiendenaypaj imatapis ruwashanipuni. Wakin kutistaj qonqapuni amigosniywan parlariy aswan allin kasqanta”, nispa. Uj sipas Estermanta leeytawan nerqa: “Chaypipis kashayman jina tʼukurerqani, noqanchejpis kunallanraj llojsimoj ropasta churakuyta mayta munarisunman. Arí, sumajta pʼachallikunanchej kajtinpis mana chayllapichu yuyananchej tiyan”, nispa. Chantá nillarqataj: “Jehovaqa imayna runachus kasqanchejta astawan qhawan”, nispa. Uj hermana Pedromanta leeytawan nerqa: “Chay yachaqanata leeshaspa, chaypipis kashayman jina yuyarqani. Mana leellarqanichu, manaqa leesqayman jina ruwashasqankuta qhawashaymanpis, uyarishaymanpis, ruwaysikushaymanpis jina yuyarqani”, nispa.

Kay yachaqanasmanta agradecekunankupaj leejkunaj nisqanku, waj leejkuna qhelqamusqanku ima, apóstol Pabloj nisqan cheqa kasqanta rikuchin. Pay nerqa: “Ñaupajta qhelqasqa kajqa yachachinawanchejpaj qhelqasqa karqa”, nispa (Rom. 15:4). Jehovaqa, kamachisninmanta Bibliapi qhelqacherqa, allin yachachiykunata yachachinawanchejpaj. Paykunamantataj, mayta yachakusunman unaymantaña Diospa llajtanpi kaspapis.

Chayrayku kay librota usqhayllata leerinaykichejta munayku. Familiapi Diosta Yupaychanapaj Chʼisipi leeriwajchej, imaraykuchus wawasniykichejqa kay librota leerispa miskʼirichikonqanku. Chantá Bibliamanta Yachaqanapaj tantakuypi ukhunchakojtin, ni uj tantakuymanpis faltakuychejchu. Chantapis kay librota leerishaspa, jaqay tiempopi imaynachus kausay kasqanpi tʼukurinaykichejpaj tiempochakuychej. Tukʼurillaychejtaj paykuna imaynachus sientekusqankupi, paykuna jina chʼampaykunapi rikukuspa imatachus ruwanaykichejpi ima.

Mayta kusikuyku kay librota orqhospa. Tukuy familiaykichejpaj uj sumaj yanapa kananta munayku. Qankunata mayta munakuyku.

Diospa Llajtanta Kamachejkuna