Ir al contenido

Ir al índice

 CAPÍTULO 56

Josiasqa Diospa Leyninta juntʼarqa

Josiasqa Diospa Leyninta juntʼarqa

Josiasqa 8 watasniyoj kashaspa Judá aylluta gobernayta qallarerqa. Chay tiempopitaj, runasqa layqeriosta ruwaj kanku, santostataj yupaychaj kanku. Chayrayku Josiasqa 16 watasniyoj kashaspa imaynatachus Jehová Diosta yupaychanata yachakuyta munarqa. Payqa 20 watasniyoj kashaspa tukuynin Judapi santosta, altaresninkutapis tʼunarqa. Chantá 26 watasniyoj kashaspa Jehová Diospa templonta allinchanankupaj tukuy imata wakicherqa.

Kuraj kaj sacerdote Hilciasqa templopi kʼuyuna librota tarerqa. Ichapis chay kʼuyuna librotaqa Moisés qhelqarqa. Chantá chayta secretario Safán rey Josiaspaj jatunmanta leerqa. Josiastaj chayta uyarispa, repararqa ashkha watastaña Jehová Diosta mana kasukushasqankuta. Chayrayku Hilciasman nerqa: “Diosqa noqanchejpaj manchay phiñasqa kashan. Chayrayku payta tapurimuy imatachus ruwanapaj”, nispa. Jehová Diostaj profetisa Huldaman nerqa: “Judamanta runasqa saqerpariwanku. Chayrayku paykunata castigasaj. Jinapis chaytaqa mana Josías gobernashajtinchu ruwasaj, imaraykuchus payqa llampʼu sonqo, Leyniy nisqanman jinataj chay rato ruwan”, nispa.

Chayta uyariytawan Josiasqa Diospa templonman rerqa. Chaypitaj judiosta tantaykuspa Jehová Diospa Leyninta jatunmanta leerqa. Chantá paywan tukuy judiospiwan Diosta tukuy sonqo kasunankuta nerqanku.

 Judamanta runasqa ashkha watastaña mana Pascuata ruwarqankuchu. Jinapis Josiasqa Diospa Leyninta leespa tarerqa Pascuata sapa wata ruwana kasqanta. Chayrayku nerqa: “Jehová Diospaj Pascua fiestata ruwapusunchej”, nispa. Chaymantataj Josiasqa ashkha jaywanasta wakicherqa, templopitaj sumaj takejkunata churarqa. Ajinata Pascuata ruwarqanku. Chantataj mana levadurayoj tʼanta fiestata 7 diasta ruwarqanku. Profeta Samuelpa tiemponmantapacha mana ujtapis chay jina Pascuata ruwasqankuchu. Josiasqa Diospa Leyninman jinapuni ruwarqa. Qanpis ajinatachá ruwayta munanki.

“Palabraykeqa purinaypi kʼanchana jina, ñanniypitaj kʼanchay jina” (Salmo 119:105).