Ir al contenido

Ir al índice

86 yachachiy: Juk ch’askata qhatinku

86 yachachiy: Juk ch’askata qhatinku
Ch’askasta qhawaqkuna

¿CHAY ch’aska chay runasman ñanta rikuchisqanta rikunkichu? Jerusalenmanta lluqsichkaptinku paykunaman chay ch’aska rikhurirqa. Paykunaqa ch’askasmanta yachanku, Inti lluqsimuyniqmantataq jamunku. Chay ch’aska juk sumaq runaman apachkasqanta creenku.

Kay runasqa Jerusalenman chayaytawan, tapurqanku: ‘¿Maypitaq kachkan judiospa nacekuq reynin?’, nispa. Israelitasta “Judíos” nispa sutichakullarqataq. Paykunataq nirqanku: ‘Inti lluqsimuqniqpi ch’askanta rikuyku. Chayrayku payta yupaychaq jamuyku’, nispa.

Herodes, Jerusalenpa reynin, kayta uyariytawan mana imanakuyta atirqachu. Payqa mana wak rey kananta munarqachu. Chayrayku, kuraq sacerdotesta tapurqa: ‘¿Maypitaq Cristo nacekunan karqari?’, nispa. Paykunataq nirqanku: ‘Diospa rimaynin nin: Belén llaqtapi’, nispa.

Chaymanta, Herodes Inti lluqsimuyniqmanta runasman nirqa: ‘Chay wawitata mask’amuychik. Tarispataq, willawankichik. Ñuqapis payta yupaychayta munani’, nispa. Chayta nispapis ¡Herodesqa wawitata wañuchiyllata munarqa!

Chay ch’askaqa chay runaspa ñawpaqinkuta rispa Belenman chayachirqa. Maypichus wawita kachkarqa chaypi sayarqa. Chay runakunataq wasiman yaykuytawan Mariata wawitatawan tarirqanku. Jesusman regalosta qurqanku. Chaymanta, Jehová juk musquypi ama Herodesman kutinankuta nirqa. Chayrayku, wak ñanta ripurqanku.

Herodes chay runas ripusqankumanta yachaspa, mayta phiñakurqa. Chayrayku, Herodes wawitasta 2 watitayuqmanta uraman, wañuchinankuta kamachirqa. Manaraq chayta ruwakuchkaptin, Jehová Joseman juk musquypi, familianwan Egiptoman aqinanta nirqa. Chaymanta Herodes wañusqanta uyariytawan, Nazaretman kutimurqanku. Chaypitaq Jesús wiñakurqa.

¿Yanchankichu pichus chay ch’askata k’ancharichirqa? Yuyariy, kay runasqa chay ch’askata qhawaspa, Jerusalenmanraq rirqanku. Supay Diospa wawanta wañuchiyta munarqa, payqa Herodespis wawitata wañuchiyta munasqanta yacharqa. Chayrayku, Supay chay ch’askata apaykachasqanta nisunman.

Mateo 2:1-23; Miqueas 5:2.Tapuykuna

  • ¿Pikunataq dibujopi runakuna kanku, imaraykutaq juknin chay k’anchaq ch’askata qhawarichkan?
  • ¿Imaraykutaq rey Herodes mancharikurqa, imatataq ruwarqa?
  • ¿Maymantaq chay ch’aska runasta pusarqa, imaraykutaq wak ñanninta llaqtankuman kutipurqanku?
  • ¿Imatataq Herodes kamachirqa, imaraykutaq?
  • ¿Imatataq Jehová Joseta nirqa?
  • ¿Pitaq chay ch’askata k’anchachirqa, imaraykutaq?

Wak tapuy

  • Mateo 2:1-23 ñawiriy.

    Ch’askamanta yachaqkuna Jesusta watukuchkaptinku, ¿machkha watayuqtaq karqa, maypitaq tiyakurqa? (Mat. 2:1, 11, 16.)