Ir al contenido

Ir al índice

81 yachachiy: Dios yanapananta suyanku

81 yachachiy: Dios yanapananta suyanku

BABILONIAMANTA Jerusalenman yaqha 50.000 runa ripurqanku. Jerusalenman chayaytawan, ch’in raqaypacha kasqanta rikunku. Israelitasqa watiqmanta tukuy imata ruwananku karqa.

Ñawpaqtaqa Jehovapaq juk altarta ruwarqanku. Chay altarpiqa tukuy imata Jehovaman jaywaq kanku. Chaymanta Diospa wasintañataq ruwayta qallarirqanku. Chayniqpi tiyakuqkuna enemigosqa ruwachkasqankuta saqinankupaq israelitasta manchachiyta munarqanku. Chayrayku, Persiamanta musuq reywan ruwasqankuta sayachinankupaq, juk kamachiyta urqhuchirqanku.

Jerusalenpi 17 wataña kachkaptinku, Diosninchik profeta Hageota, Zacariasta ima Jerusalenman kacharqa, israelitasta watiqmanta Diospa wasinta ruwanankuta ninankupaq. Juk ley mana runwanankuta niptinpis, Diospa yanapayninta suyaspa, ruwayta qallarirqanku.

Chayrayku, Persiamanta juk atiyniyuq runa Tatnai sutichasqa jamurqa, imaraykutaq Diospa wasinta watiqmanta ruwachkasqankuta tapuptin. Israelitasqa jinata kutichirqanku: ‘Babiloniapi rey Ciro jinata kamachiwayku: Jerusalenman riychik, chaypitaq Jehová Diosniykichikpa wasita ruwamuychik’, nispa

Tatnai Babiloniaman juk cartata apachispa tapurqa, ¿Ciro Jerusalén templota ruwakunanta nirqachu? nispa. Persiamanta reytaq kutichirqa: Ari, ruwakunanta nirqa. Chayrayku: ‘Israelitas Diospa wasinta ruwanankuta saqiychik, astawanpis yanapaychik’, nispa rey nirqa. Istaelitastaq tawa watapi templota tukurqanku, charaykutaq mayta kusikurqanku.

Diospa wasinta ruwasqankumanta yaqha 48 wataña karqa. Jerusalenpi runaqa wakcha karqa. Chayrayku Diospa wasin, llaqtapis mana k’achituchu karqa. Babiloniapi israelita Esdrasqa Diospa wasin mana allin k’achanchasqachu kasqanta yacharqa. ¿Yachankichu imatachus templota allinchanapaq ruwasqanta?

Esdrasqa Persiamanta rey Artajerjeswan Jerusalenman rinanpaq parlarqa. Kay k’acha reytaq achkha regalosta Jerusalenman apananpaq qurqa. Esdrasqa Babiloniapi kaq israelitasta yanapanankuta nillarqataq. Chayrayku 6.000 runa riyta munarqanku. May chhika qurita, phatata, wak imastawan Jerusalenman aparqanku.

Esdras tumpata mancharikurqa, ñanpi saqra runas kasqanrayku. Chay saqra runaqa, runata wañuchispa suwaq kanku. Chayrayku, Esdrasqa runata tantaytawan dibujopi rukunkijina, Diosmanta mañakunku tukuy risqankupi jark’ananpaq.

Esdras, runas ima Diosmanta mañakuchkanku

Jehová paykunata jark’arqa. Tawa killata puriytawan, Jerusalenman waliqlla chayarqanku. Diospi atiykukuptinchikqa, Dios jark’awanchik.

Esdras 2 t’aqamanta 8 t’aqakama.Tapuykuna

 • ¿Machkha runakunataq Babiloniamanta Jerusalenman rirqanku, imaynataq Jerusalén kachkarqa?
 • ¿Imatataq israelitas ruwayta qallarirqanku, imatataq enemigosnin ruwarqanku?
 • ¿Pikunataq Hageo Zacarías ima kanku, imatataq runaman nirqanku?
 • ¿Imaraykutaq Tatnai Babiloniaman juk cartata apachirqa, imatataq kutichirqanku?
 • Diospa wasin mana allin k’achanchasqa kasqanta yachaytawan, ¿imatataq Esdras ruwarqa?
 • Dibujopi rikunkijina, ¿imatataq Esdras Jehovamanta mañakurqa, imaynatá Jehová kutichirqa, imatataq yachachiwanchik?

Wak tapuykuna

 • Esdras 3:1-13 ñawiriy.

  Mayllamanpis rispa mana Diospa llaqtan kaptin, ¿imatataq ruwananchik tiyan? (Esd. 3:3, 6; Hech. 17:16, 17; Heb. 13:15.)

 • Esdras 4:1-7 ñawiriy.

  ¿Imatataq Zorobabel yachachiwanchik wak dioskunata yupaychaqkunawan mana tantakunapaq? (Ex. 34:12; 1 Cor. 15:33; 2 Cor. 6:14-17.)

 • Esdras 5:1-5, 17; 6:1-22 ñawiriy.

  ¿Imaraykutaq churanakuqkuna mana templo ruwakunanta sayachiyta atirqankuchu? (Esd. 5:5; Isa. 54:17.)

  Israelpi kuraqkuna ruwasqanku, ¿imaynatá ancianokunata yanapan pipis churanakuptin? (Esd. 6:14; Sal. 32:8; Rom. 8:31; Sant. 1:5.)

 • Esdras 8:21-23, 28-36 ñawiriy.

  Imatapis ruwanapaq, ¿imatataq Esdrasjina ñawpaqta ruwananchik tiyan? (Esd. 8:23; Sal. 127:1; Pro. 10:22; Sant. 4:13-15.)