DIBUJOKUNATA qhawariy. Sapa dibujitu juk ñak’ariyta rikuchiwanchik. Qallarinapaqqa Aarón tuqnunwan Nilo mayuta waqtan, mayup yakunqa yawarman tukurqa. Challwakunaqa wañupurqanku, mayutaq millayta asnarqa.

Egipciospaq ñak’ariykuna

Chaymanta Jehovaqa mayumanta k’aylankulasta lluqsichimurqa. K’aylankulasqa tukuyniqman yaykurqanku, hornosman, mankasman, wasisman ima. K’aylankulas wañuptinku egipciosqa qulluspi tantaykurqanku, tukuy llaqtataq millayta asnarqa.

Chanta Aaronqa tuqnunwan pampata waqtarqa, ñut’u jallp’ataq juch’uy khuritusman tukurqa, kay khuritusqa phawaq, khaniq ima kanku. Kayqa kimsa kaq ñak’ariy karqa.

Chaymanta qhipan ñak’ariykunaqa egipciosllataña ñak’arichirqa. Tawa kaq ñak’arichiyqa khanikuq ch’uspis karqanku. Egipciospa wasinkuman junt’aykurqanku. Phichqa kaq ñak’ariytaq uywakunata unquchispa wañuchirqa. Egipciospa wakasnin, ovejasnin, cabrasnin ima wañurqanku.

Chaymanta Moisés Aaronwan makinkuwan uchphata pataman qhallirqanku, uchphataq uywasman runasman chayaytawan, sarnaykuchirqa. Kayqa 6 kaq ñak’ariy karqa.

Chaymanta Moisesqa makinta janaqpachaman uqharirqa. Jehovataq qhururun nispa jatuchaq granizota parachimurqa. Mana jayk’aq Egiptopi chayjinata granizamurqachu.

Pusaq ñak’ariyqa langostas karqa. Mana jayk’aq chay chhika langosta karqachu, granizomanta tukuy puchusqanta paykuna mikhukapurqanku.

Jisq’un ñak’ariyqa laqhayay karqa. Egiptoqa 3 p’unchayta laqhayaykurqa, israelitakunataq inti k’anchaywan kakurqanku.

Tukuchanapaq Diosqa llaqtanta nirqa, juk chivitup chayri juk corderitup yawarninwan, punkup k’aspisninta ch’aqchunankuta. Jinamanta Diospa angelnin Egiptoman riptin, punkupi yawarta rikuspa mana pitapis wañuchinanchu karqa, mana wasip punkunpi yawarta rikuspataq kuraq churita, kuraq uñata ima wañuchinan karqa. Chayqa 10 kaq ñak’ariy karqa.

Faraonqa kay ñak’ariywanraq, israelitakuna ripunankuta saqirqa. Israelitakunataq wakichisqaña kachkaspa, chay tutapacha Egiptomanta ripurqanku.

Éxodo 7 t’aqamanta 12 t’aqakama.Tapuykuna

 • Dibujokunata qhawarispa, ¿mayqinkunataq kimsa ñawpa kaq ñak’ariykuna karqanku?
 • ¿Imapitaq kimsa ñawpa kaq ñak’ariykuna jukjina qhipa qanchis ñak’ariykunamanta karqanku?
 • ¿Mayqinkunataq tawa, phichqa, suqta kaq ñak’ariykuna karqanku?
 • ¿Mayqinkunataq qanchis, pusaq, jisq’un kaq ñak’ariykuna karqanku?
 • Manaraq chunka kaq ñak’ariy kachkaptin, ¿imatataq Jehová israelitakuna ruwanankuta nirqa?
 • ¿Mayqintaq chunka kaq ñak’ariy karqa, imataq chaymanta qhipaman karqa?

Wak tapuykuna

 • Éxodo 7:19-8:23 ñawiriy.

  Egiptomanta yatirikuna ñawpa iskay kaq ñak’ariykunata kikinta ruwaspapis, ¿imatataq kimsa kaq ñak’ariymanta qhipaman nirqanku? (Éxo. 8:18, 19; Mat. 12:24-28.)

  ¿Imaynatá tawa kaq ñak’ariywan Diosninchik llaqtanta jark’ayta atisqanta rikuchirqa, imatataq Diosninchik llaqtanpaq “jatun ñak’ariy” chayamuptin ruwananta yachanchik? (Éxo. 8:22, 23; Apo. 7:13, 14; 2 Cró. 16:9.)

 • Éxodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; 10:13-15, 21-23 ñawiriy.

  Ima iskay qututaq kay chunka ñak’ariykunawan rikukurqa, imaynatataq kunan chay qutusta qhawananchik tiyan? (Éxo. 8:10, 18, 19; 9:14.)

  Éxodo 9:16 nisqanmanjina, ¿imaraykutaq Jehová Satanasta kunankama kawsananta saqin? (Rom. 9:21, 22.)

 • Éxodo 12:21-32 ñawiriy.

  ¿Imaynatá pascua may chhika runa salvakunanpaq yanaparqa, imatataq pascua qhipaman ruwakunanmanta rikuchirqa? (Éxo. 12:21-23; Juan 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Cor. 5:7.)