KAY 2 runaqa mana wañunankupaq ayqinanku tiyan. Israelmanta watiqaqkuna kanku, Rahab warmitaq paykunata yanapachkan. Rahabpa wasinqa Jericop pirqanpi kachkan. Qhawarina imaynachus chay karqa.

Israelitasqa Canaanman Jordán mayunta yaykunayachkarqanku. Chaypaq Josué iskay watiqaqkunataraq kachaspa: ‘Chay jallp’ata, Jericó llaqtatawan allinta qhawamunankuta’, nirqa.

Rahab iskay watiqaqkunawan

Watiqaqkuna Jericó llaqtaman yaykuspa, Rahabpa wasinman rirqanku. Chayta reyman willaykunku: ‘Iskay israelitas ch’isi jamunku, jallp’anchikta watiqaq’, nispa. Kayta uyarispa reyqa Rahabpa wasinman runata kacharqa: ‘¡Qamman jamusuq runasta urqhumuy!’, nispa. Rahabtaq watiqaqkunata techonpi pakaykuspa, nirqa: ‘Arí, iskay runas chamuwarqanku, chaywanpis maymantachus kasqankuta mana yachanichu. Laqhayaykuchkaptinña ripunku, llaqta punku wisq’akunanpaq kachkaptin. Usqhayta rispaqa ichapis taripankichik’, nispa. Jinamanta usqhayta mask’aq lluqsirqanku.

Ripusqankutawan, Rahab usqhayta techoman rispa watiqaqkunata nirqa: ‘Ñuqa yachani Jehová Diosniykichik kay jallp’ata qusunaykichikta. Ñuqayku uyariyku, Diosqa Puka quchata iskayman t’aqasqanta, Egiptomanta lluqsimunaykichikpaq. Chantapis Sehón Og reykunata wañuchisqaykichikta. Chayrayku, imaynatachus ñuqa qamkunamanta khuyakuni, jinallatataq qamkuna ñuqamanta familiaymanta ima khuyakunaykichikta mañakuykichik’, nispa.

Watiqaqkunaqa Rahab mañakusqanta ruwarqanku. Chaypaqqa kayta ruwananta nirqanku: ‘Kay puka waskhata ventanaykiman warkhunki, aylluykitataq kay wasiykiman tantamunki. Ñuqayku Jericó llaqtaman kutimuptiykutaq, kay puka waskhata qhawaspa, mana pitapis wasiykimanta wañuchisqaykuchu’, nispa. Watiqaqkuna kutispa Josueman chayta willarqanku.

Josué 2:1-24; Hebreos 11:31.Tapuykuna

 • ¿Maypitaq Rahab tiyakun?
 • ¿Pikunataq chay runas kanku, imapaqtaq Jericó llaqtaman rirqanku?
 • ¿Imatataq Jericomanta rey Rahabman nirqa, imatataq Rahab kutichirqa?
 • ¿Imaynatá Rahab chay iskay runata yanaparqa, ima yanapaytataq mañarikurqa?
 • Watiqaqkuna, ¿imatá Rahabman nirqanku?

Wak tapuykuna

 • Josué 2:1-24 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Jehová Éxodo 23:28 p’itipi parlasqan junt’akurqa israelitakuna Jericoman yaykuchkaptinku? (Jos. 2:9-11.)

 • Hebreos 11:31 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Rahab jatun iñiyniyuq kananchikpaq yanapawanchik? (Rom. 1:17; Heb. 10:39; Sant. 2:25.)