Ir al contenido

Ir al índice

 CAPÍTULO 39

Israelmanta ñaupaj kaj rey

Israelmanta ñaupaj kaj rey

Jehová Diosqa juecesta churarqa israelitasta yanapananpaj. Jinapis paykunaqa Samuelman nerqanku: “Uj reyta ajllapuwayku kamachinawaykupaj, waj nacionespi jina”, nispa. Samuelqa chayta mana allinpajchu qhawarqa. Chayrayku Jehová Diosman chayta willarqa. Diostaj nerqa: “Manamin qantachu qhesachashasunku, manachayqa noqata qhesachashawanku. Niy reyniyoj kanankuta, chay reytaj ashkha imasta paykunamanta mañananta”, nispa. Israelitasrí nerqanku: “Imapis kachun, reyta munaykupuni”, nispa.

Chantá Jehová Diosqa Samuelman nerqa Saúl ñaupaj kaj rey kananta. Chayrayku Samuelqa Saulpa umanman aceitewan jichʼaykorqa Saúl payta Ramá llajtapi waturikushajtin.

Chantá Samuelqa israelitasta tantarqa pichus reyninku kasqanta rikuchinanpaj. Jinapis mana Saulta tariyta aterqankuchu. Imajtinchus Saulqa qʼepis chaupiman pakaykukusqa. Chantá payta tariytawan tukuy israelitaspa chaupinman sayaykucherqanku. Saulqa jatun runa karqa, manchay simpaticotaj. Chantá Samuel nerqa: “Payta Jehová Dios ajllapusunkichej”, nispa. Israelitastaj qhaparerqanku: “Jallalla jallalla reyman”, nispa.

Rey Saulqa qallariypi Samuelta, Jehová Diostapis kasukorqa. Aswan qhepamantaj manaña kasukorqachu. Uj kuti Samuelqa Saulman nerqa: “Uywa wañuchisqa qʼolachinasta jaywanapaj suyawanki”, nispa. Samuel tardarejtintaj, Saulqa sapallan uywa wañuchisqasta qʼolacherqa. Chaytataj mana ruwananchu karqa. Chayrayku Samuel nerqa: “Jehová Diosta kasukunayki karqa”, nispa. Saulqa Jehová Diosta kasukunan karqa.

Uj kuti, Saulqa amalecitaswan maqanakoj rerqa. Samueltaj payman nerqa: “Tukuynin amalecitasta wañuchinki”, nispa. Saultajrí rey Agagta mana wañucherqachu. Chayrayku Jehová Diosqa Samuelta nerqa: “Saulqa noqamanta karunchakun, manataj kasuwanchu”, nispa. Samueltaj mayta llakikorqa, Saulmantaj nerqa:  “Jehová Diosqa mana kasukusqaykirayku waj reyta ajllakonqa”, nispa. Samuel ripushajtintaj, Saulqa ropanmanta japʼiykukuspa ropanta llikʼirparqa. Samueltaj nerqa: “Ajinallatataj Jehová Diospis rey kasqaykita qhechusonqa”, nispa. Arí, Jehová Diosqa payta kasukoj, payta munakoj runata rey kananpaj ajllakorqa.

“Aswan allin payta kasunaqa uywa wañuchisqa qʼolachinamanta nisqaqa” (1 Samuel 15:22).