Ir al contenido

Ir al índice

74 yachachiy: Juk mana manchachikuq runa

74 yachachiy: Juk mana manchachikuq runa

CHAY waynamanta asikusqankuta qhawariy. ¿Pichus kasqanta yachankichu? Jeremías sutikun, paytaq Diospa sumaq profetan.

Jeremiasmanta runas asikuchkanku

Rey Josías lantista thuñiyta qallarisqanmanta qhipanman, Jehovaqa Jeremiasta profetan kananpaq akllarqa. Jeremiastaq, ‘profeta kanaypaqqa maqt’allaraq kani’, nispa nirqa. Jehovataq, yanapasqayki nirqa.

Jeremiasqa israelitas saqra ruwayninkuta saqinankuta nirqa. ‘Wak llaqtaspa dioskunaqa qhasi mana kaq kanku’, nispa. Chaywanpis, israelitasqa lantisllata yupaychanku, mana Jehovataqa. Jeremías nirqa: Dios ruwasqaykichikmanta jasut’isunqachik, nispa. Israeltastaq paymanta asikurqanku.

Aswan qhipamanqa, Josías wañun, kimsa killanmantaq, churin Joacím reyjina qhipakun. Jeremiastaq israelitasman: ‘Jerusalén chinkachisqa kanqa, qamkuna mana tikrakunkichik chayqa’, nispa willallanpuni. Chaymanta, sacerdotes Jeremiasta jap’ispa qhaparinku: ‘Jeremiasqa llaqtanchikpa contranta parlasqanrayku wañunan tiyan’, nispa.

¿Imatataq kunan Jeremías ruwanqa? ¡Payqa mana manchachikunchu! Tukuyman nin: ‘Jehová kay willaykunata parlanaypaq kachamuwan. Sichus saqra ruwayniykichikmanta mana tikrakunkichikchu chayqa, pay Jerusalenta chinkachinqa. Chaywanpis kayta allinta yachankichik: qamkuna wañuchiwaptikichikqa, juk mana juchayuq runata wañuchinkichik’, nispa.

Israelmanta kuraqkunaqa Jeremiasta mana wañuchinkuchu. Chaywanpis, saqra ruwayninkuta mana saqinkuchu. Chaymanta Babiloniamanta rey Nabucodonosor jamuspa Jerusalenwan maqanakurqa. Nabucodonosor israelitasta atipaspa kamachisninman kutichirqa, achkhatataq apakapurqa. ¡Manachu pillapis karu llaqtaman apawaptinchik llakikusunman!

Jeremías 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Reyes 24:1-17.Tapuykuna

 • ¿Pitaq dibujopi waynari?
 • ¿Imatataq Jeremías profeta sutichachikusqanmanta nirqa, imatataq Jehová nirqa?
 • ¿Imatataq Jeremías llaqtaman willallarqapuni?
 • ¿Imaynatá sacerdotekuna Jeremiasta manchachiyta munarqanku, imaynatá pay mana manchachikusqanta rikuchirqa?
 • Israelitakuna millay ruwasqankuta mana saqisqankurayku, ¿imapitaq tukunku?

Wak tapuykuna

 • Jeremías 1:1-8 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Jeremiaspa kawsaynin Jehová payta kasukuqkunata yanapasqanta rikuchiwanchik? (2 Cor. 3:5, 6.)

  ¿Imaynatá Jeremías ruwasqan waynakunata yanapan? (Ecl. 12:1; 1 Tim. 4:12.)

 • Jeremías 10:1-5 ñawiriy.

  ¿Imawantaq Jeremías kikincharqa lantikunata yupaychay qhasilla kasqanta? (Jer. 10:5; Isa. 46:7; Hab. 2:19.)

 • Jeremías 26:1-16 ñawiriy.

  Kunan Diosmanta willaspa, ¿imaynatá akllasqakuna kasukuchkanku Jehová Jeremiasman ama ni juk simillatapis qunqaychu nisqanta? (Jer. 26:2; Deu. 4:2; Hech. 20:27.)

  Jeremías Diospa p’unchayninmanta willaspa, ¿imatataq tukuy Jehovamanta sut’inchaqkunaman yachachiwanchik? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5.)

 • 2 Reyes 24:1-17 ñawiriy.

  Judá llaqta mana chiqa sunqu kasqankurayku, ¿ima llakiypitaq rikukurqa? (2 Rey. 24:2-4, 14.)