DAVIDWAN tinkuq k’acha warmita ¿riqsinkichu? Abigaíl sutikun. Payqa allin yuyayniyuq, mana David juchallikunanpaq yanaparqa. Manaraq kaymanta parlachkaspa, David ruwasqanta qhawarina.

David Saulmanta ayqispa, qaqa jusk’upi pakakurqa. Wawqisnin, ayllun ima payman jamurqanku. Yaqha 400 runa paywan karqanku, Davidtaq paykunata umacharqa. Chanta David Moabmanta reyninman rispa nirqa: ‘Tataypis, mamaypis qamkunawan qhipakunankuta mañarikuyki, imachus ñuqanmata kanqa chayta yachanaykama’, nispa. Chaymanta, David soldadosninwan, urqukunapi pakakurqanku.

Chaymanta David Abigailta riqsirqa. Abigailpa qusan Nabal karqa, chay runaqa qhapaq karqa, achkha jallp’asniyuq, 3.000 ovejasniyuq, 1.000 cabrasniyuq ima kaspapis, may saqra runa karqa. Abigailqa k’achita karqa, allin kaqtataq ruwaq. Juk kutiqa aylluntapis mana wañunanpaq yanaparqa. Qhawarina imaynatachus.

David soldadosninwan Nabalta yanaparqanku. Ovejasninta jark’apuq kanku. Juk p’unchay Davidqa, soldadosnin Nabalmanta yanapata mañakuq kacharqa. Nabalwan kamachisninwan oveja ruthunapi kachkarqanku. Chaypiqa raymi p’unchayta ruwachkarqanku, may chhika mikhuna karqa. Chayrayku Davidpa kamachisnin ninku: ‘Qamta yanaparqayku. Mana ima ovejaykitapis suwaykuchu, manaqa jark’aysiyku. Kunanqa, ima mikhunatapis quriwayku’, nispa.

‘Qamkunajina runasman mana ima mikhunatapis qusaqchu’, nispa Nabal kutichirqa. Millayta parlan, Davidmantapis mana allintachu parlan. Davidman chayta willaptinku payqa mayta phiñakurqa. ‘¡Espadasniykichikta uqharikuychik! Nabalta aylluntawan wañuchimusunchik’, nispa rirqanku.

Nabalpa kamachin pay millayta parlasqanta uyarispa, Abigailman willaykun. Abigailqa mikhunata wakichikuytawan, burruman lluq’aykuspa Davidta taripaq lluqsirqa. Davidwan tinkuspa, burrumanta uraykun, k’umuykukuspataq nirqa: ‘Wiraquchiy, ama Nabal qusaytaqa kasuychu. Payqa wampu runapuni imatapis ruwallan. Kay t’inkata apanpuyki. Jap’ikullay, ruwasqaykutataq perdonawayku’, nispa.

Abigaíl, Davidman mikhunawan chayachkan

‘Qamqa allin yuyayniyuq kanki’, nispa David kutichirqa. ‘Manachus qam usqhayta jamuwaq karqa chayqa, Nabalta saqra kasqanrayku wañuychiyman karqa. Kunanqa ama llakikuspa wasiykiman ripuy’, nispa kachapurqa. Chanta, Nabal wañupuqtin, Davidqa Abigailwan casarakurqa.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.Tapuykuna

 • ¿Imataq dibujopi Davidwan tinkuq warmi sutikun, imayna warmitaq karqa?
 • ¿Pitaq Nabal karqa?
 • ¿Imaraykutaq David soldadosninta Nabalmanta mikhunata mañakuq kacharqa?
 • ¿Imatataq Nabal Davidpa soldadosninman nirqa, imatataq David kutichirqa?
 • ¿Imaynatá Abigaíl yuyayniyuq warmi kasqanta rikuchirqa?

Wak tapuykuna

 • 1 Samuel 22:1-4 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Davidpa ayllun yachachiwanchik cristianojina puraqmanta yanapanakunanchikta? (Pro. 17:17; 1 Tes. 5:14.)

 • 1 Samuel 25:1-43 ñawiriy.

  ¿Imaraykutaq Nabal millay runa kasqanta nikun? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25.)

  ¿Imatataq cristianas Abigaíl ruwasqanmanta yachakunkuman? (1 Sam. 25:32, 33; Prov. 31:26; Efe. 5:24.)

  ¿Ima iskay saqra ruwaymanta Abigaíl Davidta jark’arqa? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Efe. 4:26.)

  ¿Imaynatá qharikuna David Abigailta uyarisqanta qhawarispa, Jehovajina warmikunata qhawankuman? (Hech. 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Ped. 3:7.)