KUNANKAMA 10 wataña Nabucodonosor sumaq maqt’a israelitasta Babiloniaman apakapusqanmantapacha. ¡Kunanqa qhawariy! Jerusalén ruphakuchkan. Mana wañuqkunataq watasqa Babiloniaman apachikuchkanku.

¿Diospa profetasnin Jerusalén jinata ruphakunanta willasqankuta yuyarinkichu? Chaywanpis, israelitasqa mana profetasta uyarirqankuchu. Jehovata yupaychanankumantaqa, lantista yupaycharqanku. Paykunallataq kayta mask’akunku. Ezequiel Diospa profetan isrelitaspa tukuy saqra ruwayninkumanta willawanchik.

¿Pichus Ezequiel kasqanta yachankichu? Ezequieltapis maqt’itallaraq kachkaptin, Nabucodonosor apakapurqa. Chaymanta 10 watasninman Jerusalen thuñikun. Chay pachallataq Danielta, Sadracta, Mesacta, Abednegotapis Babiloniaman apakapurqanku.

Ezequiel Babiloniapi kachkaptin, Jehovaqa Jerusalén templopi millayta ruwachkasqankuta musquypijina rikuchirqa. Ezequielqa Babiloniapi kachkarqa, chaywanpis Jehová imatachus Jerusalenpi ruwachkasqankuta rikuchirqa. ¡Ezequiel qhawasqanqa may phutiy karqa!

Jehová Ezequielta nirqa: ‘¿Runas wasiypi chay millayta ruwachkasqankuta rikunkichu? Qhawariy, imaynatachus pirqaspi katarista, wak animalkunatapis ruwasqankuta. ¡Chaykunatataq israelitas yupaychachkanku!’, nispa. Ezequiel tukuy kaykunata rikusqanmanjina qillqarqa.

Jerusalenmanta runas watasqa apasqas kachkanku

Jehová Ezequielta tapurqa: ‘¿Israelitasmanta kuraqkuna pakayllamanta ruwachkasqankuta rikunkichu?’, nispa. Ari, payqa chaykunata rikuyta atirqa. Chaypi 70 qharikuna lantista yupaychachkanku. Jinatataq ninku: ‘Jehovaqa mana qhawachkawanchikchu. Llaqtanchikmanta ripun’, nispa.

Chaymanta Jehová Ezequielman templop punkunpi wakin warmista rikuchirqa. Paykunaqa Tamuz lantita yupaychaspa chukuchkanku. Chantapis, templop yaykunanpi 25 qharista rikullarqataq, ¡paykuna intiniqman k’umuykukuspa, Intita yupaychachkarqanku!

Jehová nirqa: ‘Kay runakunaqa mana jatunchawankuchu. ¡Mana millay ruwaykunallatachu ruwanku, manaqa kikin wasiyman jamuspa chay millaykunata ruwakun!’, nispa. Chayrayku, jinata parlarqa: ‘Phiñakuyniypa kallpanta rikunkichik. Ñuqataq paykunata chinkachichkaptiy mana phutikusaqchu’, nispa.

Kayta rikusqanmanta kimsa watanman israelitasqa Nabucodonosorpa contranta uqharikunku. Chayrayku, payqa israelitaswan maqanakuq lluqsirqa. Juk wataq khuskanninman babiloniosqa Jerusalenpa pirqasninta jusk’uspa llaqtaman yaykurqanku, chaymanta Jerusalenta ruphachirqanku. Yaqha tukuy runata wañuchirqanku, wakintataq Babiloniaman watasqasta apakapurqanku.

¿Imaraykutaq Jehová llaqtanta wañuchinankuta saqin? Jehovata mana uyarisqankurayku, nitaq kamachisqanta kasukusqankurayku. Chaytaq, Diosta kasukuyta yachachiwanchik.

Nabucodonosorqa wakinkunata Israel jallp’api saqirqa. Chaypi Gedaliasta kamachinanpaq churarqa. Runasqa Gedaliasta wañuchirqanku. Chayrayku paykuna Nabucodonosor kutimunanta manchachikuspa, Jeremiasta pusarikuspa Egiptoman ayqirqanku.

Israel llaqtaqa ch’inpacha qhipakurqa. Mana pipis 70 watata chaypi tiyakurqachu. Chaywanpis, Jehovaqa 70 watanmanta llaqtan kutimunanpaq parlarqaña. Chaykamaqa, ¿imanakurqataq Babiloniapi Diospa llaqtanta? Chayta yachakusunchik.

2 Reyes 25:1-26; Jeremías 29:10; Ezequiel 1:1-3; 8:1-18.Tapuykuna

 • ¿Imatataq Jerusalenwan, israelitaswan ima ruwakuchkan?
 • ¿Pitaq Ezequielri, ima millay ruwaykunatataq Jehová rikuchirqa?
 • Israelitas mana Jehovata jatunpaq qhawasqankurayku, ¿imatataq pay nirqa?
 • ¿Imatataq rey Nabucodonosor ruwarqa israelitakuna uqharikuptinku?
 • ¿Imaraykutaq Jehová israelitakuna chayjinata ñak’arinankuta saqin?
 • ¿Imaraykutaq Israel ch’inpacha qhipakapurqa, machkha unaytataq?

Wak tapuykuna

 • 2 Reyes 25:1-26 ñawiriy.

  ¿Pitaq Sedequías karqa, imanakurqataq, imaynatá Bibliap profecianta junt’arqa? (2 Rey. 25:5-7; Eze. 12:13-15.)

  ¿Pikunata Jehová juchacharqa Israelpi millaykunata ruwasqankumanta? (2 Rey. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Cró. 36:14, 17.)

 • Ezequiel 8:1-18 ñawiriy.

  ¿Imaynatá kunan llulla cristianokuna, Intita yupaychaq runajina kanku? (Eze. 8:16; Isa. 5:20, 21; Juan 3:19-21; 2 Tim. 4:3.)