MANA arcaman yaykuqkunaqa, kikillantapuni kawsachkarqanku. Mana Jatun Para jamunanta creerqankuchu. Maytachá Noemanta asikurqanku. Chaywanpis mana asikullankumanpunichu karqa.

Jatun parapi, runas, animales ima may mancharisqas yaku chawpipi kachkanku

Jinallamanta parayta qallarirqa. Valdemantajina janaqpachamanta yaku jich’aykakamurqa. ¡Noé mana llullakurqachu! Kunantaq manaña pipis arcaman yaykuyta atirqachu. Jehová Diosqa arcap punkunta wisq’aykurqaña.

Juk ratupi yakuqa may chhika vallesta p’ampaykurqa. Jatuchaq mayusjina, sach’asta, jatuchaq rumista kuyurichirqa. Yakuqa tukuyniqpi uyarikurqa. Runaqa mancharikuspa urqusman wicharirqa. ¡Atikuchkaptin Noeta uyarichkaspa mana arcaman yaykusqankumanta, maytacha pesachikurqanku! Kunanqa, manaña imatapis ruwayta atirqankuchu.

Yakuqa yapakullarqapuni. Yakuqa 40 p’unchayta, 40 tutatawan jich’aykakamurqa, urqusta p’ampaykunankama wicharirqa. Dios nisqanmanjinataq arcapi kaqkunaqa mana wañurqankuchu. Mana arcapi kaqkunataq wañurqanku.

Noeqa wawasninwan arcata ruwaspa allinta ruwarqa. Yaku yapakusqanmanjina arcaqa tuytuyta qallarirqa. Para sayasqantawan, inti lliphipirispa lluqsimurqa, tukuyniqpitaq yakulla karqa. Arcalla yaku patapi tuytuchkarqa.

Aca yaku patapi tuykuchkan

Manaña runata ñak’arichinapaq jatuchaq runas karqachu. Paykunaqa mamankuwan, saqra runawan ima, chay Jatun Parapi wañurqanku. Tatasninkuri, ¿wañullarqankutaqchu?

Jatuchaq runapta tatasninqa, mana ñuqanchikjinachu karqanku. Paykunaqa angelkuna karqanku, warmiswan tiyakunankupaq Jallp’aman uraykamurqanku. Chayrayku Jatun Parapiqa paykuna mana wañurqankuchu. Aycha cuerponkuta saqiytawan angeljina janaqpachaman kutipurqanku. Diosqa manaña ayllunpi paykunata jap’ikurqachu. Chay angelkunaqa Kuraq Supaypa angelesninman tukunku. Bibliaqa paykunata supaykuna nispa, sutichan.

Chaymanta Diosninchik wayrata phukuchirqa, jatun paramanta yakutaq pisiyayta qallarirqa. Chaymanta arcaqa 5 killaman juk urqupi qhipakurqa. Arca ukhupi kaqkunaqa yaku ch’akiyapusqanta rikuspa unaytaraq chaypi karqanku.

Chaymanta Noeqa juk yana p’isqituta arcamanta kacharirqa. Juk ratuta phawakachaspataq mana maypi sayayta atisqanrayku, arcaman kutipurqa. Kutin kutita p’isqituta kacharqa, p’isqitutaq arcaman kutipullarqapuni.

Juk palomita

Noeqa ch’aki jallp’a rikhurisqanta yachayta munarqa, chayrayku juk palomatañataq arcamanta kacharqa. Paypis mana maypi sayayta atispa kutinpullarqataq. Juktawan palomitata kachaptintaq, palomitaqa siminpi q’umir llaqhiwan kutimurqa. Yakuqa ch’akiyakapusqaña. Noeqa palomitata kachallarqataq, palomitaqa ch’aki jallp’ata tarikuspa manaña kutipurqachu.

Diosninchik Noeta parlarqa: ‘Arcamanta lluqsillayña warmiykiwan, churisniykiwan, ñuqch’asniykiwan, animaleswan ima, nispa’. Arcapi wata kuraqta kawsarqanku. ¡Paykunaqa mana wañusqankurayku, maytacha kusikurqanku!

Génesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Pedro 3:19, 20.Tapuykuna

 • ¿Imaraykutaq paramuyta qallarisqantawan, mana pipis arcaman yaykuyta atirqachu?
 • ¿Machkha unaytataq Jehová parachimurqa, maykamataq yaku wicharirqa?
 • ¿Imanakurqataq arca tukuy Jallp’ata yaku p’ampaykuchkaptin?
 • ¿May jatuchaq runas Jatun Parapi wañurqankuchu? ¿Imatá tatasninku ruwarqanku?
 • ¿Maypitaq arca phichqa killanman qhipakurqa?
 • ¿Imaraykutaq Noé juk yana p’isqituta arcamanta kacharirqa?
 • ¿Imaynatá Noé yaku pisiyasqanta yacharqa?
 • Noé familianwan juk wata kuraqta arca ukhupi kasqankumanta, ¿imatataq Diosninchik nirqa?

Wak tapuykuna

 • Génesis 7:10-24 ñawiriy.

  ¿Machkha runataq Jallp’api wañurqanku? (Gén. 7:23.)

  ¿Machkha unaypitaq Jatun Parap yakun ch’akiyakapurqa? (Gén. 7:24.)

 • Génesis 8:1-17 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Génesis 8:17 nisqan, Jallp’apaq Jehovap munaynin mana tikrakusqanta rikuchiwanchik? (Gén. 1:22.)

 • 1 Pedro 3:19, 20 ñawiriy.

  ¿Imatataq Diosninchik chay churanakuq angelkunata cieloman kutisqankutawan ruwarqa? (Jud. 6.)

  ¿Imaynatá Noemanta familianmantawan yachakuy, llaqtanta kacharichinapaq Jehovap atiyninta rikuchiwanchik? (2 Ped. 2:9.)