Ir al contenido

Ir al índice

106 yachachiy: Wisq’aymanta kacharichikunku

106 yachachiy: Wisq’aymanta kacharichikunku

CHAY angelta qhawariy, wisq’ana wasip punkunta kichariytawan, Jesuspa apostolesninta kacharichkan. Imaraykuchus wisq’achikusqankuta qhawarina.

Juk ángel apostolesta kacharichkan

Espiritu santo t’akakamusqanmanta qhipaman, juk tarde Pedrowan Juanwan temploman rirqanku. Punkup qayllanpi, juk suchu runa kachkarqa, jinapuni pay nacekurqa. Chay suchu runata chaypi qullqita mañakunanpaq, saqiq kanku. Payqa Pedrota Juantawan rikuytawan mañarikullarqataq. ¿Imatataq paykuna ruwarqanku?

Pedroqa sayaytawan qhawarispa nirqa: ‘Mana qullqi kapuwanchu, kapuwasqanta qusqayki. ¡Jesuspa suntinpi, sayariy puriytaq!’, nispa Pedro, pañan makinmanta jap’iytawan runata sayarichirqa. Chay runataq phinkispa sayariytawan, puriyta qallarirqa. Kayta rikuytawan runaqa t’ukurqa, kusikurqataq.

Pedro nirqa: ‘Diospa atiynin, Jesusta kawsarichimurqa, chay atiywantaq kay runata purichiyku’, nispa. Pedro Juanwan chayta parlachkaptinku, sacerdotes jamurqanku. Paykuna Jesús kawsarimusqanta yachachisqankurayku sacerdotes phiñakurqanku. Chayrayku iskayninkuta jap’iytawan wisq’ana wasiman wisq’aykurqanku.

Q’ayantin, sacerdotesqa juk jatun tantakuyta ruwarqanku. Chaymantaq Pedrota, Juanta, jampisqa runatawan apaykuspa, tapurqanku: ‘¿Ima atiywantaq chayta ruwankichik?’, nispa.

Pedro nirqa: ‘Diosqa atiyninwan Jesusta kawsarichimurqa, chay atiyllawantaq kayta ruwayku’ nispa. Sacerdotesqa, kay milagrota mana pakayta atisqankurayku, mana imatapis ruwayta atirqankuchu. Chayrayku, amaña Jesusmanta juktawan parlaychikchu, niytawan kacharipurqanku.

Apostolkuna ripuytawan Jesusmanta willallarqankupuni, unqusqastataq thañichillarqankupuni. Kay ruwasqankuqa tukuyniqpi uyarikurqa. Chayrayku, Jerusalenpa muyuyninpi llaqtasmantapis, may chhika unqusqakunata apóstoles thañichinankupaq apamurqanku. Chayta uyariytawan sacerdotesqa apostolesta watiqmanta wisq’aykurqanku. Chaywanpis, mana wisq’asqaschu qhipakurqanku.

Chay tuta, dibujopi rikunkijina, Diospa angelnin wisq’ana wasip punkunta kicharirqa. Jinatataq nirqa: ‘Riychik, templopi sayaspataq runaman parlamullaychikpuni’, nispa. Sacerdotesqa q’ayantin apostolesta apamunankuta nirqanku, manataq pitapis tarirqankuchu. Chaymantaqa apostolesta templopi tariytawan Sanedrín nisqaman apallarqakutaq.

Sacerdotes nirqanku: ‘Manaña Jesusmanta yachachinaykichikta kamachirqayku. Qamkunataq, Jerusalenta chay yachachiywan junt’achinkichik’, nispa. Apostolestaq kutichirqanku: ‘Diosta kamachiqtajina kasukunayku tiyan, runata kasukunaykumantaqa’, nispa. Paykunaqa runaman parlallarqankupuni. ¿Manachu paykunajina ruwananchik kanman?

Hechos libromanta 3 t’aqamanta 5 t’aqakama.Tapuykuna

 • ¿Imatataq Juanwan Pedrowan temploman yaykuchkaptinku rikurqanku?
 • ¿Imatataq Pedro suchu runaman nirqa, imatataq qullqimanta astawan valorniyuqta Pedro chay runaman qurqa?
 • ¿Imaraykutaq religionta kamachiqkuna phiñakurqanku, imatataq Pedrowan Juanwan ima ruwarqanku?
 • ¿Imatataq Pedro religionta kamachiqkunata nirqa, imatataq paykuna apostolkunaman nirqanku?
 • ¿Imaraykutaq sacerdotekuna jap’inakurqanku, apostolkuna wisq’asqallapunichu qhipakurqanku?
 • ¿Imatataq apostolkuna kutichirqanku ch’inyanankuta niptinku?

Wak tapuykuna

 • Hechos 3:1-10 ñawiriy.

  Manapis kunan runata jampinchikchu, ¿imaynatá Pedro nisqan Hechos 3:6 p’itipi yanapawanchik tukuy sunquwan Diospa Reinonmanta willanapaq? (Juan 17:3; 2 Cor. 5:18-20; Fili. 3:8.)

 • Hechos 4:1-31 ñawiriy.

  Pipis mana willananchikpaq churanakuwaptinchik, ¿imaynatá ñawpa cristianokuna ruwasqankuta qhatisunman? (Hech. 4:29, 31; Efe. 6:18-20; 1 Tes. 2:2.)

 • Hechos 5:17-42 ñawiriy.

  ¿Imaynatá wakinkuna mana Diosta kasukuspapis unaymantapacha Diosmanta runaman willasqanchikwan mana churanakunkuchu? (Hech. 5:34-39.)