Ir al contenido

Ir al índice

109 yachachiy: Pedro Corneliota watukun

109 yachachiy: Pedro Corneliota watukun

PEDROTA qhawariy payqa sayarichkan, qhipanpitaq munasqa masinkuna kachkanku. ¿Imaraykutaq kay runa Pedroman qunqurikuchkan? ¿Allintachu ruwachkan? ¿Pitaq kay runari?

Pedro Corneliowan tinkukuchkan

Chay runaqa Cornelio sutikurqa. Romamanta wakin soldadosta kamachiq. Payqa mana Pedrota riqsispapis wasinman waqyarikurqa. Qhawarina iraykuchus.

Jesuspa ñawpa discipulosninqa Judíos karqanku, Corneliotaq mana. Chaywanpis payqa Jehovata munakuq, paymanta mañakuq ima, runakunatataq yanapaq. Juk kuti juk ángel rikhurispa nirqa: ‘Diosqa allinpaq qhawasunki, paytaq mañakusqaykiman kutichisunqa. Juk runata, Pedro sutiyuqta mask’amuqta kachay. Jopepi, Simonpa wasinpi kachkan, payqa mama quchaniqpi tiyakun’, nispa.

Cornelioqa chayta ruwarqa. Q’ayantin Pedroqa, Simonpa wasi techonpi kachkarqa. Chaypi Diosninchik Pedrota cielomanta juk jatun llikllatajina pampaman uraykamuchkaqta rikuchirqa. Chaypiqa tukuy laya animalkuna kachkarqanku. Diospa leyninmanjina chay animalesqa, mikhunapaq ch’ichis karqanku. Chayllapi juk rimay nirqa: ‘Sayariy Pedro, wañuchispataq mikhuy’, nispa.

Pedrotaq nirqa: ‘¡Mana! Mana jayk’aq ch’ichi animalesta mikhurqanichu’, nispa. Chay rimaytaq nirqa: ‘Dios imatachus llimphuchasqanta, amaña ch’ichi kasqanta niychu’, nispa. Kayqa kimsa kutikama rikhurirqa. Pedro imachus chay, niyta munasqanta tapukuchkaptin, Corneliop kamachisnin Pedrota mask’aspa chayarqanku.

Pedro paykunata uyarispa, nirqa: ‘Ñuqa kani, pitachus mask’achkankichik, chay, ¿imamantaq jamunkichikri?’, nispa. Chay runastaq nirqanku: Juk ángel Cornelioman, qamta wasinman waqyakusunanta nirqa. Pedrotaq, jina kaptinqa risunchik nispa kutichirqa. Q’ayantin Pedro munasqa masisninwan, Cesareaman Corneliop wasinman rirqanku.

Cornelioqa ayllunta, munasqa masisnintawan tantarqa. Rikunkijina Pedro chayamuptinkama, Cornelio ñawpaqinman qunqurikurqa. Pedrotaq nirqa: ‘Sayariy; ñuqaqa qamjina runalla kani’, nispa. Arí Bibliaqa mana allinchu runaman qunqurikuy kasqanta niwanchik. Diosllata yupaychananchik tiyan.

Pedro chaypi kaqkunaman willayta qallarirqa: ‘Chiqamanta reparani, pichus Diosta serviyta munaqtaqa, Dios allinpaq qhawasqanta’, nispa. Pay parlachkaptin, Dios santo espiritunta kachamurqa, chaypi kaqkunataq tukuy laya simipi parlayta qallarirqanku. Judío kaqkunataq chaywan t’ukurqanku, imaraykuchus paykunaqa, Diosqa judiosllata allinta qhawasqanta yuyarqanku. Kayqa Diosninchik mana wakinkunallatachu sumaqpaq qhawasqanta yachachiwanchik. ¿Manachu tukuypis ajinata yuyananchik tiyan?

Hechos 10:1-48; 11:1-18; Apocalipsis 19:10.Tapuykuna

 • ¿Pitaq chay qunqurikuq runari?
 • ¿Imatataq juk ángel Corneliota nirqa?
 • ¿Imatataq Diosninchik Pedrota rikuchirqa Simonpa wasinpi kachkaptin?
 • ¿Imaraykutaq Pedro mana qunqurikunanta Corneliota nirqa?
 • ¿Imaraykutaq judío discipulokuna t’ukurqanku?
 • ¿Ima jatun yachaytataq Pedro Corneliota watukusqanmanta yachakunchik?

Wak tapuykuna

 • Hechos 10:1-48 ñawiriy.

  Pedro nisqan kay Hechos 10:42 p’itipi, ¿imatataq Diospa Reinonta willanamanta yachachiwanchik? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Hech. 1:8.)

 • Hechos 11:1-18 ñawiriy.

  ¿Imatataq Pedro ruwarqa Diosninchik mana judiokunata allinpaq qhawasqanta rikuytawan, imaynatá payjina ruwasunman? (Hech. 11:17, 18; 2 Cor. 10:5; Efe. 5:17.)