Ir al contenido

Ir al índice

 CAPÍTULO 12

Jacob herenciata japʼerqa

Jacob herenciata japʼerqa

Isaacqa 40 watasniyoj kashaspa, Rebecawan casarakorqa. Payqa Rebecata mayta munakorqa. Tiemponmantaj iskay qhari wawasniyoj karqanku. Wawasninkutaj gemelos karqanku.

Kuraj kajqa Esaú karqa, sullkʼa kajtaj Jacob. Esauqa mana wasipi sayayta munajchu, animalestataj sumajta japʼiyta yachaj. Jacobtajrí wasillapi kakuyta munaj.

Jaqay tiempopeqa, tata wañupojtin kuraj wawapuni ashkha jallpʼasta, ashkha qolqeta ima herenciata japʼej. Isaacpa kuraj wawantaj, imatachus Jehová Dios Abrahanman qonanta nerqa chaytawan japʼinan karqa. Esautaj chayta mana jatunpajchu qhawarqa. Jacobtajrí jatunpaj qhawarqa.

Uj kuti, Esauqa diantinta animalesta japʼisqanmanta may saykʼusqa wasiman chayarqa. Wasipitaj Jacob waykʼusharqa chay mikhuna mayta qʼaparisharqa. Ajinapi Esauqa Jacobman nerqa: “Yarqhaywan wañushaniña. Chay puka mikhuyniykita qoway”, nispa. Jacobtaj nerqa: “Ya, jinapis ñaupajta niway herenciaykita japʼikapunayta”, nispa. Esautaj nerqa: “Imapajtaj sirviwanqa herenciayri. Yarqhaymanta wañushaniña”, nispa. Esautaj chayta nispa mana allintachu ruwarqa. Payqa uj plato mikhunaraykulla herencianta qhesacharqa.

 Isaacqa machituña kashaspa, Esauta bendeciyta munarqa. Rebecataj sullkʼa wawan Jacobta yanaparqa, payta Isaac bendecinanpaj. Esautaj chayta yachaytawan mayta phiñakorqa. Chayrayku hermanonta wañuchinanpaj yuyaychakorqa. Isaacwan Rebecawanqa Jacobta hermanon mana wañuchinanpaj, Jacobman nerqanku: “Ayqekuy mamaykej hermanon Labanpa wasinman. Chaypitaj qhepakuy hermanoykej phiñakuynin thasnukunankama”, nispa. Jacobqa paykunata kasorqa, mana wañuchisqa kananpajtaj ayqekorqa.

“¿Ima allintaj runapaj kanqa kay mundoj tukuy imasninta japʼikapojtin, kausaynintataj chinkachejtin? ¿Imatapunitaj runa qoyta atinman kausayninrayku?” (Marcos 8:36, 37).