Ir al contenido

Ir al índice

67 yachachiy: Josafat Jehovapi atiykukun

67 yachachiy: Josafat Jehovapi atiykukun

¿PIKUNACHUS kay runas kasqankuta yachankichu? Maqanakuq richkanku, ñawpaqpi riqkunaqa takichkanku. Ichapis tapukunki, ¿imaraykutaq mana espadasniyuq takiqkuna kachkanku?, nispa. Qhawarina imaraykuchus.

Israelitas maqanakuq richkanku

Josafatqa Israelpa iskaynin ayllusmanta reynin. Payqa Achabpa, Jezabelpa tiemponpi tiyakurqa. Josafatqa sumaq kamachiq karqa, tatan Asapis allin kamachiqllataq karqa. Chayrayku Israelmanta iskaynin aylluqa unayta allinta tiyakurqanku.

Chaywanpis juk mancharichiq willay chayamurqa. Josafatman jinata willarqanku: ‘Moabmanta, Amonmanta, Seír urqumanta ima, soldados qamwan maqanakuq jamuchkanku’, nispa. Achkha israelitas Jehovamanta yanapata mañakunankupaq, Jerusalenpi tantakurqanku. Diospa wasinman riytawan Josafat Jehovamanta mañakurqa: ‘Jehová Diosniyku, imatachus ruwanaykuta mana yachaykuchu. Mana kay chhika soldadoswan maqanakuyta atiykuchu. Qam yanapanawayku tiyan’, nispa.

Jehovaqa uyarispa, juk kamachiniqta llaqtaman nirqa: ‘Kay maqanakuyqa mana qamkunaptachu, manaqa Diospatamin. Kunanqa mana maqanakunkichikchu. Manaqa imaynatachus Jehová qankunata librasusqaykichikta rikullankichik’, nispa.

Q’ayantin Josafat llaqtata nirqa: ‘¡Jehovapi atienekuychik!’, nispa. Chayrayku takiqkunata soldadospa ñawpaqinman churarqa, takiykunawan Jehovata yupaychanankunpaq. ¿Imataq maqanakuyman qayllaykuchkaptinku karqa? Jehovaqa Israelpa enemigosninta paykunapurata maqanachin. ¡Israelitasqa chayamuspa wañusqa enemigosllataña tarinku!

Josafat Jehovapi atienekuspa allinta ruwan, ¿ichari? Kikinta ruwaspaqa, yuyayniyuqllataq kasunchik.

1 Reyes 22:41-53; 2 Crónicas 20:1-30.


Tapuykuna

 • ¿Pitaq Josafat karqa, mayk’aqtaq kawsarqa?
 • ¿Imaraykutaq israelitakuna mancharikurqanku, imatataq wakinkuna ruwarqanku?
 • ¿Imaynatá Jehová Josafat mañakusqanman kutichirqa?
 • ¿Imatataq Jehová ruwarqa manaraq maqanakuyman chayachkaptinku?
 • ¿Imatataq Josafatmanta yachakunchik?

Wak tapuykuna

 • 2 Crónicas 20:1-30 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Josafat yachachiwanchik imatachus ruwananchikta pipis imatapis ruwayta munawaptinchik? (2 Cró. 20:12; Sal. 25:15; 62:1.)

  Jehovaqa runaman unaymantapacha munayninta riqsichirqa, kunantaq, ¿pikunaniqtataq runaman munayninta riqsichin? (2 Cró. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Juan 15:15.)

  Tukuy Atiyniyuq Jehová Diosninchik jatun p’unchayninpi’ maqanakuchkaptin, ¿imapitaq Josafat p’unchayninman rikch’akunqa? (2 Cró. 20:15, 17; 32:8; Apo. 16:14, 16.)

  Levitakunajina, ¿imaynatá misioneros nisqa, precursores nisqa ima Diospa reinonmanta jallp’antinpi willachkanku? (2 Cró. 20:19, 21; Rom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2.)