NABUCODONOSORQA Israelmanta maqt’itasta aswan sumaq yachayniyuqta, k’achasta, allin umayuqkunata ima akllaspa Babiloniaman apakapurqa. Chaykunamanta kay urapi tawa rikhurinku. Juknin Daniel sutikun, chay kimsatataq babiloniosqa Sadrac, Mesac, Abednego nispa sutichanku.

Nabucodonosorqa wasinpi llamk’anankupaq, yachachiyta munan. Kimsa watamantataq, aswan sumaq yuyaniyuqkunallata akllanqa sinchi ch’ampaykunata allinchayta yanapanankupaq. Payqa maqt’akuna kallpayuq kanankuta munan. Chayrayku, reypa familianwan allin mikhunata mikhunankupaq kamachirqa.

Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego ima, imapichus creesqankuta sut’inchachkanku

Danielta qhaway, ¿imatachus Nabucodonosorpa sumaq kamachin Azpenasman nichkasqanta yachankichu? Danielqa reypa misk’i mikhunanta mana mikhuyta munasqanta nichkan. Azpenastaq chayta uyarispa llakikun. ‘Reyqa imatachus, mikhunaykichikta, ukyanaykichiktapis parlanña. Sichus jukkuna maqt’asmanta aswan tulluyasqaman tukunkichik chayqa, ñuqata wañuchiwanqa’, nispa nirqa.

Chayrayku, Danielqa Azpenaspa kamachinman nirqa: ‘Rikunaykipaq, chunka p’unchayta quwayku. Q’umirkunallata mikhuchiwayku, ukyanaykupaqtaq yakullata quwayku. Chaymanta reypa mikhunanta mikhuqkunawan kikinchawasqayku. Jinamanta pikunachus aswan allin kasqankuta qhawanki’, nispa.

Kamachiqa ajina kachun nirqa. Chay 10 p’unchay tukukuptintaq, wak maqt’asmanta, Daniel kimsa masisninwanqa, aswan sumaq rikukunku. Chayrayku reyjina mikhunankumantaqa, q’umirkunata mikhunankuta saqirqanku.

Kimsa wata tukukuptin, tukuy waynasta Nabucodonosorpa ñawpaqiman apanku. Waynaswan parlaytawan, reyqa Danielta kimsa masisnintawan tukuy waynasmanta aswan yuyayniyuqta reparan. Chayrayku, reypa wasinpi yanapanankupaq qhipakurqanku. Rey ima tapuykunawanpis Danielman, Sadracman, Mesacman, Abednegoman jamuptin, mayqin sacerdotemantapis chayri mayqin umachasqa runamantapis, paykunaqa 10 kutita astawan yacharqanku.

Daniel 1:1-21.Tapuykuna

 • ¿Pikunataq dibujomanta kay tawa maqt’itas kanku, imaraykutaq Babiloniapi kachkanku?
 • ¿Imatataq Nabucodonosor paykunawan ruwayta munan, imatataq mikhunankupaq kamachirqa?
 • Daniel paypaq kimsa masisninpaq ima, ¿ima mikhuytataq ima ukyaytataq mañarqa?
 • Chunka p’unchayta q’umirllata mikhuytawan, ¿imaynataq Daniel, masisnin ima rikukunku?
 • ¿Imaraykutaq Danielta kimsa masisnintawan reypa wasinman apanku, mayqin sacerdotenmantapis chayri mayqin umachasqa runamantapis imapitaq astawan sumaq karqanku?

Wak tapuykuna

 • Daniel 1:1-21 ñawiriy.

  ¿Imatataq ruwananchik tiyan ama juchaman urmanapaq, chantapis mana munayninchikwan atipachikunapaq? (Dan. 1:8; Gén. 39:7, 10; Gál. 6:9.)

  ¿Imaynatá waynakuna, saqra runapaq misk’i kasqanta munapayankuman? (Dan. 1:8; Pro. 20:1; 2 Cor. 6:17-7:1.)

  Kay tawa waynakunamanta Bibliapi willakusqan, ¿imatataq runap yachayninmanta yachachiwanchik? (Dan. 1:20; Isa. 54:13; 1 Cor. 3:18-20.)