Ir al contenido

Ir al índice

 CAPÍTULO 48

Uj viudaj wawan kausarimun

Uj viudaj wawan kausarimun

Israelpi yarqhay kashajtin, Jehová Diosqa Eliasman nerqa: “Sarepta llajtaman ripuy, chaypitaj uj viuda mikhuyta qosonqa”, nispa. Eliasqa llajta punkupi uj wajcha viudata llantʼata pallashajta rikorqa. Paymantataj uj vaso yakuta mañakorqa. Apamunanpaj rishajtintaj, nerqa: “Uj chhikan tʼantatawan aparinpuway”, nispa. Chay viudatajrí nerqa: “Mana tʼantay kanchu. Uj chhika jakʼullay tiyapuwan, uj chhika aceitepiwan, noqapaj, wawaypajwan tʼantata ruwanaypaj”, nispa. Eliastaj nerqa: “Jehová Diosqa nin tʼantata ruwapuwajtiyki jakʼuykipis, aceiteykipis mana tukukunanta ujtawan paramunankama”, nispa.

Viudataj Eliaspaj tʼantata ruwaj rerqa. Kinsa wata kurajta mana parashajtin, chay viudawan wawanwanqa Jehová Dios nisqanman jina mikhunayoj karqanku. Imaraykuchus jakʼupis, aceitepis mana tukukorqachu.

 Aswan qhepamantaj chay viudaj wawitan onqoykuspa wañuporqa. Chay viudataj Eliaspa yanapanta mañakorqa. Eliastaj wawitata marqʼariykukuspa altos wasipi puñunanman siriykucherqa. Chantá orakorqa: “Jehová Diosníy, mañakuyki kay wawata kausarichinaykita”, nispa. Chantá viudaj wawitanqa samayta qallarerqa, kausarerqataj. Chaytaj tʼukunapaj karqa. Imajtinchus chay kutikamaqa mana pipis kausarichisqachu karqa. Chantapis chay viudawan wawanwanqa mana israelitaschu karqanku.

Chantá Eliasqa viudaman nerqa: “Wawayki kausakushan”, nispa. Viudaqa wawanta rikuspa mayta kusikorqa, Eliasmantaj nerqa: “Kunanqa yachani Diospa profetanpuni kasqaykita, Jehová Diospa nisqallantataj parlasqaykita”, nispa.

“Qhawariychej qharqañasta: Mana tarpunkuchu, nitaj ruthunkuchu, nillataj jallchʼananku kanchu, nitaj pirwankupis. Diostajrí paykunata mikhuchin. ¿Manachu qankunaqa aswan valorniyoj kankichej pʼisqosmanta nisqaqa?” (Lucas 12:24).