Ir al contenido

Ir al índice

100 yachachiy: Jesús huertaman rin

100 yachachiy: Jesús huertaman rin

WASIMANTA lluqsiytawan Jesús apostolesninwan Getsemaní huertaman rirqanku. Achkha kutitaña chayman rirqanku. Chayaytawan Jesusqa mana puñunankuta, manaqa Diosmanta mañakunankuta nirqa, chanta juk chhikanta karunchakuspa, pay pampa qhawarisqa Diosmanta mañakurqa.

Chaymanta Jesús apostolesninta qhawamurqa. ¿Imatataq paykuna ruwachkarqanku? ¡Puñuchkarqanku! Kimsantin kutimusqanpi, discipulosninta puñuchkaqta tariparqa. Chaypitaq Jesús nirqa: ‘¿Imaynatá kay tukuy imas kachkaptin puñuwaqchikri?, ama puñuychikchu. Hora qayllamuchkanña, ñuqataq juchasapaspa makinpi jaywasqa kasaq’, nispa.

Chayllapi achkha runap ch’aqwayninta uyarikurqa. ¡Qhawariy! ¡Runaqa k’aspiswan, espadaswan ima Jesusta jap’ichkanku! Chantapis, k’ancharinanpaq antorchasta kachkanku. Chay runakunap chawpinkumanta juk runa lluqsirqa, Jesusman qayllaykuspataq much’aykuspa, napaykurqa. Dibujopi rikunkijina. ¡Chay runaqa Judas Iscariote karqa! ¿Imaraykutaq Jesusta much’aykuchkan?

Judas, Jesusta jap’ichichkan

Jesús tapurqa: ‘Judas, ¿much’aykuwaspachu jap’ichiwanki?’, nispa. Ari, chay much’ayqa juk señal karqa. Jinamanta Judasqa mayqinchus Jesús kasqata rikuchirqa, paykuna jap’inankupaq. Chayta rikuspa enemigosninqa Jesusta jap’irqanku. Pedrotaq mana jinallata Jesusta apakapunankuta munarqachu. Chayrayku, espadanta urqhuspa juk runap paña ninrinta qhururparqa. Jesustaq chay runap ninrinta llukchirispa jampirqa.

Jesús Pedrota nirqa: ‘Espadaykita waqaychay. ¿Manachu Tataymanta may chhika angelesta salvawananpaq mañakunayta creenki?’, nispa. ¡Ari, atinman karqa! Jesusqa mana Tatan angelesta kachamunanta mañakurqachu, enemigosnin apakapunankupaq tiempo chayamusqanta yacharqa. Jesusqa jap’inankuta saqin. Kunantaq imatachus Jesuswan ruwasqankuta qhawarina.

Mateo 26:36-56; Lucas 22:39-53; Juan 18:1-12.



Tapuykuna

 • Pata wasimanta lluqsiytawan, ¿maymantaq Jesús apostolkunawan rirqa, imatataq ruwananku karqa?
 • ¿Imatataq discipulokuna ruwachkarqanku pay kutimunanpaq, machkha kutitataq chayta ruwarqanku?
 • Dibujopi rikunkijina, ¿pikunataq chayamunku, imatataq Judas Iscariote ruwan?
 • ¿Imaraykutaq Judas Jesusta much’aykurqa, imatataq Pedro ruwarqa?
 • ¿Imatataq Jesús Pedrota nirqa, imaraykutaq Jesús mana Diosmanta angelkunata mañarqachu?

Wak tapuykuna

 • Mateo 26:36-56 ñawiriy.

  Jesús discipulonkunata k’amisqan, ¿imaynatá tukuy ancianokunata yanapan? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gál. 5:17; Efe. 4:29, 31, 32.)

  ¿Imatataq Jesús nirqa runa imawanpis wañuchinakunanmanta? (Mat. 26:52; Luc. 6:27, 28; Juan 18:36.)

 • Lucas 22:39-53 ñawiriy.

  Getsemaní huertapi juk ángel Jesusta kallpachananpaq rikhurisqan, ¿llawch’iyasqantachu niyta munarqa? Sut’inchay (Luc. 22:41-43; Isa. 49:8; Mat. 4:10, 11; Heb. 5:7.)

 • Juan 18:1-12 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Jesús discipulosninta chay saqra runamanta jark’arqa, imatataq chaymanta yachakunchik? (Juan 10:11, 12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Sant. 2:25.)