Ir al contenido

Ir al índice

70 yachachiy: Jonás jatun challwawan

70 yachachiy: Jonás jatun challwawan

CHAY runata yaku ukhupi qhawariy. Mana allinchu kachkan, ¿ichari? ¡Chay jatun challwaqa uquykunqa! ¿Pichus chay runa kasqanta yachankichu? Payqa Jonás sutikun. Qhawarina imaynatachus kayjina llakiypi rikhurisqanta.

Jonasqa Jehovap profetan. Eliseo wañupusqanmanta qhipanman Jehová Jonasta jinata kamachirqa: ‘Nínive jatun llaqtaman riy. Saqra ruwasqasninku may chhikaña, chayta parlamunaykita munani’, nispa.

Jonás jatun challwawan

Jonasqa mana riyta munanchu. Chayrayku juk barcoman wichariytawan, Ninivemanta juknin ladoman ripun. Jehovaqa ayqisqanmanta phiñakuspa, manchayta parachimun. Barcotaq manaña tuytuyta atichkarqachu. Chaypi kaqkunataq, mayta mancharikuspa, diosninku yanapananpaq qhaparirqanku.

Chayllapi, Jonás parlarqa: ‘Ñuqa Jehová Diosta yupaychani, pichus cielota kay Jallp’atawan ruwapta. Jehová ruwanayta niwasqanmanta ayqichkani’, nispa. Chayrayku runas tapurqanku: ‘¿Imatataq qamwan ruwasqayku quchap yakusnin tiyaykunanpaqri?’, nispa.

‘Jatun quchaman wikch’uykuwaychik, quchap yakusnintaq tiyaykukunqa’, nispa Jonás nirqa. Paykunataq mana chayta ruwayta munarqankuchu, chaywanpis astawan wayraptin Jonasta jatun quchaman wikch’urqanku. Chanta yakuqa jukllata tiyaykurqa.

Jonás jatun quchaman chinkaykuchkaptin, may jatun challwa payta uquykurqa. Chaywanpis, payqa mana wañurqachu. Kimsa p’unchayta, kimsa ch’isitawan challwap wisanpi kakurqa. Jonasqa, mana Nínive llaqtaman risqanmanta mayta pesachikurqa. Kunantaq, ¿imatataq Jonás ruwarqa?

Jonasqa Jehovamanta yanapayninta mañakurqa. Chayrayku, Jehová chay jatun challwata lanzachispa, ch’aki jallp’aman Jonasta wikch’uchirqa. Chanta Jonás Nínive llaqtaman rirqa. ¿Manachu kay Jehovata kasukunanchikpaq yanapawanchik?

Bibliamanta Jonás libro.Tapuykuna

 • ¿Pitaq Jonasri, imatataq Jehová kamachirqa?
 • Mana Jehová kamachisqanta kasukuspa, ¿imatataq Jonás ruwarqa?
 • ¿Imatataq Jonás barcopi kaqkunata nirqa yaku tiyaykunanpaq?
 • Dibujopi rikunkijina, ¿pitaq Jonasta yakuman chinkaykuptin uquykurqa?
 • ¿Machkha unaytataq Jonás chay jatun challwap ukhunpi karqa, imatataq chaypi ruwarqa?
 • ¿Challwamanta lluqsiytawan maymantaq Jonás rirqa, imatataq chay yachachiwanchik?

Wak tapuykuna

 • Jonás 1:1-17 ñawiriy.

  ¿Imatataq Jonás Nínive llaqtaman willamunanmanta nirqa? (Jon. 1:2, 3; Pro. 3:7; Ecl. 8:12.)

 • Jonás 2:1, 2, 10 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Jonás kawsasqan rikuchiwanchik Jehová mañakuyninchikta kutichisqanta? (Sal. 22:24; 34:6; 1 Juan 5:14.)

 • Jonás 3:1-10 ñawiriy.

  Diosqa Jonasta kamachillarqapuni, manapis payqa qallariypi nisqanta ruwarqachu, ¿imaynatá chayta yachay sunquchawanchik? (Sal. 103:14; 1 Ped. 5:10.)

  Mana riqsisqa runamanta mana imatapis yuyananchikpaq, ¿imaynamantá Nínive llaqtapi ruwakusqan yanapawanchik? (Jon. 3:6-9; Ecl. 11:6; Hech. 13:48.)