QHAWARIY Moisesta; Egiptomanta ayqichkan. ¿Qhatiqkunata rikunkichu? ¿Imaraykutaq Moisesta wañuchiyta munanku? Qhawarina imaraykuchus.

Moisés Egiptomanta ayqichkan

Moisesqa Egiptomanta kamachiq, Faraonpa wasinpi wiñarqa. Yachayniyuq jatun runaman tukurqa. Moisesqa tatasnin mana Egiptomantachu kasqankuta yacharqa, tatasnin watasqa runa kasqankuta yachallarqataq.

Juk p’unchay, Moisés 40 watayuq kachkaspa llaqtanta waturikamurqa. Phutiyta llaqtanta apaykachachkarqanku. Imaynatachus juk egipcio, juk israelitata maqaqta rikurqa. Moisestaq mana pipis watiqachkaqta rikuspa egipciota wañuchinankama maqarqa. Moisesqa wañusqata jallp’api p’ampaspa pakaykurqa.

Q’ayantinqa Moisés watiqmanta llaqtanta waturikamurqa. Moisesqa llaqtanta kacharichisqa kananpaq yanapayta munarqa. Chaypi iskay israelitakunata maqanakuqta rikuspa, maqaqta nirqa: ‘¿Imaraykutaq runa masiykita jinata maqankiri?’, nispa.

Israelitataq kutichirqa: ‘¿Pitaq qamta churasunki kamachinawaykupaq? ¿Egipcio runatajina wañuchiytachu munachkawanki?’, nispa.

Kayta uyarispaqa Moisés mancharikurqa. Kunanqa tukuypis egipciota wañuchisqanta yacharqanku. Faraón chayta uyariytawan Moisesta wañuchinankupaq runakunata kacharqa. Chayrayku Moisesqa Egiptomanta ayqirqa.

Moisés Egiptomanta lluqsiytawan, karu llaqtaman, Madianman ripurqa. Chaypiqa Jetrop ayllunwan riqsinakurqa. Juknin kaq ususinwan Ziporawan casarakurqa. Chaypiqa Moisés Jetrop ovejasninta michirqa. Tawa chunka watata Madianpi qhipakurqa. Moisesqa 80 watayuqña kachkarqa. Chapitaq juk p’unchay Jetropta ovejasninta michichkaptin, imatachá Moisés rikurqa, chaytaq kawsayninta tikrachirqa. Qhipan willaypi imachus kasqanta rikusunchik.

Éxodo 2:11-25; Hechos 7:22-29.Tapuykuna

 • ¿Maypitaq Moisés wiñarqa, imatataq tatamamanmanta yacharqa?
 • ¿Imatá Moisés 40 watayuq kachkaspa ruwarqa?
 • ¿Imatataq Moisés llaqta masinta maqaq israelitata nirqa, imaynatá chay runa kutichirqa?
 • ¿Imaraykutaq Moisés Egiptomanta ayqirqa?
 • ¿Maymantaq Moisés ayqirqa, piwantaq chaypi riqsinakurqa?
 • ¿Imatataq Moisés tawa chunka watakunata Haranpi ruwarqa?

Wak tapuykuna

 • Éxodo 2:11-25 ñawiriy.

  Tukuy imata Egiptopi yachakuspapis, ¿imaynatá Moisés mana Jehovata nitaq llaqtanta wasancharqachu? (Éxo. 2:11, 12; Heb. 11:24.)

 • Hechos 7:22-29 ñawiriy.

  Moisés egipciota wañuchispa, sapallan Israel llaqtata kacharichiyta munasqan, ¿imatataq yachachiwanchik? (Hech. 7:23-25; 1 Ped. 5:6, 10.)