Ir al contenido

Ir al índice

11 yachachiy: Ñawpa kaq k’uychi

11 yachachiy: Ñawpa kaq k’uychi

NOÉ familianwan arcamanta lluqsiytawan, ¿imatataq ruwarqanku? Paykunaqa Diosman juk regalota jaywarqanku. ¿Kay ura dibujitupi jaywachkasqankuta rikunkichu? Kayta ruwarqanku salvakusqankumanta Diosta pachis ninapaq.

Arca, k’uychi ima

¿Jehová kay regalowan kusikurqachu? Ari, Diosninchik mayta kusikurqa. Chayrayku Diosqa, mana jayk’aq juktawan runata yakuwan chinkachisaqchu, nispa nirqa.

Jallp’a ch’akiptinqa, Noé familiawan arcamanta lluqsispa musuq kawsayta qallarirqanku. Diosninchikqa paykunata t’inkachkaspa nirqa: ‘Miraychik, achkhayaychiktaq, kay pachamantaq junt’aychik’, nisqa.

Ichapis, runaqa Jatun Paramanta uyarispa, ‘juktawan jinata Diosninchik chinkachiwasunchik’, nispa mancharikunkuman karqa. Chayrayku Dios nirqa, ‘manaña juktawan yakuwan Jallp’ata p’ampasaqchu’ nispa. Mana jayk’aq chayta qunqananpaq, runaman juk señalta qurqa. ¿Ima señaltataq qurqa? Juk k’uychita churarqa.

Noé familianwan

Parasqantawan Inti lluqsimuptin k’uychiqa rikhurimun. K’uychiqa k’achitu coloresniyuq, ¿ichayri? ¿Mayk’aqllapis kay pata dibujitupijina juk k’uychita rikunkichu?

Diosninchik nirqa: ‘Manaña runasta, nitaq animalestapis juktawan yakuwan chinkachisaqchu. K’uychita churani phuyupi. K’uychi phuyupi rikhuriptin, chay pacha yuyarisaq juk tratota qamkunawan ruwasqayta, jinallataq animaleswanpis’, nispa.

Chayrayku k’uychita rikuspa, ¿imatataq yuyarinayki tiyan? Mana jayk’aq Dios runata Jatun Parawan juktawan tukuchinanta yuyarinayki tiyan.

Génesis 8:18-22; 9:9-17.Tapuykuna

 • Dibujitupi rikunkijina, ¿imatataq Noé arcamanta lluqsiytawan ñawpaqta ruwarqa?
 • Para thasnukusqanmanta, ¿imatataq Diosninchik Noeman familianman ima kamachirqa?
 • ¿Imatataq Diosninchik mana juktawan ruwanqachu?
 • K’uychita rikuspa, ¿imatataq yuyarinanchik tiyan?

Wak tapuykuna

 • Génesis 8:18-22 ñawiriy.

  ¿Imaynatá ñuqanchik Jehovaman ‘juk samarichiq q’apayta’ chayachisunman? (Gén. 8:21; Heb. 13:15, 16.)

  ¿Imatataq Jehová runap sunqunpi rikurqa, chayrayku imamantá jark’akunanchik tiyan? (Gén. 8:21; Mat. 15:18, 19.)

 • Génesis 9:9-17 ñawiriy.

  ¿Ima tratotataq Jehová Jallp’api kawsaqkunawan ruwarqa? (Gén. 9:10, 11.)

  ¿Machkha unaypaqtaq k’uychi tratota ruwarqa? (Gén. 9:16.)