Ir al contenido

Ir al índice

23 yachachiy: Faraón musqukusqan

23 yachachiy: Faraón musqukusqan

COPERO carcelmanta lluqsisqanmanta iskay wataña, Josetaq wisq’asqallapuni kachkan. Coperoqa paymanta qunqapun. Juk ch’isi Faraonqa iskay musquyta musquykukurqa, tapukurqataq: ‘¿Imataq kay musquy niyta munan?’ nispa. ¿Rikunkichu Faraón musqukusqanta? Q’ayantinqa Faraón yachayniyuq runasta waqyaspa, musqukusqanta willarqa. Paykunataq musqukusqanta mana sut’inchayta atirqankuchu.

Chayta uyariytawan copero Josemanta yuyarikurqa, Faraonman nirqa: ‘Carcelpi kachkaptiy, chaypi juk runa musquykunata sut’inchayta yacharqa’, nispa. Chayrayku Faraonqa Joseta carcelmanta waqyachimurqa.

Faraonqa musqukusqanta Joseman jinata willarqa: ‘Sumachaq, qanchis wira wakasta rikurqani. Chaymanta qanchis millay tullu wakasta rikullarqanitaq. Chay qanchis millay tullu wakastaq wira wakasta uquykurqanku’, nispa.

Faraón musqukuchkan

‘Chanta musqukullarqanitaq, qanchis trigo umas juk wiñayllamanta wiñasqanku. Qhipantataq p’utumusqa qanchis millay ch’aki ch’usu trigo umas. Chay ch’aki ch’usu umastaq mikhuykusqanku chay sumachaq k’acha trigo umasta’, nispa nillarqataq.

José Faraonman nirqa: ‘Iskaynin musqukusqaykiqa juklla kanku. Qanchis wira wakasqa, qanchis sumachaq trigo umaspis, qanchis wata kanku. Qanchis millay tullu wakastaq, qanchis ch’aki ch’usu trigopis, qanchis yarqhay wata kanku. Kay Egipto jallp’api qanchis wata sumaqta mikhuna puqunqa. Chanta qanchis wata sinchi yarqhay kanqa’, nispa.

Chayrayku José Faraonta nirqa: ‘Juk sumaq yuyayniyuq, yachayniyuq runata mask’ay paytaq kay sumaq qanchis watapi trigota tantachun. Jinamanta runa chay qanchis yarqhay wataspi, mana yarqhaymanta wañunqachu’, nisqa.

Faraonqa José parlasqan allin kasqanta nirqa. Josellatataq mikhunata tantananpaq akllarqa. Joseqa Faraonmanta qhipanpi, Egiptopi astawan jatun runa karqa.

Pusaq watanman yarqhay watapi, Joseqa qharikunata jamuqta rikun. ¿Pikunataq kanku? Paykunaqa, ¡Josep 10 kuraq wawqisnin kanku! Tatanku Jacobqa llaqtanpi mikhuna tukukusqanrayku paykunata Egiptoman kacharqa. Joseqa wawqisninta riqsirparqa, paykunataq mana payta riqsirqankuchu. ¿Imaraykutaqri? Imaraykuchus payqa runayarqaña chantapis jukjina p’achillisqa kachkarqa.

Joseqa wawa kachkaspa, imaynachus musquyninpi wawqisnin paypa ñawpaqinpi k’umuykukusqankuta yuyarikurqa. ¿Chayta yuyarinkichu? Chayrayku, Joseqa mana runa wañunanpaq Diosninchik Egiptoman kachasqanta yacharqa. ¿Imatataq José ruwarqa? Qhawarina imatachus.

Génesis 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Tapuykuna

 • ¿Imanakurqataq Faraón juk ch’isi?
 • ¿Imaynamanta copero Josemanta yuyarikun?
 • Dibujitupi rikukunjina, ¿ima iskay musquykunata Faraón musqukurqa?
 • José nisqanmanjina, ¿imatataq chay musquykuna niyta munarqa?
 • ¿Imaynamanta José Egiptopi jatun runa karqa?
 • ¿Imaraykutaq Josep wawqisnin Egiptoman rirqanku, imaraykutaq mana Joseta riqsirqankuchu?
 • ¿Ima musquytataq José yuyarikurqa, imaynatá chay yuyarikusqan Joseta yanaparqa?

Wak tapuykuna

 • Génesis 41:1-57, nawiriy.

  ¿Imaynatá José Jehovata jatuncharqa, imaynatá kunanpis cristianokuna kikinta ruwasunman? (Gén. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12.)

  ¿Imaynatá Egiptopi sumaq puqusqan Diospa llaqtanman rikch’akun, chantapis imaynatá Egiptopi yarqhay llulla religionman rikch’akun? (Gén. 41:29, 30; Amós 8:11, 12.)

 • Génesis 42:1-8; 50:20 ñawiriy.

  Juk llaqtapi kamachiq runaman tukuypis k’umuykukuptinku, ¿cristianokuna k’umuykukunkumanchu? (Gén. 42:6.)