MAY jatun runa qayllaykusuptin, uman techoman chayaptin, ¿imatataq niwaq? ¡Kay runari! Maymanta jamunri, nispachá niwaq. Unayqa Jallp’api chayjina runakuna karqa. Biblia nisqanmanjina angelespa wawasnin karqanku. ¿Imaynataq chay karqari

Jatuchaq runas may saqras

Yuyariy, saqra ángel Supayqa tukuyta ñak’arichichkarqa. Angelkunatapis urmachiyta munarqa. Wakin angelkuna Supayta uyarispa, Janaqpachapi ruwayninkuta saqiyta qallarirqanku. Jallp’aman jamuspataq runaman tukurqanku. ¿Imaraykutaq?

Biblia nisqanmanjina, angelkuna Jallp’api k’achita warmista rikuytawan, paykunawan tiyakuyta munarqanku. Chayrayku, Jallp’aman jamuspa paykunawan casarakurqanku. Diosqa janaqpachapi tiyakunankupaq angelkunata ruwarqa. Chayrayku Bibliaqa, angelkuna casarakusqankuta millay saqra kasqanta niwanchik.

Chay angelkuna wawayuq karqanku, chay wawastaq jukjina karqanku. Ichapis wawallaraq kachkaspa, wakin wawajinalla karqanku. Chaymanta, wiñasqankumanjina jukjinayarqanku, may jatuchaq kallpayuq runasman tukurqanku.

Chay jatuchaq runasqa may saqra karqanku. May atiyniyuq jatuchaq kasqankurayku runata ñak’arichiq kanku. Tukuypis paykunajina saqra kanankuta munarqanku.

Enoc wañupurqaña, chaywanpis Jallp’api juk k’acha runa kallarqataq, chay runaqa Noé sutikurqa. Pay Diospa munayninta ruwarqa.

Juk p’unchayqa Diosninchik saqra runata wañuchisaq, nispa Noeta nirqa. Diosqa Noeta, ayllunta, animalkunata ima, salvayta munarqa. ¿Imaynatá chayta ruwanman karqari? Chayta qhawarina.

Génesis 6:1-8; Judas 6.Tapuykuna

 • ¿Imatá wakin angelkuna Supayta uyarispa ruwarqanku?
 • ¿Imaraykutaq wakin angelkuna Jallp’aman jamunankupaq, cielopi ruwayninkuta saqirqanku?
 • ¿Imaraykutaq wakin ángeles Jallp’aman jamuspa, aycha cuerpota ruwakuspa ima, mana allintachu ruwarqanku?
 • ¿Imapitaq jukjina angelkunap wawasnin karqanku?
 • Dibujitupi rikunkijina, ¿imatá angelkunap wawasnin wiñaspa ruwarqanku?
 • Enocmanta qhipaman, ¿mayqin k’acha runataq Jallp’api kawsarqa, imaptintaq Dios payta munakurqa?

Wak tapuykuna

 • Génesis 6:1-8 ñawiriy.

  Génesis 6:6 nisqanmanjina, ¿imaynatá ruwasqanchikwan Jehovap sunqunta nanachisunman chayri kusichisunman? (Sal. 78:40, 41; Pro. 27:11.)

 • Judas 6 ñawiriy.

  ¿Imatataq ‘qallariypi kasqankuta saqiq’ angelkuna, mana ruwananchikpaq yachachiwanchik? (1 Cor. 3:5-9; 2 Ped. 2:4, 9, 10.)